Actualiteiten

19 november 2019

Pensioenen: 'Pas op de plaats' positief, maar blijft afhankelijk van dagkoersen

De pensioenmaatregelen die minister Koolmees vandaag heeft aangekondigd kunnen goed uitpakken, maar veel hangt af van hoe de rente en de beurzen zich de komende tijd zullen gedragen. Dat zegt de VCP in een reactie op de brief die Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. "We vinden het positief dat de minister met deze brief probeert rust te creëren. Daar hebben wij ook op aangedrongen. Het is nu zaak om door te gaan met de uitwerking van het pensioenakkoord", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.Lees verder

17 november 2019

Week van de waarheid: wel of geen pensioenkortingen

Minister Koolmees (SZW) maakt dinsdag bekend of hij bereid is tot een versoepeling van de huidige pensioenregels. De bewindsman staat onder grote druk om iets te doen aan dreigende kortingen en de stijgende premies. Vrijdag riepen VCP, FNV en CNV de minister de regels aan te passen, zodat er in alle rust aan het toekomstige pensioenstelsel kan worden gewerkt. De strenge regels zetten het vertrouwen in een nieuw stelsel zwaar onder druk. Dat geldt niet alleen voor gepensioneerden maar ook voor werknemers die nu hun pensioen opbouwen.Lees verder

14 november 2019

Hoge Raad maakt einde aan slapende dienstverbanden

De werkgever moet een slapend dienstverband beëindigen als de werknemer hierom verzoekt én hij moet de transitievergoeding betalen, dat zegt de Hoge Raad naar aanleiding van vragen die door de kantonrechter zijn gesteld. De VCP is blij met deze uitspraak. "Hiermee komt eindelijk een eind aan de discussie over slapende dienstverbanden. Werkgevers moeten werknemers de transitievergoeding betalen waar ze recht op hebben", zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. Lees verder

12 november 2019

Houd minimumloon tegen het licht

Er is genoeg aanleiding om eens grondig te kijken naar het wettelijk (jeugd)minimumloon. Dat zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein naar aanleiding van berichten over verhoging van het minimumloon.Lees verder

12 november 2019

SWOM opent informatiedesk voor mensen met beperking

Wie informatie nodig heeft over de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking, kan voortaan terecht bij SWOM, de Stichting Studeren & Werken op Maat. De stichting heeft een informatiedesk geopend, waarbij mensen met vragen via de telefoon of chat te woord worden gestaan. De informatiedesk voorziet volgens SWOM in een grote behoefte. Nu al krijgt de stichting dagelijks tientallen telefoontjes. Lees verder

8 november 2019

3e pensioennieuwsbrief VCP: waken over inhoud, zorgvuldigheid en planning

De stuurgroep die het pensioenakkoord moet uitwerken heeft onlangs zijn derde bijeenkomst gehouden. In de stuurgroep werken sociale partners gezamenlijk met SZW aan de uitwerking van het pensioenakkoord dat in juni is gesloten. Lees alles hierover in onze 3e pensioennieuwsbrief VCP.Lees verder

7 november 2019

Kamer stemt in met vereenvoudiging Wajong

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de Wajong te vereenvoudigen, ondanks bezwaren van onder meer de VCP. Er bestaan nu nog drie verschillende Wajong-regelingen naast elkaar. Vanaf 2021 is er nog maar één Wajong-regeling. De VCP is ook voorstander van vereenvoudiging, maar niet ten koste van de mensen om wie het gaat.Lees verder

7 november 2019

PensioenLab en PensioenLabAcademie gaan van start

Meer dan 100 jongeren staan klaar om zich de komende maanden actief te mengen in de pensioendiscussie of gaan zich verdiepen in pensioenen en het besturen van pensioenfondsen. Ze doen mee aan de projecten van de Stichting PensioenLab, dat speciaal daarvoor is opgericht door jongeren van VCP, FNV en CNV. Lees verder

6 november 2019

Meer vaste banen door tegemoetkomingen aan werkgevers

VCP, FNV en CNV gaan ervan uit dat werkgevers meer vaste contracten aanbieden nu het kabinet hen flink tegemoetkomt in de loondoorbetaling bij ziekte, dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers ontvangen een premiekorting van 450 miljoen euro, waar met name kleine werkgevers van profiteren. Ook komt er een MKB-verzuim-ontzorgverzekering en wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend als de re-integratie-inspanningen van de werkgever worden getoetst. Met al deze tegemoetkomingen moet het bedrijfsleven de belofte nakomen: meer vaste banen.Lees verder

6 november 2019

Verschillen pensioenfondsen uitvoering duurzaam beleggen

De meeste pensioenfondsen beschikken over beleid dat voorziet in maatschappelijk verantwoord beleggen, maar er zijn grote verschillen in de manier waarop ze dat concreet maken. Ook zijn ze niet allemaal even volledig. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder pensioenfondsen die het Convenant voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) een jaar geleden hebben gesloten.Lees verder