24 maart 2017

Laat middengroepen profiteren van overschot

Het nieuwe kabinet moet het overschot op de begroting gebruiken voor lastenverlichting voor de middengroepen, na de forse lastenverzwaringen van de afgelopen jaren. Ook zouden mensen meer ruimte moeten krijgen om te investeren in hun loopbaan, zodat zij in de toekomst verzekerd zijn van werk, met een vast inkomen en pensioen. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals in een reactie op de cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) vandaag naar buiten heeft gebracht.Lees verder

23 maart 2017

Meer aandacht nodig voor armoede onder kinderen van werkende ouders

De Vakcentrale voor professionals (VCP) wil dat er meer aandacht komt voor armoede onder kinderen van werkende ouders. Zelfs mensen met een middeninkomen kampen soms met structurele tekorten, zoals naar voren komt in een SER-advies waaraan de vakcentrale heeft meegewerkt. Het SER-rapport laat zien dat werken niet altijd loont door de armoedeval. De VCP pleit voor een forse lastenverlichting voor de middengroepen, nu daar meer ruimte voor is op de overheidsbegroting.Lees verder

21 maart 2017

Stijgende pensioenleeftijd vraagt om meer maatwerk en eigen regie

De pensioenleeftijd is voor het eerst in tien jaar niet gestegen, meldt het CBS. Vorig jaar was de leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen gemiddeld 64 jaar en vijf maanden. In 2015 was dat ook het geval. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog op ongeveer 61 jaar. De stijging van de pensioenleeftijd lijkt dus, in en elk geval voor even, tot staan te zijn gekomen.Lees verder

17 maart 2017

SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven

SER Jongerenplatform waar VCP Young Professionals deel van uitmaakt heeft een gezamenlijke toekomstvisie vastgelegd in een manifest. Het manifest, dat de belangrijkste uitgangspunten op het gebied van leren, werken en samenleven bevat, is aangeboden aan de SER. Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein vraag het manifest terecht aandacht voor onzekerheid, een toenemende combinatiedruk en een gebrek aan perspectief, "Een toekomstbeeld dat de jongeren terecht niet zien zitten."Lees verder

16 maart 2017

Nieuwe kabinet moet inzetten op zekerheid werk en inkomen

Een nieuw kabinet moet de komende jaren inzetten op zekerheid voor werk en inkomen. Economisch gaat het beter met Nederland, dat willen mensen persoonlijk terug zien. Dat zegt de voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals, Nic van Holstein in een reactie op de verkiezingsuitslag. Lees verder

13 maart 2017

Aangifte 2016: denk aan scholingsaftrek

​Het is weer tijd om aangifte te doen. De Vakcentrale voor Professionals heeft een aantal zaken voor u op een rij gezet. Ook heeft de VCP wat tips waar u in 2017 rekening mee kunt houden. Als u voor 1 april aangifte doet krijgt u voor 1 juli bericht. Bij aanslagen die na 1 juli worden opgelegd, wordt 4 procent belastingrente geheven.Lees verder

10 maart 2017

Herverdeling pakt slecht uit voor middeninkomens

​De middeninkomens hebben het minst profijt van het herverdelingsbeleid van de overheid. Dat blijkt uit de recent verschenen studie Profijt van de Overheid van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Volgens voorzitter Nic van Holstein van de Vakcentrale voor Professionals laat de studie zien dat de druk van herverdeling op de middeninkomens de afgelopen jaren veel te ver is gegaan.Lees verder

9 maart 2017

Update inkoopvoorwaarden nettopensioen – brief Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid heeft op 1 maart jl. een dringend verzoek gedaan aan staatssecretaris Klijnsma en staatssecretaris Wiebes om de netto pensioenregeling zodanig te verbeteren, dat het een geschikt product wordt voor pensioenfondsen om aan te kunnen bieden aan hun deelnemers. Bij de huidige dekkingsgraden is dat namelijk niet het geval.Lees verder

8 maart 2017

Ook jonge hoogopgeleiden willen gewoon een normaal contract

Driekwart van de jonge hbo’ers en academici wil gewoon een normaal arbeidscontract. Zij hebben genoeg van de tijdelijke contracten en willen bescherming tegen ontslag en kans op een hypotheek. Dit blijkt uit het onderzoek Studie & Werk 2015 van SEO en Elsevier.Lees verder

3 maart 2017

Europabreed advies over kunstmatige intelligentie

Het Europees Economisch en Sociaal Comité werkt op dit moment aan een Europees advies over kunstmatige intelligentie. Drijvende kracht achter het advies is Catelijne Muller. Zij is lid van het EESC namens de Vakcentrale voor Professionals en voor de EESC rapporteur kunstmatige intelligentie. Eind mei moet de definitieve tekst klaar zijn.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht