20 september 2019

Investeer in werknemers, dan komt Nederland verder

Het kabinet moet over de volle breedte investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een fatsoenlijk inkomen en gezond de eindstreep halen. Voor structurele investeringen zou nu voldoende ruimte moeten zijn, nu de rente op schatkistpapier negatief is en de overheidsfinanciën op orde zijn. Daarnaast moet fors ingezet worden op lastenverlichting. Ook verdient de (semi) publieke sector veel meer erkenning en investering. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in reactie op de Troonrede.Lees verder

20 september 2019

Brede aanpak nodig voor diversiteit in de top

In de top van het bedrijfsleven komt van diversiteit veel te weinig terecht: het aantal vrouwen en mensen met een niet westerse achtergrond in de top blijft sterk achter. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met stevige maatregelen, waaronder de verplichting om meer vrouwen op topfuncties aan te stellen. De VCP is het eens met een brede aanpak. "Een inclusieve arbeidsmarkt bereik je niet door slechts (streef)cijfers te benoemen en eenzijdig te focussen op aantallen. Alle professionals moeten tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn en daar is een brede aanpak voor nodig", zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.Lees verder

19 september 2019

2e nieuwsbrief: Uitwerking pensioenakkoord van start gegaan

Op donderdag 12 september is de zogenoemde stuurgroep voor de eerste keer bij elkaar geweest om aan de slag te gaan met het Pensioenakkoord. Het gaat om de uitwerking van het akkoord dat sociale partners en het kabinet op 6 juni jl. hebben gesloten over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Daarbij is afgesproken dat de gezamenlijke partijen een nadere uitwerking gaan geven aan de overeengekomen te bereiken resultaten en geformuleerde doelen uit het Pensioenakkoord in een stuurgroep. In juli bracht de VCP haar 1e nieuwsbrief uit. Dit betreft de 2e nieuwsbrief om u periodiek goed geïnformeerd en aangesloten te houden.Lees verder

19 september 2019

Extreem weer: geen wachtdagen, direct een WW-uitkering

Werkgevers mogen hun personeel niet onder druk zetten om door te werken als sprake is van extreme weersomstandigheden. Het zou goed zijn als werknemers dan direct een WW-uitkering krijgen, aangevuld door de werkgever, vindt de VCP. Het ministerie van SZW wil pas aan een WW-uitkering denken na vijf dagen van extreem weer.Lees verder

18 september 2019

Wie wordt de nieuwe Professional van het Jaar 2019?

De verkiezing van de Professional van het jaar 2019 komt eraan! De VCP roept haar leden graag op om kandidaten voor te dragen. Dat kan tot en met 24 oktober. De winnaar wordt op 7 november bekendgemaakt op het jaarlijkse VCP-symposium in Den Haag.Lees verder

16 september 2019

Catelijne Muller opent eerste 'Responsible AI-conferentie'

Wat is de impact van kunstmatige intelligentie op maatschappij, werk en ethiek? Om die vraag draait het op een conferentie van ALLAI, de alliantie voor kunstmatige intelligentie, op 7 oktober in Amsterdam. VCP-adviseur internationale aangelegenheden Catelijne Muller opent de bijeenkomst, in haar hoedanigheid van voorzitter van ALLAI. Op de conferentie gaan de sociale partners, bedrijfsleven, de academische wereld, burgers, beleidsmakers en NGO's met elkaar het gesprek aan. Kunstmatige intelligentie heeft ook impact op de manier waarop we ons werk doen. Een groot deel van de beroepsbevolking krijgt ermee te maken. Daarom heeft de VCP dit thema opgepakt.Lees verder

12 september 2019

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen volgend jaar af

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers komt. Het ministerie van SZW heeft de Stichting van de Arbeid verzocht om begin 2020 met een voorstel te komen voor zo’n verzekeringsplicht. De Stichting van de Arbeid gaat hiermee aan de slag en zal vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties betrekken bij het traject.Lees verder

11 september 2019

Geef mensen met beperking gelijke kans op baan

Mensen met een arbeidsbeperking moeten net zoveel kans hebben op de arbeidsmarkt als ieder ander. Iedere professional moet tot zijn recht komen, in alle lagen van een organisatie. De huidige kabinetsvoorstellen die meer mensen met een beperking aan werk moeten helpen schieten tekort, zegt de VCP in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

5 september 2019

Kortingen niet onvermijdelijk – minister aan zet

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) maakt zich grote zorgen over de benarde positie waar veel pensioenfondsen zich op dit moment in bevinden. De alsmaar dalende dekkingsgraden laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel. Dat duurt echter nog even, want de uitwerking van dat stelsel gaat deze maand van start. De enige die hier nu iets aan kan doen is minister Koolmees, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. De VCP roept hierom de leden van de Tweede Kamer op zich tegen de kortingen uit te spreken en vraagt de minister om te bewegen, nu het kabinet vooralsnog stil blijft.Lees verder

5 september 2019

In gesprek met mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

De Stichting van de Arbeid gaat zich buigen over verbeteringen in de WIA, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Dat gebeurt in overleg met de direct betrokkenen zelf: arbeidsongeschikten, WIA-begeleiders, werkgevers en arbeidsdeskundigen. Vandaag gaan ze samen om de tafel om tot een nieuwe aanbevelingen te komen. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht