11 december 2017

​VCP vraagt op WTO-top aandacht voor 7 Principes Internationale Handel

De VCP vraagt tijdens de handelstop deze week in Argentinië aandacht voor zeven basisbeginselen die voor welvaart en welzijn zorgen. De VCP doet dat bij monde van VCP-bestuurder Bob van der Wal, die namens de vakbeweging de conferentie van de Wereldhandelsorganisatie WTO bijwoont. Van der Wal maakt deel uit van de Koninkrijksdelegatie van Nederland, die onder leiding staat van de nieuwe minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.Lees verder

7 december 2017

​12e Netspar-brief: langer doorwerken voor iedereen

Langer doorwerken moet voor iedereen haalbaar worden. Het kabinet moet de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Dat staat in een publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar, een denktank op gebied van pensioenen en vergrijzing. In de brief wordt aangegeven dat er tijdelijke maatregelen nodig zijn, zoals het temporiseren van de stijging van de AOW-leeftijd. Iets waar de VCP al langer voor pleit.Lees verder

6 december 2017

​Pensioenoverleg moeizaam, maar volop in gang

In 2014 is de nationale pensioendialoog van start gegaan. Het doel was om gezamenlijk met alle betrokken partijen in Nederland de richting te bepalen waar we met het Nederlandse pensioenstelsel naar toe willen. Het overleg is volop in gang, maar verloopt moeizaam. Aangezien de Vakcentrale voor Professionals – de VCP – nauw betrokken is bij deze discussie willen wij u graag meenemen in dit proces. Dit zodat u begrijpt waarom er nog geen advies ligt en waarom het ook zomaar nog geruime tijd kan gaan duren.Lees verder

2 december 2017

​VCP: Stel pensioen voor zzp’ers verplicht

Stel pensioen voor zzp’ers verplicht. Daarvoor pleitte de VCP in een ingezonden brief in de Volkskrant van 2 december. De brief was een reactie op een artikel over freelancende schilders die verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Een deel van hen wil van de verplichting af.Lees verder

30 november 2017

​VCP-symposium: naar een minder onzekere toekomst

De VCP kijkt terug op een geslaagd symposium. Het thema van dit jaar was Arbeidsmarkt 2020-2025. Het werd een middag die in het teken stond van trends zoals flexibilisering en digitalisering, de effecten daarvan op de arbeidsmarkt en de rol die de vakorganisaties daarin moeten spelen: vanuit gedeelde belangen toewerken naar een zekere toekomst voor de professional. Een uitgebreid verslag.Lees verder

29 november 2017

Marijtje Jongsma (VAWO) Professional van het Jaar 2017

Marijtje Jongsma is verkozen tot VCP-Professional van het Jaar 2017. Tijdens het jaarlijkse symposium van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) kreeg ze bijbehorende award uitgereikt. Marijtje Jongsma is als neuropsycholoog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze wordt geroemd om de manier waarop ze als professional invulling geeft aan haar onderzoekswerk en anderen enthousiasmeert. Ook is er veel waardering voor haar werk als voorzitter van de Vakbond voor de wetenschap VAWO.Lees verder

28 november 2017