Actualiteiten

28 april 2006

PvdA-leider verraadt mensen op ‘Museumplein’

Culemborg - MHP-voorzitter Ad Verhoeven beschouwt de uitlatingen van PvdA-leider Wouter Bos om de levensloopregeling aan te pakken, als ‘verraad’ aan de mensen op het Museumplein. “Dit is een zorgvuldig opgebouwde regeling en het gaat niet aan deze regeling min of meer om zeep te helpen”, meent Verhoeven, die het plannetje van Bos ‘populisme van het verkeerde soort’ noemt.Lees verder

24 april 2006

Koopkrachtmaatregelen nog onvoldoende

Op 21 april jl. heeft het kabinet aanvullende koopkrachtmaatregelen getroffen om naar eigen zeggen de in koopkracht getroffen groepen tegemoet te komen. De MHP juicht het toe dat dit kabinet eindelijk erkent dat er grote groepen op achteruit gaan en bereid is hier geld voor uit te trekken. Maar de maatregelen slaan onvoldoende neer bij de erkende groepen.Lees verder

21 april 2006

Koopkrachtmaatregelen kabinet

De Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP) constateert met genoegen dat het kabinet eindelijk erkent dat grote groepen huishoudens erop achteruit zijn gegaan als gevolg van het nieuwe zorgstelsel.Lees verder

21 april 2006

Koopkrachtmaatregelen kabinet

De Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP) constateert met genoegen dat het kabinet eindelijk erkent dat grote groepen huishoudens erop achteruit zijn gegaan als gevolg van het nieuwe zorgstelsel.Lees verder

20 april 2006

Discussie koopkracht nadert hoogtepunt

Op 22 februari jl. heeft de MHP een zwartboek over de koopkrachteffecten aangeboden aan minister Hoogervorst en de Tweede Kamer. <br><br> In het Voorjaarsoverleg heeft de MHP het eigen onderzoek nog eens onder de aandacht van het kabinet gebracht en het kabinet opgeroepen om aanvullende, specifieke koopkrachtmaatregelen te treffen voor deze groepen. Het kabinet wilde op dat moment niet inhoudelijk reageren op het zwartboek, laat staan praten over extra maatregelen. Reden hiervoor was dat het kabinet eind april in debat gaat met de Tweede Kamer over de koopkracht 2006 en zich dan pas beleidsmatig wil uitspreken over de noodzaak van eventuele reparatiemaatregelen.Lees verder

9 maart 2006

Medezeggenschap gepensioneerden kan nog altijd beter

Lees verder

8 maart 2006

“Loonstijging kan meer dan 2%''

Lees verder

2 maart 2006

Brochure over het nieuwe zorgstelsel

Lees verder

23 februari 2006

Toetsing van koopkrachtonderzoeken

De koopkrachtonderzoeken van de vakcentrales MHP en FNV zullen worden getoetst. Deskundigen van de sociale partners (vermoedelijk alleen de vakbeweging) en rekenmeesters van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan de rapporten van MHP en FNV onder de loep nemen.Lees verder

23 februari 2006

Informatie voor kaderleden l Nummer 2, 2006

Lees verder