6 april 2018

Handige tool met OR-taken SER

Hoe krijgen we de ondernemingsraad compleet, waar kunnen OR-leden terecht voor scholing, wat kan de SER doen als een ondernemingsraad een meningsverschil heeft met de leiding van een bedrijf. De antwoorden staan allemaal in een infographic die de SER op zijn website heeft gepubliceerd.

De SER en medezeggenschap
De SER heeft belangrijke taken op het gebied van medezeggenschap, waaronder de wettelijke taak om de medezeggenschap in ondernemingen en organisaties te bevorderen. De VCP is daar via diverse overlegorganen binnen de SER actief bij betrokken. Op de infographic zijn alle deeltaken van de SER samengevat en staan links naar nuttige adressen.

De infographic is hier te downloaden