15 juni 2019

Reactie VCP op raadpleging achterban FNV en CNV

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft kennisgenomen van de uitslag van de ledenraadpleging bij de FNV en CNV. Uit de raadplegingen is naar voren gekomen dat het FNV-ledenparlement en de CNV-achterban zich hebben uitgesproken voor het principeakkoord en het SER-advies. Bij de achterban van de VCP is de raadpleging nog gaande. De resultaten daarvan worden komende dinsdag bekendgemaakt.Lees verder

13 juni 2019

Informatiebijeenkomst over het pensioenakkoord

Op donderdag 13 juni organiseerde vakorganisatie De Unie, aangesloten bij de VCP, een bijeenkomst over het pensioenakkoord. De Unie deed dat samen met de VCP, de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV), VHP2 en Het Zwarte Corps (HZC). De bijeenkomst was bedoeld om uitleg te geven over het ontwerp SER-advies en het principeakkoord waarover vorige week overeenstemming werd bereikt.Lees verder

11 juni 2019

Achterban VCP oordeelt over pensioendeal

De achterban van de VCP buigt zich deze week over de pensioendeal die vorige week is gesloten. De bij de VCP aangesloten organisaties zullen zich een oordeel vormen over het principeakkoord en het SER-advies waarover kabinet en de sociale partners het eens zijn geworden. De raadpleging loopt tot en met 17 juni, het bestuur van de VCP zal op 18 juni met een eindoordeel komen. Later die dag legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene ledenvergadering van de VCP.Lees verder

11 juni 2019

Uitkomsten commissie over rekenregels pensioenen bekend

Vandaag zijn de uitkomsten van de commissie Dijsselbloem naar buiten gekomen. De commissie heeft gekeken naar de rekenregels voor de huidige pensioenen. Tijdens de onderhandelingen is er rekening gehouden met de presentatie van dit en eventueel andere rapporten die invloed hebben op de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Deze rapporten zullen ingebracht worden in de stuurgroep die zich hiermee bezig gaat houden. Dit onder het voorbehoud dat de achterbannen van de vakcentrales instemmen met het principeakkoord en het ontwerpadvies die vorige week zijn gepresenteerd. Dit zegt de VCP in een eerste reactie op het rapport van de commissie Dijsselbloem en nieuwe CPB-berekeningen.Lees verder

6 juni 2019

Pensioenakkoord: Voldoende waarborgen op verdere uitwerking

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is blij dat er na jaren van onderhandelen een totaalpakket aan maatregelen ter verbetering van onze oudedagsvoorziening tot stand is gekomen. Met name de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek lagen voor de VCP zwaar. "Wij realiseren ons dat een solide uitwerkingsproces nu het meest haalbare is gegeven de ingenomen posities", aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Lees verder

6 juni 2019

Q&A uitkomst pensioenonderhandelingen

De VCP heeft een Q&A opgesteld over de uitkomst van de pensioenonderhandelingen. De VCP is akkoord gegaan omdat de inhoud van deze deal op dit moment het hoogst haalbare is. De VCP meent nu voldoende waarborgen te hebben die nodig zijn bij de verdere uitwerking. Lees verder

4 juni 2019

Laat werknemers zelf een jobcoach kiezen

Laat mensen met een arbeidsbeperking zelf beslissen wie hen ondersteunt, dat schrijft de VCP in een reactie op nieuwe voorstellen van het kabinet. Er zijn voorstellen gedaan om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De VCP ondersteunt dit doel, maar is kritisch op een aantal voorstellen.Lees verder

31 mei 2019

VCP voorzichtig optimistisch over hervatten pensioenonderhandelingen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) reageert voorzichtig positief op de brief van minister Koolmees over een hervatting van de pensioenonderhandelingen. De VCP benadrukt dat naast de AOW ook diverse andere belangrijke onderwerpen op tafel lagen in november. ''Het gaat daarbij onder meer over het pensioencontract. De VCP heeft daartoe onlangs voorstellen voor gedaan. Een goed pensioencontract dat leidt tot stabiele pensioenen en beter zicht op indexatie voor alle generaties vormt een belangrijke basis voor een toekomstbestendig pensioenakkoord, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. We gaan daar graag het gesprek over aan.''Lees verder

29 mei 2019

Burn-out is nu officieel een ziekte – kabinet moet meer maatregelen nemen

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft burn-out officieel erkend als ziekte. Volgens de VCP is dat een belangrijke stap in de erkenning van professionals met burn-outklachten die veroorzaakt zijn door hoge werkstress en werkdruk. Het aantal ziektegevallen is al jaren aan het stijgen. In tien jaar tijd is het percentage werknemers met burn-outverschijnselen gestegen van 11 naar 16. De VCP vindt dat staatssecretaris Van Ark werkgevers gerichter moet aansporen meer maatregelen te nemen om burn-outs tegen te gaan.Lees verder

28 mei 2019

Eerste Kamer stemt in met Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De VCP is kritisch over de wet en verwacht dat die niet tot meer balans op de arbeidsmarkt zal leiden. Het betekent onder meer dat het ontslagrecht wordt versoepeld door de cumulatiegrond in te voeren. Voor werkgevers wordt het makkelijker om van een werknemer af te komen. Werkgevers kunnen meerdere ontslaggronden bij elkaar vegen, in plaats van één grond goed te motiveren. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht