28 augustus 2014

Wat u moet weten over de werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht. Volgens staatssecretaris van Financiën Wiebes is de werkkostenregeling via een paar aanpassingen uitvoerbaarder geworden voor werkgevers en daardoor verbeterd. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is kritisch ten opzichte van de werkkostenregeling vanwege mogelijke spanningen op het gebied van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden. Het is van groot belang dat het voor de achterban duidelijk is wat de consequenties van de invoering van de werkkostenregeling kunnen zijn en hoe daarmee het beste kan worden omgegaan.Lees verder

27 augustus 2014

VCP: succesvolle zelfstandigen moeten we koesteren

Het kabinet heeft op 23 april 2014 aan de Tweede Kamer aangekondigd een ambtelijke werkgroep in te stellen, die een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers zal uitvoeren. De groei van het aantal zzp’ers heeft zowel positieve als negatieve effecten en staat volgens het kabinet niet op zichzelf. Het kabinet heeft de werkgroep gevraagd de oorzaken en de gevolgen van de opkomst van de zpp’er in kaart te brengen en vervolgens beleidsopties te schetsen.Lees verder

26 augustus 2014

VCP, FNV en CNV: gemeentelijke bezuinigingsdrift maakt veel kapot

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), FNV en CNV uiten in een open brief aan alle gemeenten hun zorgen over de invulling van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In steeds meer gemeentes wordt veel meer bezuinigd dan door Den Haag is opgelegd. Dat betekent dat nog meer mensen werkloos raken.Lees verder

25 augustus 2014

Oproep: VCP zoekt leden voor UWV cliëntenraden

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft in de landelijke en regionale UWV cliëntenraden een zetel en vertegenwoordigt daar haar achterban, die uitkeringsgerechtigd en/of werkzoekend is. Recentelijk zijn er vacatures ontstaan voor de volgende regionale cliëntenraden: Den Haag/Leiden, West-Brabant/Zeeland en Utrecht/Flevoland. Lees verder

19 augustus 2014

VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong overwegend positief over nieuwe Financiële Toetsingskader

De jongerenbonden zijn overwegend tevreden met het nieuwe Financiële Toetsingskader. Het nieuwe FTK, dat eerder stof deed opwaaien bij de ouderenbonden, kan de jongerenbonden grotendeels bekoren. Het nieuwe FTK is evenwichtiger dan het oude, zo menen zij in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bijdrage van de FNV in het Financieel Dagblad. Waar financiële meevallers voorheen enkel ouderen ten goede kwamen, worden ze nu ook met jongeren gedeeld. Daar staat tegenover dat jongeren nu ook meedelen met schokken, waardoor het stelsel voor gepensioneerden ook zekerder wordt.Lees verder

11 juli 2014

Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao’s

Een belangrijke afspraak in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is om de beperking van duur en opbouw van de WW te repareren via private aanvullende arrangementen.Lees verder

4 juli 2014

Sociale partners beter betrokken bij beleidscoördinatie Europa

Op aangeven van de VCP is in SER-verband gesproken over een plan van aanpak om de sociale partners beter te betrekken bij het proces van budgettaire en economische beleidscoördinatie in Europa, het Europees Semester. Deze jaarlijkse coördinatiecyclus begint in november en leidt uiteindelijk tot de totstandkoming van de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie in juni. Iedere EU-lidstaat krijgt jaarlijks aanbevelingen op verschillende terreinen: de huizenmarkt, de zorg, de arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën etc. De Nederlandse regering neemt deze aanbevelingen bijzonder serieus en richt haar nationale beleid daar ook grotendeels op in. Zaak dus dat sociale partners hierover inhoudelijk en tijdig worden geconsulteerd. Lees verder

4 juli 2014

Geef werknemer meer zeggenschap

Door de verhoging van de AOW-leeftijd moeten we allemaal langer doorwerken. Maar dan moeten we niet massaal voortijdig uitvallen vanwege een te hoge werkdruk of buitenspel komen te staan omdat oudere werknemers niet interessant zijn voor de baas, aldus Gerrit van de Kamp, duovoorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een blog op Volgensnederland.nl. “Politici, kom je beloftes na!”Lees verder

2 juli 2014

Banenplan: 300 duizend extra banen in 2020

De werkloosheid is onaanvaardbaar hoog, bijna 700.000 mensen zitten zonder werk. FNV, CNV en VCP hebben woensdag een Banenplan gepresenteerd om mensen op een goede manier aan het werk te helpen en te houden. Deze maatregelen voor echte banen moeten de werkloosheid in 2020 naar minder dan 400.000 mensen brengen. De vakcentrales willen snel afspraken maken met werkgevers en de politiek om voor zekerheid te kiezen voor meer mensen. Werk moet snel topprioriteit nummer 1 worden in Nederland.Lees verder

1 juli 2014

AOW-partnertoeslag wordt niet inkomensafhankelijk en recht op herleven!

De VCP is van mening dat de AOW een basispensioen is en moet blijven, dat onafhankelijk is van het huishoudinkomen. De VCP is dan ook verheugd om te lezen dat het wetsvoorstel dat het recht op AOW-partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk maakte van het huishoudinkomen, is ingetrokken.Lees verder

Twitter

@VCProfessionals
Donderdag 28 augustus 2014
VCP Nieuwsbrief over o.a. #werkkostenregeling t.co/zcRj1vg3vh

@VCProfessionals
Donderdag 3 juli 2014
VCP Nieuwsbrief over #werkgelegenheid, #naleving en #pensioenen is uit t.co/540Cxs0vfq

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid