Actualiteiten

8 januari 2019

Vijf vragen aan Dick Boeijen, onze nieuwe pensioenadviseur

Sinds 1 januari is Dick Boeijen aan de VCP verbonden als adviseur pensioenen. Hij is de opvolger van Jan Tamerus, die eind vorig jaar stopte. Een eerste kennismaking. Wie is Dick Boeijen? Lees verder

7 januari 2019

Verkiezing jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar

Stichting PensioenLab en Whyz reiken ook dit jaar de award uit voor de jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar. Hierbij een oproep aan iedereen die betrokken is bij óf verbonden is met een pensioenfonds(bestuur) om een jonge pensioenfondsbestuurder voor te dragen. Kent u een pensioenfondsbestuurder jonger dan 40 jaar die deze award verdient? Stuur dan vóór 27 januari een e-mail naar info@whyz.nl. Lees verder

21 december 2018

Onderhandelingen klimaatakkoord door naar de volgende ronde

Vandaag is er een nieuwe set aan mogelijke maatregelen voor in het toekomstige klimaatakkoord vastgesteld. Deze maatregelen gaan nu door het Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden doorgerekend op effectiviteit, maar ook op koopkrachteffecten en werkgelegenheidseffecten. Pas als dat bekend is en goed uitpakt kan er een definitief akkoord worden gesloten. Een akkoord dat de VCP eerst aan de achterban zal voorleggen.Lees verder

20 december 2018

Vakcentrales blij dat bezuinigingen op zieke werknemers van tafel zijn

De vakcentrales zijn blij dat de verscherpte maatregelen en de bijbehorende bezuinigingen van 300 miljoen op de WIA van tafel zijn gehaald onder druk van de FNV, CNV en VCP. Als de bezuinigingen waren doorgegaan, zouden nieuwe arbeidsongeschikte werknemers de dupe worden van nog strengere keuringseisen, met als resultaat dat ze helemaal geen of een veel lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden krijgen. FNV, CNV en VCP hebben tegen deze bezuinigingen geageerd vanaf het moment dat het kabinet ze in het regeerakkoord had opgenomen. VCP-bestuurder Bob van der Wal spreekt van een ´succesvol poldermoment´. Hij zei verder zei dat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vergelijkbaar is met een brandverzekering. ´Het is een basisvoorziening, financiële zekerheid is een kernwaarde.´Lees verder

20 december 2018

VCP tekent Convenant duurzaam beleggen pensioenfondsen

Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met overheid, vakbeweging en maatschappelijke organisaties om duurzaam te beleggen. Zij hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen getekend. Doel van het convenant is meer inzicht te krijgen in mogelijke risico's van beleggingen op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade.Lees verder

20 december 2018

Nieuwe actie voor beter pensioen

De vakbonden VCP, FNV en CNV zijn met tientallen voertuigen in colonne naar Den Haag gegaan in een nieuwe actie voor een beter pensioen. Ze hebben het kabinet een kerstboodschap aangeboden in de vorm van een ultimatum. De bonden willen dat het kabinet meer geld uittrekt om de grote pensioenproblemen op te lossen. De vakbonden hebben hiertoe een brief aan minister Koolmees aangeboden. Ze dreigen met acties in vele sectoren. Werkonderbrekingen en stakingen zijn niet uitgesloten.Lees verder

19 december 2018

Belastingen en premies 2019

Zoals elk jaar maakt de VCP een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen in belastingen en premies. Een aantal opvallende zaken lichten we er voor u uit. Lees verder

14 december 2018

Driehoek 3D Trofee voor Tata Steel

Het bedrijf Tata Steel heeft dit jaar de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Tata Steel krijgt de prijs voor de manier waarop de samenwerking tussen bestuur, ondernemingsraad en raad van commissarissen wordt vormgegeven. Bij de bekendmaking werd ook nadrukkelijk de samenwerking met de vakbond door de jury genoemd. Namens vakbond VHP Tata Steel, aangesloten bij de VCP, zei bestuurslid Bas Neelis supertrots te zijn op de toekenning. "Het is mooi om te zien dat constructief overleg tot meerwaarde leidt."Lees verder

13 december 2018

Aftrap voor acties voor beter pensioen

In de Rotterdamse haven zijn de eerste acties gevoerd voor betere pensioenen. De actie in Rotterdam is een initiatief van de politiebonden, waaronder de bij de VCP aangesloten Politiebond ACP en VMHP. Ze hebben de handen ineengeslagen met havenwerkers en maken een ´sector-overschrijdende beweging´. Ook de VCP zelf was aanwezig bij de manifestatie, die op de Maasvlakte werd gehouden.Lees verder

12 december 2018

Meer arbeidsongeschiktheid door langer doorwerken

De groei van het aantal arbeidsongeschikten wordt vooral veroorzaakt doordat mensen langer moeten doorwerken, dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. De kans dat zestigplussers ziek worden en in een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) terechtkomen is in 2016 met 20% gestegen, blijkt uit onderzoek van het UWV. Deze stijging is zelfs twee keer zo veel als de toename voor mensen jonger dan 60 jaar. Ook de komende jaren zal de instroom in de WIA daarom blijven toenemen. Des te meer reden volgens de VCP om de AOW-leeftijd minder snel te verhogen en de boete op vervroegd uittreden (RVU) af te schaffen. De VCP zou het onbegrijpelijk vinden wanneer het kabinet de WIA aanscherpt. Lees verder