Actualiteiten

9 april 2019

OR krijgt adviesrecht beloning bestuurder

Ondernemingsraden krijgen het recht om advies te geven over de beloningen van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven. Al geruime tijd pleit de VCP ervoor Ondernemingsraden een adviesrecht te geven. Daarnaast zou ook de vakorganisatie als partij betrokken moeten worden bij het gesprek over evenwichtig beloningsbeleid, aldus de VCP. Afgelopen week heeft een meerderheid van de Tweede Kamer voor deze wetswijziging gestemd, dat in de vorm van een amendement is ingediend door D66 en ChristenUnie. Lees verder

4 april 2019

Bart de Bart (SWOM) vicevoorzitter LCR

Bart de Bart, namens de VCP raadslid van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), is benoemd tot vicevoorzitter van deze organisatie. De LCR is een wettelijke gesprekspartner van de overheid op het terrein van werk en inkomen. Lees verder

2 april 2019

Experiment arbeidsongeschikten onaanvaardbaar

Minister Koolmees (SZW) zou moeten afzien van zijn plan om een groep arbeidsongeschikten bewust niet te helpen bij het zoeken naar werk. Dat zeggen de vakcentrales VCP, FNV en CNV in een brief aan de Tweede Kamer. Die voert morgen een debat over arbeidsongeschiktheid.Lees verder

26 maart 2019

Bonden brengen pensioeneisen over aan minister Koolmees

De voorzitters van de vakbonden FNV, CNV en VCP hebben een bezoek gebracht aan minister Koolmees in Den Haag. Zij brachten hem de boodschap die de 40.000 actievoerders voor betere pensioenen, op 18 maart lieten horen. Vooralsnog is het kabinet niet bereid om ze tegemoet te komen.Lees verder

26 maart 2019

​Bescherming zieke werknemer staat onder druk

De VCP waarschuwt dat de kwaliteit van het medisch oordeel en de bescherming van de zieke werknemer onder druk staat door het tekort aan verzekeringsartsen. Het UWV heeft flinke achterstanden bij het (her)keuren van zieke werknemers. In de praktijk is te zien dat door het tekort aan verzekeringsartsen steeds meer taken van de verzekeringsarts worden uitbesteed. Lees verder

26 maart 2019

Waarborg de kwaliteit van kunstmatige intelligentie (AI)

De VCP heeft samen met Jong Rabo een Tech Talk georganiseerd in het teken van kunstmatige intelligentie (AI). Catelijne Muller, beleidsadviseur Europese aangelegenheden van de VCP, sprak deze avond over het belang van de kwaliteit van AI. Lees verder

18 maart 2019

Pensioenacties vakbonden stilgelegd

De vakbonden reageren geschokt op het schietincident dat vanmorgen in Utrecht plaatsvond en leven mee met de slachtoffers en hun naasten. De bijeenkomsten die nog gepland stonden, waaronder die op het Malieveld in Den Haag, zijn niet doorgegaan. Alle regionale bijeenkomsten in het kader van de landelijke actiedag pensioen zijn inmiddels afgerond. De veiligheidssector besloot de pensioenactie op het Malieveld af te gelasten omdat de veiligheid van de mensen voorop staat. Lees verder

14 maart 2019

Kort geding politiebonden tegen inperken pensioenprotest

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft de politiebonden verboden om 18 maart tijdens de pensioenprotestmars langs de Tweede Kamer te lopen. De burgemeester verbiedt de route omdat de mars zou zorgen voor overlast en onveiligheid voor het winkelend publiek. De politiebonden hebben een kort geding aangespannen tegen het inperken van het pensioenprotest.Lees verder

14 maart 2019

Nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen – diversiteit blijft nog steeds achter

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (MCPF) heeft de vijfde Nalevingsrapportage uitgebracht. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt jaarlijks hoe pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen, die in overleg met het pensioenveld is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, naleven. Lees verder

14 maart 2019

Ontwerpbesluit pensioen voor payrollwerknemers goede eerste stap

In reactie op de internetconsulatie op het ontwerpbesluit waarin pensioen wordt geregeld voor payrollwerknemers geven VCP, FNV en CNV aan dat zij het een goede eerste stap vinden. Wel zien zij liever dat het aansluiten bij de pensioenregeling van het bedrijf of bedrijfstak van de inlener van de payrollkracht de default wordt. Als aansluiten bij de pensioenregeling van het bedrijf of de bedrijfstak niet mogelijk is, steunen VCP, FNV en CNV het voorstel om aan te sluiten bij de gemiddelde premie in Nederland om te kunnen spreken van een adequate pensioenregeling.Lees verder