23 april 2019

VNV: Ryanair moet miljoenen schadevergoeding aan vliegers betalen

De bij de VCP aangesloten vakbond VNV heeft al enige tijd een hoogoplopend conflict met Ryanair. De basisrechten van piloten worden door het bedrijf met voeten getreden. VNV heeft verscheidene stappen genomen, waarbij het conflict met Ryanair steeds verder escaleerde. De Ryanair-vliegers wonnen een rechterlijke procedure om te mogen staken. Later verbood de rechter Ryanair om na het sluiten van de basis in Eindhoven zijn vliegers die daar werkzaam waren over te plaatsen naar Ryanair-basissen in Noord-Afrika of Oost-Europa. In een volgende stap van Ryanair heeft UWV besloten om Ryanair geen toestemming te verlenen om zijn vliegers op basis van economische gronden te ontslaan.

Ernstig verwijtbaar gedrag
Aangezien de Ryanair vliegers niet meer konden vliegen en de situatie onhoudbaar was, zijn zij naar de rechter gestapt om ontslag af te dwingen. Op 23 april heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan in de zaak die acht Ryanair-vliegers hadden aangespannen tegen hun werkgever. De inzet van de rechtszaak was het ontbinden van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar gedrag van Ryanair. De rechtbank concludeert (5.21) als volgt: "Al met al moet geconcludeerd worden dat Ryanair zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen en dat de onwerkbare situatie die is ontstaan aan hem is te wijten. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst is daarmee het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Ryanair."

VNV blij met uitspraak
De rechtbank kent op basis van dit ernstig verwijtbaar handelen en nalatigheid aan de acht Ryanair-vliegers zowel een transitievergoeding als een billijke vergoeding toe. De VNV is uiteraard verheugd over de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, maar verwacht dat Ryanair hiertegen in beroep zal gaan.