11 juli 2017

Creëer gelijk speelveld tussen zzp’er en werknemer

De VCP vindt het een slecht teken dat het aantal zzp’ers dat zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid is gedaald, zoals blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. De VCP vindt dat er een gelijk speelveld moet komen tussen werknemers en zzp’ers. Dit kan door zzp’ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te laten sluiten. Ook dienen zzp’ers voldoende pensioen op te bouwen. Ook dat kan volgens de VCP alleen door het te verplichten. Op die manier worden werknemers en zzp’ers niet tegen elkaar uitgespeeld door werkgevers.Lees verder

7 juli 2017

Korte zomerstop van de VCP-nieuwsbrief

De zomervakanties gaan beginnen. De VCP-nieuwsbrief die u nu voor zich heeft, is de laatste van dit voorjaar. De volgende verschijnt in de loop van augustus. Natuurlijk zitten we in de zomermaanden niet stil. Ons bureau is bemand en als er nieuws is zullen we dat zeker melden. Dat doen we dan wel alleen op de website.Lees verder

6 juli 2017

WRR: meer onzekerheid bij middenklasse

Een plek in de middenklasse is niet meer zo vanzelfsprekend als het was. “Mensen moeten harder hun best doen om op dezelfde positie te blijven.” Dat staat in een rapport dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR naar buiten heeft gebracht. De VCP vindt dat het nieuwe kabinet de uitkomsten van het rapport uiterst serieus moet nemen. “De middengroepen hebben door de crisis veel moeten inleveren, nu het economisch weer beter gaat is het tijd om dat goed te maken“, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Lees verder

6 juli 2017

Nog veel tijdelijke aanstellingen bij universiteiten

Op de Nederlandse universiteiten werken nog altijd veel mensen met een tijdelijke aanstelling, ondanks het voornemen om hun aantal omlaag te brengen. Ruim een kwart van het totale aantal docenten heeft een flexibel dienstverband, zo blijkt uit een overzicht van de VAWO, de vakbond voor wetenschap die bij de VCP is aangesloten. De VCP spreekt van een hoog cijfer. “Een normaal arbeidscontract zou de norm moeten zijn”, aldus voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

3 juli 2017

Meer banen voor mensen met beperking

De VCP is tevreden dat er het afgelopen jaar meer dan 22.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Er zijn echter zorgen over de duurzaamheid van de gecreëerde banen. “Het is van groot belang dat mensen met een arbeidsbeperking volwaardig kunnen meedoen op de arbeidsmarkt”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

30 juni 2017

​Hoge Raad: billijke vergoeding voor werknemer

Het is volkomen terecht dat bij het toekennen van een zogeheten billijke vergoeding bij ontslag de persoonlijke omstandigheden van de werknemer meetellen. Dat zegt voorzitter Nic van Holstein van de VCP in een reactie op een uitspraak van de Hoge Raad in een ontslagzaak. “Wanneer de werkgever zijn boekje te buiten is gegaan moet de ontslagen werknemer behoorlijk gecompenseerd worden.”Lees verder

29 juni 2017

Vraag naar bedrijfsartsen neemt toe, tekort dreigt

De komende jaren dreigt er een tekort aan bedrijfsartsen, terwijl de vraag waarschijnlijk zal toenemen door de nieuwe Arbowet die op 1 juli is ingegaan. De VCP heeft hierover haar zorgen geuit in een brief aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, in de aanloop naar een Algemeen Overleg over Arbeidsomstandigheden.Lees verder

27 juni 2017

​Voor niet alleen laagopgeleiden gaat pensioenleeftijd te snel omhoog

Het moment waarop iemand met pensioen gaat moet niet per definitie afhangen van het opleidingsniveau. De VCP pleit voor meer maatwerk omdat ieder geval op zichzelf staat en zware beroepen ook voorkomen onder mensen die hoger zijn opgeleid. De VCP reageert hiermee op het ROA-onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Daaruit blijkt dat er groeiende discrepantie is in de gemiddelde pensioenleeftijd tussen de opleidings­niveaus. Het onderzoek stelt dat lager opgeleiden langer werken door dan hoger opgeleiden.Lees verder

22 juni 2017

​Ook De Unie, UOV en ANBO verbinden zich aan de VCP

​Vakbond De Unie, de belangenorganisatie voor senioren ANBO en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) sluiten zich definitief aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met toetreding van de drie organisaties per 1 juli. Dat betekent dat zij onder de vlag van de VCP aansluiting vinden bij het sociaal overleg. Op een bijeenkomst in Den Haag zijn vandaag de handtekeningen gezet.Lees verder

21 juni 2017

VCP kritisch op nieuwe studie CPB inzake afschaffing doorsneesystematiek

Het afschaffen van de doorsneesystematiek en een overgang naar degressieve opbouw van aanvullend pensioen gaat volgens een nieuwe studie van het CPB ongeveer 60 miljard euro kosten. Dat is een stuk minder dan de 100 miljard waar het CPB vier jaar geleden op uitkwam. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht