1 augustus 2017

Stiptheidsacties op vliegvelden Eindhoven en Rotterdam

De vakbonden van defensiepersoneel roepen marechaussees op om vanaf 4 augustus te starten met stiptheidsacties op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Daarmee willen de bonden de druk opvoeren in het vastgelopen cao-conflict met minister Jeanine Hennis van Defensie.

Wachtrijen
Door uitgebreide paspoortcontroles kunnen de wachtrijen op de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam langer zijn dan normaal. Vooralsnog blijft Schiphol buiten de actie. Daar zullen marechaussees wel flyers overhandigen aan vertrekkende passagiers. De actie is een initiatief van SCOD (Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel bij Defensie). SCOD bestaat uit de centrales AC, ACOP, CCOOP en de bij de VCP aangesloten CMHF.

Bezuinigingen
Het cao-overleg bij Defensie zit sinds april muurvast. Defensie heeft een eindbod gedaan dat is verworpen door negentig procent van de vakbondsleden. De onvrede bij het defensiepersoneel zit diep. De jarenlange bezuinigingen en reorganisaties, de personeelstekorten die daarvan het gevolg zijn en het voortdurende beroep dat de politiek doet op de loyaliteit en flexibiliteit van het personeel hebben hen uitgeput.

Werkbelasting
'De maat is vol', aldus de bonden. Zij eisen een cao die past bij de zwaarte, complexiteit en risico’s van hun werk. Dat bod zal onder meer moeten leiden tot een substantiële inkomensverbetering. Verder eisen de bonden een realistische ontslagleeftijd, passend bij de risico’s en (geestelijke en lichamelijke) belasting die het beroep van militair met zich meebrengt.

Personeelsbeleid
Een ander belangrijke maatregel die Defensie moet nemen is een verbetering van het flexibele personeelsbeleid. De grootste groep militairen heeft een tijdelijk contract. Om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten moet Defensie meer doen in hun persoonlijke belang. Het beleid is nu te veel geënt op het organisatiebelang.

Foto: Facebook-pagina Koninklijke Marechaussee