27 februari 2019

Belastingaangifte 2018, vanaf 1 maart weer mogelijk

Vanaf 1 maart kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2018. De belastingdienst zorgt voor een voor zoveel mogelijk vooraf ingevuld digitaal formulier. Om u ook een beetje op weg te helpen heeft de VCP voor u een paar tips op een rij gezet. Zorg dat u de vooraf ingevulde gegevens goed controleert. Hoewel de belastingdienst haar uiterste best doet om de informatie kloppend te laten zijn is het mogelijk dat er onvolkomenheden in zijn geslopen.

Middelen van inkomen
Heeft u de afgelopen drie jaar wisselende inkomens gehad dan loont het wellicht om uw inkomen te middelen. U neemt het inkomen van de afgelopen drie jaar en berekent het gemiddelde. Als het gemiddelde lager ligt dan een van de drie jaren dan kunt u een verzoek indienen op basis van dit gemiddelde belast te worden. U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Voor meer informatie kijkt u op de website van de belastingdienst.

Scholingskosten
Heeft u in 2018 scholingskosten gemaakt? U kunt dit aftrekken tot een bedrag van 15000 euro, met een drempelbedrag van 250 euro. Wanneer u van plan bent om scholing te volgen, dan is het wellicht verstandig dit al in 2019 te doen. Vanaf 2020 worden alle aftrektarieven gelijkgetrokken met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat u nu nog tegen het hoogste belastingtarief aftrekt, maar vanaf 2020 niet meer en vanaf 2023 tegen het laagste belastingtarief. Zie hier voor meer informatie.