Actualiteiten

12 november 2018

Week van de werkstress in teken preventie

Op 12 november is de jaarlijkse week van de werkstress begonnen. De week is bedoeld om stress op de werkvloer aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Honderden bedrijven en organisaties doen eraan mee. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Daarmee is werkstress de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten. Veel problemen kunnen worden voorkomen, door ze gewoon bespreekbaar te maken. De VCP vindt dat bedrijven en overheid alerter moeten zijn op werkstress en meer aandacht moeten geven aan werkplezier.Lees verder

10 november 2018

Pensioenlab Academie: Jongeren gezocht voor pensioenbesturen

De diversiteit in pensioenfondsen is nog veel te laag vinden de drie jongerenorganisaties VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong. Vooral jongeren ontbreken in veel pensioenfondsen. Wij willen dit veranderen door jongeren te enthousiasmeren en op te leiden voor een plek in een pensioenfondsbestuur of een verantwoordingsorgaan. Lees verder

9 november 2018

Genomineerden Professional van het Jaar bekend

De genomineerden voor de verkiezing van de VCP-Professional van het Jaar 2018 zijn bekend. Er zijn vier kandidaten, allen voorgedragen door vakorganisaties die bij de VCP zijn aangesloten. Op 29 november wordt de winnaar bekendgemaakt, tijdens het jaarlijkse VCP-symposium in Den Haag.Lees verder

6 november 2018

Campagne PensioenLab over impact van keuzes voor later

PensioenLab heeft de campagne 'Hoe zit jij er later bij?' gelanceerd om jongvolwassenen bewust te maken van de impact van levenskeuzes op hun pensioen. Op een speciale website staan tien levensvragen die hier meer helderheid in geven. Iedereen die de vragenlijst invult krijgt tips op maat voor een ideale levensweg, nu én later! Alle tips zijn ook gebundeld in een e-book, dat kan worden gedownload op de uitslagenpagina.Lees verder

2 november 2018

AOW-leeftijd in 2024 opnieuw niet omhoog

De AOW-leeftijd zal in 2024 niet worden verhoogd. Minister Koolmees (SWZ) heeft dat besloten op basis cijfers van het CBS over de levensverwachting. De VCP voelt zich met de nieuwe CBS-ramingen gesterkt in haar standpunt dat de versnelde AOW-leeftijdsverhoging van tafel moet. Uit het CBS-onderzoek komt naar voren dat de levensverwachting voor 65-jarigen in 2024 20,63 jaar zal zijn. Dat is weliswaar iets hoger dan de prognose die het CBS jaar geleden afgaf, maar voor een verhoging van de AOW-leeftijd zou de prognose nog hoger moeten liggen. Het is voor het tweede jaar op rij dat het kabinet de AOW-leeftijd niet verhoogt.Lees verder

30 oktober 2018

Meer dan modaal: fors koopkrachtverlies na crisis

Werkenden met een bovenmodaal inkomen zijn er sinds het begin van de crisis fors in koopkracht op achteruit gegaan. De verschillen tussen 2010 en nu lopen soms op tot meer dan 3000 euro, afhankelijk van het inkomen. Dat blijkt uit berekeningen die het koopkrachtbureau Nibud heeft gemaakt. Volgens de VCP laten de cijfers andermaal zien dat het kabinet nog veel meer moet doen om de lasten voor werkenden verder te verlichten. "De lastendruk juist voor modaal tot twee keer modaal blijft extreem hoog", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

29 oktober 2018

VCP geeft publiek statement rekenregels pensioen met FNV en CNV

De VCP heeft samen met FNV en CNV een publieke statement omtrent de rekenregels bij de pensioenen naar buiten gebracht. Dit omdat de minister de Kamer, de Pensioenfederatie en het Financieel Dagblad heeft laten weten dat de rekenrente met het nieuwe contract, waarover wordt onderhandeld in de SER, niet zal wijzigen. 'Het is nodig dat de prima rendementen van onze pensioenfondsen weer bij de deelnemers terecht kunnen komen. Het beste pensioenstelsel ter wereld verdient dan ook meer vertrouwen van de minister', aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

25 oktober 2018

Aan tafel over ziekte en arbeidsongeschiktheid

De VCP spreekt samen met FNV en CNV met SZW over loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees gevraagd om aan tafel te gaan. De VCP gaat graag om tafel om haar kritiek op de voorstellen van het kabinet toe te lichten. De werknemersorganisaties hebben de minister een brief met zeven concrete voorstellen gestuurd. De hoofdboodschap luidt: Wie werkt en ziek wordt verdient adequate inkomensbescherming en goede begeleiding terug naar werk.Lees verder

16 oktober 2018

VCP: Draag heel klein pensioen nog over voordat het vervalt

Vanaf 1 januari 2019 mogen hele kleine pensioenen komen te vervallen. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. Tot 1 januari kan men dit hele kleine pensioen nog laten uitbetalen, voordat het vervalt. Hiertoe moet u wel zelf actie ondernemen Lees verder

9 oktober 2018

'Betere aansluiting hoger onderwijs op arbeidsmarkt'

Jongerenorganisaties vinden dat de aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt beter moet. Dat staat in een brief die ze aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. Waar de arbeidsmarkt in toenemende mate meer dynamisch en veeleisender wordt, blijft het hoger onderwijs achter, zo schrijven ze. Het gehele onderwijsveld, met als aanvoerders de universiteiten en hogescholen, moeten serieuze stappen zetten om dit probleem te ondervangen.Lees verder