Actualiteiten

21 november 2007

Bekijk video 'ontslagrecht'

Lees verder

21 november 2007

KOMT ALLEN NAAR GEZAMENLIJKE MANIFESTATIES TEGEN KABINETSPLANNEN ONTSLAGRECHT OP 24 NOVEMBER A.S.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP organiseren samen op 24 november a.s. drie regionale manifestaties in Groningen, Zutphen en Rotterdam. De afgelopen maanden hebben de vakcentrales steeds meer steun ondervonden voor hun afwijzing van de kabinetsvoorstellen. Naarmate mensen meer informatie krijgen, neemt het aantal tegenstanders toe. Met drie gelijktijdige manifestaties willen de vakcentrales nu samen opnieuw een krachtig signaal afgeven naar het kabinet om met haar plannen te stoppen.Lees verder

13 november 2007

Informatie voor kaderleden l Nummer 9, 2007

Tekst van het pamflet op CDA-congres:Lees verder

18 oktober 2007

Informatie voor kaderleden l Nummer 8, 2007

Lees verder

18 oktober 2007

Bulletin | Informatie voor kaderleden nummer 07.08

Lees verder

17 oktober 2007

Verrekening hogere lerarensalarissen met afschaffing studiebeurs onacceptabel

Minister Plasterk wil het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking verlagen. "Zijn idee om hogere lerarensalarissen te financieren door verhoging van het collegegeld en afschaffing van de basisbeurs zal leiden tot drastisch lagere studentenaantallen", aldus Eddy Haket, bestuurder van de Vakcentrale MHP, in reactie op het idee van minister Plasterk.Lees verder

25 september 2007

Uitgebreid commentaar op de Miljoenenota

Na een eerste reactie op Prinsjesdag zelf, heeft de MHP ook een uitgebreider commentaar op de Miljoenenota toegestuurd aan de Tweede Kamerleden en het kabinet.Lees verder

19 september 2007

MHP-koopkrachtberekeningen

Daags na Prinsjesdag heeft de MHP alle effecten van de kabinetsmaatregelen doorgerekend voor de koopkracht. Duidelijk is dat er een nivellerend beeld uitkomt, niet alleen voor 2008 maar ook in daarop volgende jaren.Lees verder

19 september 2007

Overzicht belastingen en premies 2006

Lees verder

18 september 2007

Informatie voor kaderleden | Nummer 7, 2007

Lees verder