9 juli 2018

Politiebonden voeren actie voor betere CAO-voorstellen

De politiebonden hebben hun leden opgeroepen vanaf vandaag geen boete uit te schrijven voor lichte vergrijpen, zoals fietsen zonder licht. Met de actie willen de bonden een betere CAO afdwingen. Ze hadden minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie tot 1 juli de tijd gegeven met betere CAO-voorstellen te komen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Werkdruk
De actie wordt ondersteund door alle politiebonden waaronder ACP en VMHP, die bij de VCP zijn aangesloten. Ze willen dat er iets gedaan wordt aan de hoge werkdruk en eisen verder een beter loon, een gezonde pensioenregeling en een betere balans tussen werk en privé. Politiemensen moeten voor zichzelf de afweging maken of ze wel of niet meedoen.

Boete
De bonnenactie is niet van toepassing bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In dat geval wordt wel degelijk een boete uitgeschreven. Dat geldt ook als mensen (opzettelijk) misbruik proberen te maken van de situatie.