25 april 2017

​Klijnsma zuinig in reactie op SER-rapport armoede

Het kabinet erkent dat er bij de bestrijding van armoede onder kinderen nog werk aan de winkel is, maar focust alleen op lagere inkomens. Staatssecretaris Klijnsma heeft dat laten weten in een brief over het recente SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’, waaraan de VCP heeft meegewerkt. Een inhoudelijke reactie wil de bewindsvrouw overlaten aan een nieuw kabinet.Lees verder

21 april 2017

Bonden schorten centraal overleg op

Vrijdag 21 april 2017 hebben werkgevers opnieuw geweigerd om de afspraken na te komen die zekerheid bieden voor mensen die zonder werk zitten. Daarom schorten de vakbonden FNV, CNV en VCP alle centrale overleggen met de werkgeversorganisaties tot nader order op.Lees verder

21 april 2017

Wetsvoorstel haalt reïntegratie-prikkel bij werkgever weg

De vakcentrales VCP en CNV zijn zeer kritisch op een nieuw wetsvoorstel rond de reïntegratie van werknemers. Het voorstel haalt een belangrijke prikkel weg bij werkgevers om serieus werk te maken van reïntegratie. Beide vakcentrales namen deel aan de internetconsultatie van het wetsvoorstel. Ze vinden dat het voorstel vooral slecht uitpakt voor werknemers die bij een werkgever werken die zelf het risico draagt voor de uitkering na twee jaar ziekte.Lees verder

21 april 2017

Mededinging: ruimte om het anders te doen

Er moet experimenteerruimte komen om collectief onderhandelen door zzp’ers in de culturele en creatieve sector uit de sfeer van het mededingingsrecht te halen. Een te strikt medediningsbeleid staat het betere soms in de weg, zegt de VCP. Aanleiding is een advies van de SER over de mensen die actief zijn in de creatieve en culturele sector. De SER pleit voor een breed pakket maatregelen om het verdienvermogen te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing en duurzame inzetbaarheid te bevorderen en de sociale dialoog te versterken.Lees verder

20 april 2017

VCP onderstreept belang van sociale agenda bij Grondstoffenakkoord

De overgang naar een circulaire economie gaat ook professionals aan. Het heeft impact op werk en arbeidsmarkt. Alle reden dus voor de VCP om actief betrokken te zijn bij het zogeheten grondstoffenakkoord, dat door meer dan driehonderd partijen is ondertekend. Op 18 april was de aftrap van de transitieagenda’s, die richting moeten gaan geven aan de uitvoering van het akkoord.Lees verder

20 april 2017

Geen belemmeringen meer voor private aanvulling WW

Werknemers die hun baan verliezen krijgen weer meer zekerheid over hun inkomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen belemmeringen meer om de WW-versobering te repareren die het kabinet in 2016 doorvoerde. Volgens de VCP is dit goed nieuws voor alle werkenden. “Het is nu aan werkgevers om het samen met werknemersorganisaties op te pakken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Lees verder

19 april 2017

Besef om door te leren leeft nog onvoldoende

Nederland heeft een sterke leercultuur nodig. Willen we me meekunnen met de uitdagingen van deze tijd, dan moeten werknemers zich blijvend ontwikkelen en doorgaan met leren. Dat is een van de aanbevelingen uit een rapport over Nederland van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De VCP ziet in het rapport aanleiding haar oproep aan het kabinet te herhalen om af te zien van de afschaffing van de scholingsaftrek.Lees verder

18 april 2017

Europa en pensioenen: invulling van de IORP-richtlijn verloopt goed

De nieuwe Europese regels voor pensioenfondsen hebben beperkte gevolgen voor Nederlandse pensioendeelnemers. Zo krijgen ze meer bescherming bij grensoverschrijdende pensioenregelingen omdat hun betrokkenheid wordt versterkt. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Klijnsma met de Nederlandse uitwerkingsvoorstellen.Lees verder

18 april 2017

Uitnodiging: 5e Eindevent PensioenLab op 1 juni 2017

Het jongerenplatform PensioenLab komt op 1 juni met eindadviezen over actuele vraagstukken in de pensioensector. Het PensioenLab is een initiatief van VCP Young Professionals, FNV Jong en CNV Jongeren.Lees verder

13 april 2017

Uitbreiding vaderschapsverlof moet gewoon doorgaan

De VCP geeft het signaal aan de Tweede Kamer dat de uitbreiding van het vaderschapsverlof zo snel als mogelijk in moet gaan. Dit mag niet op de lange baan worden geschoven, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De VCP vindt het dan ook spijtig dat het wetsvoorstel gisteren door de Tweede Kamer controversieel is verklaard. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht