Actualiteiten

30 juni 2006

Verhoeven (MHP) pleit voor zakenkabinet

Ad Verhoeven, voorzitter van de vakcentrale MHP, pleit voor de totstandkoming van een zakenkabinet. Dit zou moeten worden gesteund door maatschappelijke organisaties.Lees verder

29 juni 2006

Informatie voor kaderleden l Nummer 4, 2006

Lees verder

20 juni 2006

Afschaffen spaarloon beperkt keuzevrijheid

De plannen van PvdA en CDA om het spaarloon af te schaffen zetten geen zoden aan de dijk. Het beperkt de keuzevrijheid van werknemers en het geeft geen extra financiële ruimte.Lees verder

14 juni 2006

Kinderopvang: De Geus trekt voorbarige conclusies

Het plan om een verplichte werkgeversbijdrage voor de kinderopvang in te stellen, typeert Ad Verhoeven, voorzitter van de vakcentrale MHP, als een inbreuk op de contractvrijheid van CAO-partijen.Lees verder

17 mei 2006

Wat biedt nieuwe Arbowet ?

In feite verandert er weinig in de nieuwe Arbowet, die staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doublures met andere wetten worden geschrapt en een aantal zaken wordt minder omslachtig opgeschreven. Inhoudelijk valt vooral op dat vrijwilligers en scholieren niet langer automatisch onder de hele arbowet vallen en dat een aantal voorschriften over het contact tussen OR en werkgever zijn geschrapt.Lees verder

4 mei 2006

Informatie voor kaderleden | Nummer 3, 2006

Lees verder

28 april 2006

PvdA-leider verraadt mensen op ‘Museumplein’

Culemborg - MHP-voorzitter Ad Verhoeven beschouwt de uitlatingen van PvdA-leider Wouter Bos om de levensloopregeling aan te pakken, als ‘verraad’ aan de mensen op het Museumplein. “Dit is een zorgvuldig opgebouwde regeling en het gaat niet aan deze regeling min of meer om zeep te helpen”, meent Verhoeven, die het plannetje van Bos ‘populisme van het verkeerde soort’ noemt.Lees verder

24 april 2006

Koopkrachtmaatregelen nog onvoldoende

Op 21 april jl. heeft het kabinet aanvullende koopkrachtmaatregelen getroffen om naar eigen zeggen de in koopkracht getroffen groepen tegemoet te komen. De MHP juicht het toe dat dit kabinet eindelijk erkent dat er grote groepen op achteruit gaan en bereid is hier geld voor uit te trekken. Maar de maatregelen slaan onvoldoende neer bij de erkende groepen.Lees verder

21 april 2006

Koopkrachtmaatregelen kabinet

De Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP) constateert met genoegen dat het kabinet eindelijk erkent dat grote groepen huishoudens erop achteruit zijn gegaan als gevolg van het nieuwe zorgstelsel.Lees verder

21 april 2006

Koopkrachtmaatregelen kabinet

De Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP) constateert met genoegen dat het kabinet eindelijk erkent dat grote groepen huishoudens erop achteruit zijn gegaan als gevolg van het nieuwe zorgstelsel.Lees verder