21 september 2017

Reparatie WW & WGA kan van start

Nu tenslotte ook de Ministerraad akkoord is met de noodzakelijke regelgeving kan de reparatie van het 3e jaar WW en de WGA van start. Decentrale cao-partijen kunnen nu aan de slag om afspraken te maken over de reparatie van de opbouw en duur van de WW en WGA. De VCP is blij dat alle hobbels zijn weggenomen en de beperking van de WW gerepareerd kan worden. Hierdoor bouwen jonge werknemers sneller WW op en behouden oudere werknemers langer hun inkomenszekerheid bij werkloosheid.Lees verder

19 september 2017

​Eerste reactie VCP: Kom over de brug met lastenverlichting middengroepen 

Werkenden en gepensioneerden zien de economische groei onvoldoende terug in hun portemonnee. Achter de huidige conjunctuur gaat voor grote groepen mensen nog veel onzekerheid schuil. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op Prinsjesdag. “Het overheidstekort is omgebogen en bedrijven maken weer volop winst. Werknemers en gepensioneerden hebben daaraan hun steentje bijgedragen. De VCP vindt het hoogste tijd voor lastenverlichting, hogere lonen, zekerheid en investeringen in professionals. Dat is een gedeeld belang”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

15 september 2017

​Transitiemaatregel nodig oudere werknemers verhoging pensioenrichtleeftijd

De VCP wil dat er een overgangsmaatregel komt als het bezwaarrecht vervalt tegen het verhogen van de pensioenrichtleeftijd. Verhoging van de pensioenrichtleeftijd, kort voordat iemand met pensioen gaat, kan negatieve gevolgen hebben voor iemands pensioen, afhankelijk van de rentestand of levensverwachting. Dat schrijft de VCP in de tweede internetconsultatiereactie op de Algemene Maatregel van Bestuur vallende onder het wetsontwerp automatische waardeoverdracht kleine pensioenen.Lees verder

14 september 2017

Beter handhaven op 30-procentregeling

​De VCP wil dat er beter toezicht komt op de regeling waarmee buitenlandse werknemers tegen aantrekkelijke voorwaarden in Nederland kunnen werken. Dat staat in een brief die de VCP naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om de 30-procent regeling, die een deel van het loon onbelast laat.Lees verder

13 september 2017

Steeds hogere woonlast voor middeninkomens

Huren in de private sector wordt steeds duurder. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoed Management Nederland (VGM NL). Veel mensen willen wel verhuizen, maar kunnen dat niet. Het tekort aan huurwoningen in de private sector is voor middeninkomens een steeds groter probleem, aldus de VCP. Lees verder

8 september 2017

​Bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte

De Stichting van de Arbeid heeft cao-partijen gevraagd na te gaan of ze de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 over de bovenwettelijke aanvullingen bij loondoorbetaling bij ziekte correct zijn nagekomen. Tevens verzoekt de StvdA de partijen die niet aan de afspraak voldoen hun cao aan te passen.Lees verder

7 september 2017

Duizenden luchtvaartbanen op de tocht

In de Nederlandse luchtvaart staan duizenden banen op de tocht door de aanwas op Schiphol van prijsvechters en maatschappijen uit het Midden-Oosten. Er moeten daarom strenge eisen komen aan wie wel wordt toegelaten en wie niet. Dat zeggen vakbonden in de luchtvaart VNV, De Unie, VHKP, VNC (allemaal aangesloten bij de VCP), FNV Luchtvaart en CNV Vakmensen.Lees verder

6 september 2017

VAWO stelt onbetaald werk aan Nederlandse universiteiten aan de kaak

De VAWO, aangesloten bij de VCP, is geschrokken van de enorme hoeveelheid onbetaald werk door werknemers op universiteiten. In 2016 is ongeveer 20% van het geleverde wetenschappelijke werk aan Nederlandse universiteiten niet uitbetaald. Dat komt overeen met een bedrag van 295 miljoen euro.Lees verder

5 september 2017

Ludieke actie op Plein succesvol

De ludieke actie op het Plein in Den Haag bij de opening van het parlementaire jaar was succesvol. De VCP bracht samen met de ANBO en andere aangesloten organisaties de polder, in het klein nagebouwd, naar het Plein. Kamerleden van vrijwel alle partijen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het gesprek met ons aan te gaan. Dat gaf gelegenheid onze boodschap over te brengen dat de VCP staat voor gedeelde belangen in plaats van deelbelangen.Lees verder

4 september 2017

Overleg vakbeweging en werkgevers vastgelopen

Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen zonder afspraken uit elkaar gegaan. VCP-voorzitter Nic van Holstein is erg teleurgesteld. ‘De werkgevers laten door hun opstelling de kans liggen om vanuit gedeelde belangen met elkaar tot verbeteringen te komen.’Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht