17 februari 2017

SER stelt advies Regionale samenwerking: leren van praktijken vast

In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te bevorderen, de concurrentiepositie te versterken en te stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren. Lees verder

16 februari 2017

Toenemend tekort aan professionals op de arbeidsmarkt

De techniek en ICT kampen met steeds grotere personeelstekorten. Dat staat in het UWV-rapport "Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht". Andere sectoren zoals de bouw, het onderwijs en de zorg zitten met hetzelfde probleem. De uitkomsten van het UWV-rapport komen overeen met het beeld dat de VCP heeft.Lees verder

9 februari 2017

Een cao en een vast contract: gewoon normaal

Een gewoon arbeidscontract moet het uitgangspunt zijn. Werknemers willen hun vak goed uitoefenen, waarbij zekerheid over werk en inkomen van belang is. Die oproep doet VCP-voorzitter Nic van Holstein aan de Kamerleden voor het Algemeen Overleg arbeidsmarktbeleid. Dat de flexibilisering goed is voor Nederland wordt door allerlei onderzoeken, recent het WRR, ondergraven. Daarom ook de oproep: doe gewoon eens normaal!Lees verder

7 februari 2017

Inkoopvoorwaarden nettopensioen snel aanpassen

De VCP wil dat er snel een oplossing komt voor de problemen met de nettopensioenregeling. Bij de vormgeving van de regeling is een fout gemaakt door de Ministeries van SZW en Financiën. ‘We hebben lang genoeg gewacht en er dient dan ook nog voordat het verkiezingsreces begint een oplossing te worden gepresenteerd’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

7 februari 2017

Flexibilisering slaat door, zegt ook WRR

De VCP kan zich in grote lijnen vinden in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de arbeidsmarkt. Volgens de WRR kan teveel flexibilisering nadelig uitpakken voor het ‘verdienvermogen’ van de Nederlandse economie als er minder aan scholing en innovatie wordt gedaan. Bovendien kan flexibilisering leiden tot onzekerheid en stress. Nergens in Europa zijn zoveel zzp’ers en tijdelijke contracten als in Nederland.Lees verder

6 februari 2017

Maak gebruik van SCOOR-gecertificeerd instituut voor scholing OR

De Stichting van de Arbeid heeft werkgevers, HR afdelingen en medezeggenschapsorganen gevraagd om voor scholing van hun ondernemingsraad gebruik te maken van een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut. Het verzoek staat in een brief die de Stichting van de Arbeid heeft opgesteld. De VCP doet een oproep om in cao´s een passage op te nemen over gebruikmaking van door SCOOR gecertificeerde instituten.Lees verder

1 februari 2017

Rubriek: verkiezingsprogramma´s

In maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels zijn de verkiezingsprogramma’s bekend. De VCP zal nog voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Deze keer lichten wij in deze rubriek enkele opvallende punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA: ‘Een verbonden samenleving’.Lees verder

31 januari 2017

Lijsttrekkers krijgen investeringsagenda Coalitie voor Veiligheid

Om Nederland veilig te houden, moet er op 7 punten onmiddellijk worden geïnvesteerd. Dat is de boodschap die tientallen collega's van onder meer defensie, politie en justitie op 31 januari gaven aan de lijsttrekkers in Den Haag. De bijeenkomst werd georganiseerd door 12 bonden uit de veiligheidssector, waarvan er een aantal zijn aangesloten bij de VCP, die samen de Coalitie voor Veiligheid (CvV) vormen.Lees verder

30 januari 2017

Verfrissende ideeën tijdens PensioenLab

Is de pensioensector klantvriendelijk genoeg? En hoe geef je startende MBO'ers uitleg over het pensioen? Het zijn enkele vragen die op 25 januari aan bod kwamen tijdens de vijfde editie van het PensioenLab. Het jongerenplatform PensioenLab is een initiatief van VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong.Lees verder

27 januari 2017

Vakcentrales: Extreem lage rente blijft herstel pensioenfondsen in de weg zitten

​De nieuwste cijfers over onze pensioenfondsen laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel. Dat zeggen de Nederlandse vakbonden FNV en VCP in reactie op de eindejaarsrapportage van de Nederlandsche Bank (DNB).Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht