Actualiteiten

14 maart 2019

Nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen – diversiteit blijft nog steeds achter

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (MCPF) heeft de vijfde Nalevingsrapportage uitgebracht. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt jaarlijks hoe pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen, die in overleg met het pensioenveld is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, naleven. Lees verder

14 maart 2019

Ontwerpbesluit pensioen voor payrollwerknemers goede eerste stap

In reactie op de internetconsulatie op het ontwerpbesluit waarin pensioen wordt geregeld voor payrollwerknemers geven VCP, FNV en CNV aan dat zij het een goede eerste stap vinden. Wel zien zij liever dat het aansluiten bij de pensioenregeling van het bedrijf of bedrijfstak van de inlener van de payrollkracht de default wordt. Als aansluiten bij de pensioenregeling van het bedrijf of de bedrijfstak niet mogelijk is, steunen VCP, FNV en CNV het voorstel om aan te sluiten bij de gemiddelde premie in Nederland om te kunnen spreken van een adequate pensioenregeling.Lees verder

13 maart 2019

Pensioenactie: dit staat te gebeuren

De VCP doet op 18 maart mee aan de landelijke manifestatie voor een goed pensioen. Samen met de andere vakcentrales en onder andere de veiligheidssectoren is de VCP maandag aanwezig op het Malieveld in Den Haag. Onze boodschap aan het kabinet: kom aan onze eisen tegemoet, anders heeft praten geen zin. Werknemers willen nu en in de toekomst een goed koopkrachtig pensioen. Onze oproep is: 'Laat je horen!', in Den Haag , daar buiten of op sociale media! Voor een goed pensioen moet je nú wat doen.Lees verder

13 maart 2019

Klimaatakkoord: gevolgen moeten in balans zijn

De gevolgen van klimaatmaatregelen moeten in balans zijn om draagvlak te verwerven. De VCP zal bij de verdere uitwerking kritisch blijven toetsen wat de maatregelen concreet betekenen voor werk en inkomen. De VCP vindt dat bij de invulling van de maatregelen een belangrijke rol is weggelegd voor professionals. Deskundige werknemers spelen een sleutelrol in innovatie die nodig is om te komen tot CO2-reductie. Dat zegt de VCP voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie op de doorrekeningen van het CPB en PBL op het klimaatakkoord.Lees verder

12 maart 2019

VCP-leden voeren actie op 18 maart, en wel hierom

Diverse aangesloten organisaties van de VCP doen mee aan de landelijke actiedag voor een goed toekomstbestendig pensioenstelsel. Enkele van hen komen hier aan het woord. "Het gaat niet alleen om de AOW."Lees verder

11 maart 2019

Vakbonden: goede samenwerking met ondernemingsraden!

De samenwerking tussen vakbonden en ondernemingsraden gaat goed maar kan soms beter. Met name bij heldere afspraken en duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden. Dat kan voorkomen dat individuele werknemers, vakbonden en OR-en door werkgevers tegen elkaar worden uitgespeeld. Bovendien is het bij de nadere invulling van een cao binnen een onderneming van belang dat iedereen weet waar de ruimte voor maatwerk is. Om zulke doelen dichterbij te brengen, hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV een gezamenlijke brochure uitgebracht ter versterking van de samenwerking tussen OR-en en vakbonden. De brochure is aangeboden aan voorzitter Evert Verhulp van de CBM, de SER-commissie die medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen moet bevorderen.Lees verder

11 maart 2019

Acties in het onderwijs: extra investeringen nodig

Het kabinet moet 4 miljard extra investeren om de problemen in het onderwijs op te lossen. Dat is de inzet van de actieweek die vrijdag wordt afgesloten met een landelijke manifestatie in Den Haag. Het wordt een unieke bijeenkomst, want het is voor het eerst in Nederland dat alle onderwijssectoren samen staken. De bij de VCP aangesloten onderwijsbond FvOv en de VAWO (wetenschap) doen eraan mee.Lees verder

8 maart 2019

Metro, trams en stadsbussen staken 66 minuten in de ochtendspits

In de ochtendspits van maandag 18 maart gaan metro, trams en stadsbussen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 66 minuten staken. Ook in andere sectoren wordt het werk neergelegd. In de bouw, de metaal en de schoonmaak wordt opgeroepen tot een 24-uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt gestaakt. Dat hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV aangekondigd.Lees verder

27 februari 2019

Pensioenactie: wat te doen op 18 maart?

Een werkonderbreking van 66 seconden, een ludieke actie, meelopen in de protestmars op 18 maart. Professionals kunnen zich op allerlei manieren roeren, zegt ACP-voorman Gerrit van de Kamp in zijn hoedanigheid van actiecoördinator van de VCP. De afgelopen weken dook zijn naam diverse keren op tijdens de acties voor een beter pensioen. En het animo om mee te doen groeit. Een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag op 18 maart met een massale pensioencursus en een protestmars moet het hoogtepunt worden van de acties.Lees verder

27 februari 2019

Belastingaangifte 2018, vanaf 1 maart weer mogelijk

Vanaf 1 maart kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2018. De belastingdienst zorgt voor een voor zoveel mogelijk vooraf ingevuld digitaal formulier. Om u ook een beetje op weg te helpen heeft de VCP voor u een paar tips op een rij gezet. Zorg dat u de vooraf ingevulde gegevens goed controleert. Hoewel de belastingdienst haar uiterste best doet om de informatie kloppend te laten zijn is het mogelijk dat er onvolkomenheden in zijn geslopen.Lees verder