17 oktober 2017

Thema VCP-symposium Arbeidsmarkt 2020-2025

​Op 23 november houdt de VCP zijn jaarlijkse symposium. Het thema is dit keer Arbeidsmarkt 2020-2025. Toonaangevende sprekers zetten uiteen hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit kan gaan zien, tegen de achtergrond van technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en toenemende onzekerheden.Lees verder

11 oktober 2017

​Digitalisering mag niet ten koste gaan van personeel

De toenemende digitalisering mag niet ten koste gaan van het personeel op de werkvloer. Werkgevers en werknemers moeten daarom samen kijken hoe zij mensen anders kunnen inzetten. Dat zei Catelijne Muller op een bijeenkomst van Google over kunstmatige intelligentie. Catelijne Muller is vanuit de VCP lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in Brussel. Voor dat comité was zij rapporteur Kunstmatige Intelligentie en heeft zij een Europees advies opgesteld over dit onderwerp.Lees verder

10 oktober 2017

​VCP: Tussen het zoet nog het nodige zuur voor de professional

“Het regeerakkoord is hoopvol van toon, maar tussen het zoet zit nog het nodige zuur voor de professional. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie op het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” tussen VVD, CDA, D66 en CU. De partijen geven aan op sommige onderwerpen afspraken te willen maken met sociale partners. De VCP zoekt altijd naar gedeelde belangen, maar het moet wel resulteren in verbeteringen.Lees verder

10 oktober 2017

​Stichting Pensioenlab op zoek naar nieuwe lichting jongeren

Aanmelden voor het PensioenLab kan weer!! Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Wil jij je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Meld je dan snel aan via het aanmeldformulier!Lees verder

9 oktober 2017

​Werken in de circulaire economie, wat betekent dat?

In 2016 heeft de VCP meegewerkt aan het SER-advies “Werken in de circulaire economie: geen tijd te verliezen”. Hierin wordt onder meer opgeroepen om in de transitie naar een circulaire economie oog te hebben voor de sociale gevolgen en hier van te voren rekening mee te houden. Begin 2017 heeft de VCP op initiatief van de Rijksoverheid een grondstoffenakkoord mee helpen op stellen. Dit akkoord is inmiddels door zo’n 400 organisaties ondersteunt.Lees verder

7 oktober 2017

​Maak werk van fatsoenlijk werk

De Inspectie SZW is gestart met de campagne Maak werk van fatsoenlijk werk. Naar aanleiding van decent work day geven diverse werkgevers- en werknemersorganisaties een statement. VCP-voorzitter Nic van Holstein benadrukt: “Werknemers willen hun vak goed uitoefenen. Zekerheid over werk en inkomen is daarbij van groot belang. Het begint in de basis met eerlijk, gezond en veilig werk. Een normaal contract, goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn essentieel voor alle werknemers. Gedeelde belangen waar we samen voor moeten staan, niet alleen op decent work day”.Lees verder

5 oktober 2017