19 augustus 2014

VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong overwegend positief over nieuwe Financiële Toetsingskader

De jongerenbonden zijn overwegend tevreden met het nieuwe Financiële Toetsingskader. Het nieuwe FTK, dat eerder stof deed opwaaien bij de ouderenbonden, kan de jongerenbonden grotendeels bekoren. Het nieuwe FTK is evenwichtiger dan het oude, zo menen zij in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bijdrage van de FNV in het Financieel Dagblad. Waar financiële meevallers voorheen enkel ouderen ten goede kwamen, worden ze nu ook met jongeren gedeeld. Daar staat tegenover dat jongeren nu ook meedelen met schokken, waardoor het stelsel voor gepensioneerden ook zekerder wordt.Lees verder

11 juli 2014

Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao’s

Een belangrijke afspraak in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is om de beperking van duur en opbouw van de WW te repareren via private aanvullende arrangementen.Lees verder

4 juli 2014

Sociale partners beter betrokken bij beleidscoördinatie Europa

Op aangeven van de VCP is in SER-verband gesproken over een plan van aanpak om de sociale partners beter te betrekken bij het proces van budgettaire en economische beleidscoördinatie in Europa, het Europees Semester. Deze jaarlijkse coördinatiecyclus begint in november en leidt uiteindelijk tot de totstandkoming van de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie in juni. Iedere EU-lidstaat krijgt jaarlijks aanbevelingen op verschillende terreinen: de huizenmarkt, de zorg, de arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën etc. De Nederlandse regering neemt deze aanbevelingen bijzonder serieus en richt haar nationale beleid daar ook grotendeels op in. Zaak dus dat sociale partners hierover inhoudelijk en tijdig worden geconsulteerd. Lees verder

4 juli 2014

Geef werknemer meer zeggenschap

Door de verhoging van de AOW-leeftijd moeten we allemaal langer doorwerken. Maar dan moeten we niet massaal voortijdig uitvallen vanwege een te hoge werkdruk of buitenspel komen te staan omdat oudere werknemers niet interessant zijn voor de baas, aldus Gerrit van de Kamp, duovoorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een blog op Volgensnederland.nl. “Politici, kom je beloftes na!”Lees verder

2 juli 2014

Banenplan: 300 duizend extra banen in 2020

De werkloosheid is onaanvaardbaar hoog, bijna 700.000 mensen zitten zonder werk. FNV, CNV en VCP hebben woensdag een Banenplan gepresenteerd om mensen op een goede manier aan het werk te helpen en te houden. Deze maatregelen voor echte banen moeten de werkloosheid in 2020 naar minder dan 400.000 mensen brengen. De vakcentrales willen snel afspraken maken met werkgevers en de politiek om voor zekerheid te kiezen voor meer mensen. Werk moet snel topprioriteit nummer 1 worden in Nederland.Lees verder

1 juli 2014

AOW-partnertoeslag wordt niet inkomensafhankelijk en recht op herleven!

De VCP is van mening dat de AOW een basispensioen is en moet blijven, dat onafhankelijk is van het huishoudinkomen. De VCP is dan ook verheugd om te lezen dat het wetsvoorstel dat het recht op AOW-partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk maakte van het huishoudinkomen, is ingetrokken.Lees verder

1 juli 2014

Overzicht belastingen en premies per 1 juli 2014

De VCP zet halfjaarlijks de relevante cijfers met betrekking tot belastingen en premies voor u op een rijtje. Per 1 juli zijn het minimumloon en de AOW-uitkering gewijzigd. Lees verder

1 juli 2014

Meer actie om aansluiting hoger onderwijs – arbeidsmarkt te verbeteren

Het arbeidsmarktperspectief van te veel hbo- en universitair afgestudeerden is nog steeds niet heel gunstig. Naast de slechte economische omstandigheden schort het ook aan de inzet van hbo-instellingen en universiteiten om de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt te verbeteren. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) kaart dit probleem aan in zijn notitie ‘Aan de slag’ en geeft hierin ook concrete adviezen mee. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) ziet de slechte aansluiting hoger onderwijs - arbeidsmarkt ook en is van mening dat er meer moet worden gedaan om afgestudeerden beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De VCP onderschrijft zodoende ook de aanbevelingen van de notitie van het ISO.Lees verder

1 juli 2014

Quotumwet voor mensen met een arbeidsbeperking aangeboden

Op 1 juli jl. is in de Tweede Kamer de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangeboden. Deze wet is onderdeel van het Sociaal Akkoord. In de wet is de gemaakte banenafspraak vastgelegd tussen het kabinet en sociale partners en is de mogelijkheid opgenomen om een quotumregeling te activeren. Werkgevers hebben zich in de marktsector vastgelegd op 100.000 extra banen in 2026 en in de overheidssector op 25.000. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) stelt dat deze afspraken niet vrijblijvend zijn en verwacht ook dat de werkgevers daadwerkelijk de extra banen creëren. De VCP verwacht daarom dus ook dat Quotumwet niet nodig gaat zijn.Lees verder

30 juni 2014

Afscheid beleidsadviseur Winfried Treu

Winfried Treu (69 jaar) is per 1 juli gestopt als beleidsadviseur van het bureau van VCP. Vanuit de CMHF heeft hij vanaf 2007 werkzaamheden voor de vakcentrale verricht op het gebied van arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. Lees verder

Twitter

@VCProfessionals
Donderdag 3 juli 2014
VCP Nieuwsbrief over #werkgelegenheid, #naleving en #pensioenen is uit t.co/540Cxs0vfq

@VCProfessionals
Woensdag 2 juli 2014
Werk op 1: 300 duizend extra banen in 2020 t.co/VC6NBNULcc

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid