Actualiteiten

22 juni 2017

​Ook De Unie, UOV en ANBO verbinden zich aan de VCP

​Vakbond De Unie, de belangenorganisatie voor senioren ANBO en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) sluiten zich definitief aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met toetreding van de drie organisaties per 1 juli. Dat betekent dat zij onder de vlag van de VCP aansluiting vinden bij het sociaal overleg. Op een bijeenkomst in Den Haag zijn vandaag de handtekeningen gezet.Lees verder

21 juni 2017

VCP kritisch op nieuwe studie CPB inzake afschaffing doorsneesystematiek

Het afschaffen van de doorsneesystematiek en een overgang naar degressieve opbouw van aanvullend pensioen gaat volgens een nieuwe studie van het CPB ongeveer 60 miljard euro kosten. Dat is een stuk minder dan de 100 miljard waar het CPB vier jaar geleden op uitkwam. Lees verder

19 juni 2017

Nieuwe Arbowet vergroot duurzame inzetbaarheid

De vernieuwde Arbowet draagt bij aan meer duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat zegt de VCP in een reactie op de aangepaste regelgeving die per 1 juli ingaat. In de nieuwe Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraalLees verder

15 juni 2017

​Sociaal overleg in belang van professionals van Nederland

De Telegraaf meldde vandaag dat er volgens de FNV geen nieuw allesomvattend akkoord tussen vakbonden en werkgevers komt over de arbeidsmarkt. "Ik kan mij niet voorstellen dat alle deuren dicht zitten", aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein in reactie op het onverwachte signaal. "In Nederland hebben we de traditie om met elkaar in gesprek te blijven. Er liggen vraagstukken die opgelost moeten worden in het belang van de professionals van Nederland."Lees verder

15 juni 2017

​VCP blij met aanpassing inkoopregels nettopensioen maar kritisch op shoprecht

De VCP is blij dat het kabinet er eindelijk toe besloten heeft de inkoopregels van het nettopensioen (pensioen boven 104.000 euro) aan te passen. Hier heeft de VCP lang en vaak toe opgeroepen. Wel is de VCP kritisch op het shoprecht dat het kabinet daarnaast aan deelnemers wil geven, omdat de gevolgen voor deelnemers nog onvoldoende zijn te overzien en eerst nader onderzoek hiernaar nodig is. Dit staat in een VCP-verzamelbrief met inbreng aan de Tweede Kamer die donderdag een Algemeen Overleg houdt over diverse pensioenonderwerpen.Lees verder

14 juni 2017

Geef werknemers tijd, geld en ruimte voor scholing

Tijdens een bijeenkomst van Platform O&O over individualisering van scholingsbudgetten heeft VCP-beleidsmedewerker Elwin Wolters een pleidooi gehouden voor een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Daarmee zouden werknemers zelf fiscaal kunnen sparen voor scholing(stijd). Op die manier heeft hij meer keuzevrijheid om zelf de beste scholing voor zijn duurzame inzetbaarheid te kunnen volgen. Lees verder

13 juni 2017

Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie al 550 meldingen

Het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens heeft sinds de start in mei al 550 meldingen binnengekregen van mogelijke discriminatie. De VCP vindt dit verontrustend, want dit zorgt voor een oneerlijke kans voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Daarbovenop is het gewoonweg bij wet verboden. De VCP roept vrouwen daarom op om melding te maken bij het meldpunt als er sprake is van zwangerschapsdiscriminatie.Lees verder

12 juni 2017

​Week van de RI&E van start

Meer dan de helft van de bedrijven heeft nog geen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), vooral kleinere ondernemingen. Het Steunpunt RI&E wil daar verandering in brengen en doet dat deze week met tal van workshops, cursussen en opfrisdagen. De VCP werkt binnen het Steunpunt samen aan afspraken om werk veiliger en gezonder te maken. Tijdens de 3e Week van de RI&E van 12 tot 16 juni vraagt het steunpunt extra aandacht voor veilig en gezond werken. Dit jaar heeft de week van RI&E specifieke aandacht voor de RI&E als onderdeel van het zakelijke succes.Lees verder

9 juni 2017

​Aanvragen tot aansluiting bij VCP van De Unie, UOV en ANBO

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft aanvragen tot aansluiting bij de VCP ontvangen van vakbond De Unie, de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) en de ANBO, de belangenorganisatie voor senioren. De VCP is in gesprek met deze organisaties en bekijkt de aanvragen met grote interesse. Het streven is om op 22 juni nadere mededelingen te doen over de besluitvorming.Lees verder

8 juni 2017

Bezuiniging scholingsaftrek van de baan, vouchers blijven

De VCP is verheugd dat de bezuiniging op de scholingsaftrek wordt teruggedraaid. Bezuinigen op scholing ten tijde van toenemende digitalisering en robotisering is bizar en om die reden is het goed dat de korting niet meer doorgaat, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Lees verder