Actualiteiten

13 maart 2019

Klimaatakkoord: gevolgen moeten in balans zijn

De gevolgen van klimaatmaatregelen moeten in balans zijn om draagvlak te verwerven. De VCP zal bij de verdere uitwerking kritisch blijven toetsen wat de maatregelen concreet betekenen voor werk en inkomen. De VCP vindt dat bij de invulling van de maatregelen een belangrijke rol is weggelegd voor professionals. Deskundige werknemers spelen een sleutelrol in innovatie die nodig is om te komen tot CO2-reductie. Dat zegt de VCP voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie op de doorrekeningen van het CPB en PBL op het klimaatakkoord.Lees verder

12 maart 2019

VCP-leden voeren actie op 18 maart, en wel hierom

Diverse aangesloten organisaties van de VCP doen mee aan de landelijke actiedag voor een goed toekomstbestendig pensioenstelsel. Enkele van hen komen hier aan het woord. "Het gaat niet alleen om de AOW."Lees verder

11 maart 2019

Vakbonden: goede samenwerking met ondernemingsraden!

De samenwerking tussen vakbonden en ondernemingsraden gaat goed maar kan soms beter. Met name bij heldere afspraken en duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden. Dat kan voorkomen dat individuele werknemers, vakbonden en OR-en door werkgevers tegen elkaar worden uitgespeeld. Bovendien is het bij de nadere invulling van een cao binnen een onderneming van belang dat iedereen weet waar de ruimte voor maatwerk is. Om zulke doelen dichterbij te brengen, hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV een gezamenlijke brochure uitgebracht ter versterking van de samenwerking tussen OR-en en vakbonden. De brochure is aangeboden aan voorzitter Evert Verhulp van de CBM, de SER-commissie die medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen moet bevorderen.Lees verder

11 maart 2019

Acties in het onderwijs: extra investeringen nodig

Het kabinet moet 4 miljard extra investeren om de problemen in het onderwijs op te lossen. Dat is de inzet van de actieweek die vrijdag wordt afgesloten met een landelijke manifestatie in Den Haag. Het wordt een unieke bijeenkomst, want het is voor het eerst in Nederland dat alle onderwijssectoren samen staken. De bij de VCP aangesloten onderwijsbond FvOv en de VAWO (wetenschap) doen eraan mee.Lees verder

8 maart 2019

Metro, trams en stadsbussen staken 66 minuten in de ochtendspits

In de ochtendspits van maandag 18 maart gaan metro, trams en stadsbussen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 66 minuten staken. Ook in andere sectoren wordt het werk neergelegd. In de bouw, de metaal en de schoonmaak wordt opgeroepen tot een 24-uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt gestaakt. Dat hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV aangekondigd.Lees verder

27 februari 2019

Pensioenactie: wat te doen op 18 maart?

Een werkonderbreking van 66 seconden, een ludieke actie, meelopen in de protestmars op 18 maart. Professionals kunnen zich op allerlei manieren roeren, zegt ACP-voorman Gerrit van de Kamp in zijn hoedanigheid van actiecoördinator van de VCP. De afgelopen weken dook zijn naam diverse keren op tijdens de acties voor een beter pensioen. En het animo om mee te doen groeit. Een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag op 18 maart met een massale pensioencursus en een protestmars moet het hoogtepunt worden van de acties.Lees verder

27 februari 2019

Belastingaangifte 2018, vanaf 1 maart weer mogelijk

Vanaf 1 maart kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2018. De belastingdienst zorgt voor een voor zoveel mogelijk vooraf ingevuld digitaal formulier. Om u ook een beetje op weg te helpen heeft de VCP voor u een paar tips op een rij gezet. Zorg dat u de vooraf ingevulde gegevens goed controleert. Hoewel de belastingdienst haar uiterste best doet om de informatie kloppend te laten zijn is het mogelijk dat er onvolkomenheden in zijn geslopen.Lees verder

26 februari 2019

Geef jonge professionals meer ruimte om hun vak uit te oefenen

De VCP komt op voor professionals in alle fasen van het leven. Beleidsmedewerker Sacha Heemskerk houdt zich onder meer bezig met jonge professionals die in het begin staan van hun loopbaan. Het magazine Financial Investigator stelde Sacha de vraag wat een werkgever in haar optiek moet doen om aantrekkelijk te zijn voor Young Professionals.Lees verder

22 februari 2019

Landelijke manifestatie op Malieveld voor goed pensioen

De acties voor een goed pensioen zullen op 18 maart een hoogtepunt bereiken met een landelijke manifestatie op het Malieveld in Den Haag. De VCP zal erbij aanwezig zijn en roept haar aangesloten organisaties op om mee te doen. "Een goed pensioen is in het belang van iedereen, daar maken wij ons sterk voor. Het kabinet moet voelen dat het ons menens is", zegt VCP-actiecoördinator Gerrit van de Kamp. Ook de komende weken zijn er diverse actiemomenten.Lees verder

21 februari 2019

Staking onderwijs: investeer in onze professionals

Investeren in professionals is investeren in de toekomst. Dat geldt zeker voor het onderwijs. Het kabinet moet dat erkennen en naar handelen, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in de aanloop naar de landelijke onderwijsstaking op 15 maart. "Professionals in het onderwijs verdienen waardering. Geef professionals ook de ruimte om hun vak goed te kunnen uitoefenen: zet in op minder werkdruk en minder regeldruk. Investeer in onze professionals, daar plukken we nu en later de vruchten van."Lees verder