Actualiteiten

28 maart 2007

“Versoepeling ontslagrecht uitgekauwde sluitspier”

Lees verder

21 februari 2007

SER wil meer allochtone jongeren aan het werk

Lees verder

16 februari 2007

MHP: wel zorg, geen paniek !

Lees verder

7 februari 2007

MHP-commentaar op regeerakkoord

<b>Inleiding en samenvatting</b><br><br> De zes pijlers van de coalitie en de onderliggende doelstellingen (zoals een hogere arbeidsparticipatie) in het coalitieakkoord ‘Samen werken, samen leven’ worden op hoofdlijnen door de Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel (MHP) onderschreven. Daarbij heeft de MHP echter grote bezwaren bij de wijze waarop tal van deze zaken gerealiseerd zouden moeten worden. Zo is de MHP van mening dat van bovenaf aangekondigde strafmaatregelen een totaal verkeerde aanpak zijn. Voorbeelden hiervan zijn de AOW-fiscalisering voor mensen die niet doorwerken tot hun 65ste jaar en de aanpassing van de overdraagbaarheid van heffingskortingen (individualisering en bevriezing van de algemene heffingskorting). De fiscalisering van de AOW-premie druist bovendien in tegen de afspraken van het zogenaamde Museumplein-akkoord (overgangsregime vpl).Lees verder

6 februari 2007

MHP: 'Strafmaatregelen' leiden tot nivellering

Lees verder

2 februari 2007

MHP verontwaardigd over fiscalisering AOW

Lees verder

30 januari 2007

Ledenraad MHP neemt afscheid van Wolter Muller en benoemt Eddy Haket tot bestuurder

Lees verder

30 januari 2007

MHP gematigd positief over WRR-rapport ‘Investeren in werkzekerheid’

<b>De vakcentrale MHP is gematigd positief over het WRR-rapport ‘Investeren in werkzekerheid‘. Volgens voorzitter Ad Verhoeven van de MHP bevat het rapport aanbevelingen die zeker de moeite van een nadere verkenning waard zijn.</b><br><br> Centraal in de benadering van de WRR staat het bieden van werkzekerheid, waar in de arbeidsmarkt nu - en in toenemende mate - onzekerheid bij werknemers troef is. Verhoeven noemt dit een ‘verademing’.Lees verder

24 januari 2007

Informatie voor kaderleden l Nummer 1, 2007

Lees verder

9 januari 2007

MHP-voorzitter in nieuwjaarstoespraak: “Hervormingen niet overboord gooien, maar...

Lees verder