Actualiteiten

28 augustus 2018

​Maak kinderopvangtoeslag minder inkomensafhankelijk

De toeslag voor kinderopvang zou minder afhankelijk moeten worden van wat een ouder verdient. Kinderopvang moet betaalbaar zijn voor alle werkenden, om zo de arbeidsparticipatie optimaal te bevorderen. Dat zegt de VCP in een reactie op de publicatie ‘Kijk op kinderopvang’ die het SCP vandaag naar buiten heeft gebracht.Lees verder

27 augustus 2018

​Psychische klachten op werk krijgen veel te weinig aandacht

De VCP staat volledig achter het pleidooi van de WRR dat er meer aandacht moet komen voor psychische problemen. VCP-voorzitter Nic van Holstein wijst erop dat bijna de helft van de beroepsziekten een gevolg is van een psychische aandoening. “Het is volkomen terecht dat de WRR stelt dat er dringend behoefte is aan meer kennis.”Lees verder

24 augustus 2018

​Vakbonden: Kabinet luister naar het land en het verstand

De weerstand tegen het afschaffen van de dividendbelasting neemt steeds grotere vormen aan. De bevolking was vanaf het begin al in grote meerderheid tegen dit voorstel en die meerderheid is alleen maar groter geworden. Vakbonden VCP, FNV en CNV roepen het kabinet nogmaals op, snel af te zien van dit onzalige voornemen en het geld op een betere manier te besteden.Lees verder

13 augustus 2018

Organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij VCP

De organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij de VCP. De aansluitingsovereenkomst is op het VCP-kantoor in Den Haag ondertekend. Nysa streeft ernaar de sociaal-economische positie van de gastouder te versterken binnen de kinderopvangbranche.Lees verder

6 augustus 2018

​VCP vindt gehoor in Kamer rond zorgen ondernemingsraden

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gaat onderzoeken hoe het komt dat steeds minder bedrijven een ondernemingsraad hebben. De commissie ontvangt dat verzoek van minister Koolmees (SZW), naar aanleiding van Kamervragen. De CBM houdt zich voor de SER bezig met het bevorderen van naleving van de medezeggenschap, zoals is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).Lees verder

2 augustus 2018

​Politie stopt met innen geldboetes

De politievakbonden breiden hun acties uit. Ze roepen collega’s op om vanaf vandaag geen geldboetes en achterstallige betalingen meer te innen. De bonden houden daarmee nog even vast aan publieksvriendelijke acties, die de ‘schatkist maximaal raken’. Vorige maand waren ze al gestopt met het uitschrijven van bekeuringen. De actie wordt ondersteund door alle politiebonden, waaronder ACP en VMHP, die bij de VCP zijn aangesloten.Lees verder

19 juli 2018

​VCP: beter toezicht op stages na afstuderen

Jongeren die na hun opleiding stage lopen doen vaak hetzelfde werk als gewone medewerkers, zonder dat ze daarvoor een normaal salaris krijgen. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat de grens tussen een echte stage en regulier werk vaak moeilijk te trekken is. De VCP is kritisch op stages na afstuderen. Voor BNR pleitte VCP-voorzitter Nic van Holstein voor betere informatieverstrekking en handhaving.Lees verder

17 juli 2018

​Kabinet aan zet bij wijzigingen nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is aan herziening toe, en daarbij is het kabinet als eerste aan zet. Het zou goed zijn als het kabinet besluit het niveau van de volksverzekering ANW te verhogen en te verruimen. Dat zegt de VCP in een reactie op een initiatiefnota van CDA en ChristenUnie. Deze partijen vinden dat de SER of Stichting van de Arbeid zich moet buigen over de wenselijke dekking van het nabestaandenpensioen, inclusief de verdeling tussen publiek en privaat.Lees verder

12 juli 2018

Korte zomerstop van de VCP-nieuwsbrief

De zomervakanties gaan beginnen. De VCP-nieuwsbrief die u nu voor zich heeft, is de laatste van dit voorjaar. De volgende verschijnt in de loop van augustus. Natuurlijk zitten we in de zomermaanden niet stil. Ons bureau is bemand en als er nieuws is zullen we dat zeker melden. Dat doen we dan wel alleen op de website.Lees verder

12 juli 2018

UWV moet strenger kunnen toetsen bij ontslag

Het UWV moet bij een ontslagaanvraag controleren of de informatie die een werkgever aanlevert juist is. Anders bestaat de kans dat werkgevers misbruik maken van de situatie. Werkgevers kunnen dan relatief eenvoudig van een werknemer afkomen en die eventueel vervangen door een flexwerker. Dat zegt de VCP in een reactie op een rapport van de Inspectie SZW, die 28.000 ontslagaanvragen heeft onderzocht. Volgens de VCP is het in is in het belang van de werknemer dat het UWV de informatie zoveel mogelijk verifieert.Lees verder