20 februari 2018

​VCP steunt actie politiebonden meer maatwerk voor vroegpensioen

De VCP ondersteunt de politiebonden in hun actie voor afschaffing van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing). Afschaffing biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om sectoraal maatwerk mogelijk te maken. De bonden hebben 40.000 handtekeningen weten te verzamelen, waardoor de Tweede Kamer zich nu over het vraagstuk zal moeten buigen. Onder de initiatiefnemers van de actie zijn de ACP en de VMHP, die bij de VCP zijn aangesloten.Lees verder

16 februari 2018

​SER pleit voor betaald ouderschapsverlof

De SER vindt dat er betaald ouderschapsverlof moet komen voor een periode van zes weken. Het ouderschapsverlof na de geboorte van een kind is nu onbetaald, waardoor een grote groep mensen er geen gebruik van maakt. De SER vindt dat betaald verlof uit algemene middelen moeten worden betaald. VCP-voorzitter Nic van Holstein vindt dat de doorbetaling zodanig moet zijn dat het voor alle werkenden interessant moet zijn om verlof te nemen.Lees verder

15 februari 2018

​Meer inzetten op meer diversiteit pensioenfondsen blijft nodig

De VCP vindt dat er meer diversiteit moet komen in pensioenfondsbesturen. Daarmee schaart de VCP zich achter de conclusies van een onderzoek van de monitoringscommissie Code Pensioenfondsen. De VCP vindt dat pensioenfondsen en jongeren meer zouden moeten doen om de diversiteit bij pensioenfondsorganen te vergroten.Lees verder

14 februari 2018

​Meer rekening houden met eisen werknemer

Werkgevers zullen door de toenemende spanning op de arbeidsmarkt meer rekening moeten houden met de eisen van werknemers. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op de cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt. Volgens het CBS neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Het aantal vacatures stijgt en ze worden bovendien minder snel vervuld. Het aandeel flexibele arbeidsrelaties groeide nog wel, maar er waren opnieuw meer werknemers met een vast dienstverband.Lees verder

13 februari 2018

​Aanpak werkdruk onderwijs hard nodig

Het aanpakken van werkdruk is een belangrijke vereiste om professionals goed hun werk te kunnen laten doen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het werkdrukakkoord dat in het primair onderwijs is gesloten. De druk die onderwijzers in hun dagelijkse werk ervaren is groot, onder meer door extra taken en gebrek aan mankracht.. “Voor docent, leerling en samenleving is het beter als leerkrachten zich kunnen concentreren op hun kerntaak, namelijk lesgeven. Daar is professionele ruimte voor nodig”, zegt VCP voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

10 februari 2018

​Nieuwe naam: Vereniging van KLM-Professionals

De werknemersvereniging van KLM-professionals op de grond heeft een nieuwe naam: VKP (Vereniging van KLM-Professionals). Tot eind vorig jaar ging de vereniging door het leven als VHKP (Vereniging voor Hoger KLM Personeel), maar volgens voorzitter Bob van der Wal voldeed die naam niet meer. VKP is aangesloten bij de VCP.Lees verder

4 februari 2018

​Begrip voor oud-kankerpatiënten op werk

Werknemers die kanker hebben gehad moeten op de werkvloer kunnen rekenen op een begripvolle omgeving als ze het onderwerp ter sprake brengen. Het is belangrijk dat er onder werkgevers en collega’s voldoende bewustzijn is over de zogeheten late gevolgen van kanker, zoals vermoeidheid en concentratieproblemen. Dat zegt de VCP ter gelegenheid van Wereldkankerdag, waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de gevolgen van kanker.Lees verder

1 februari 2018

Vast werk beste garantie op werk en inkomen

Liefst de helft van de daling van de arbeidsinkomensquote (AIQ) kan aan de flexibilisering worden toegeschreven, blijkt uit een analyse van De Nederlandsche Bank. Volgens de VCP moet het kabinet nu serieus paal en perk stellen aan de doorgeslagen flexibilisering. “Ook dit onderzoek laat weer eens zien dat werknemers de dupe worden zonder normaal contract. Uiteindelijk draait de Nederlandse samenleving meer en meer op voor de doorgeslagen flexibilisering”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

31 januari 2018

​Private aanvulling WW en WGA nu echt van start

De reparatie van het derde jaar WW krijgt concreet vorm. De premie-inning voor de private uitkering PAWW zal op 1 maart starten. De PAWW-premie voor 2018 bedraagt 0,2 procent. De PAWW gaat in na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Vóór 15 maar 2018 is het opnieuw mogelijk om de overeenkomst tot deelname in te dienen bij Stichting PAWW. Meer informatie staat op de website van Stichting PAWW.Lees verder

30 januari 2018

Nieuw pensioenstelsel, graag! Maar wel een goed stelsel!

Bij tweederde van de Nederlandse pensioenen dreigen de komende jaren kortingen, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Een nieuw pensioenstelsel zou volgens DNB-president Knot de oplossing kunnen zijn, zo zei hij in Buitenhof. Volgens de VCP moet dat stelsel kwalitatief wel in orde zijn en speelt ook de wijze waarop wij onze pensioenen waarderen een belangrijke rol bij deze discussie.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht