Actualiteiten

24 januari 2007

Informatie voor kaderleden l Nummer 1, 2007

Lees verder

9 januari 2007

MHP-voorzitter in nieuwjaarstoespraak: “Hervormingen niet overboord gooien, maar...

Lees verder

27 december 2006

Werkgeversplan demotie stap terug in de tijd

Lees verder

20 december 2006

Informatie voor kaderleden l Nummer 8, 2006

Lees verder

12 december 2006

Geen SER-advies over ontslagrecht

De Sociaal Economische Raad (SER) brengt geen advies uit over aanpassing van het ontslagrecht. De verschillen van mening tussen werkgevers en werknemers zijn onoverbrugbaar gebleken.Lees verder

11 december 2006

Verdeeldheid SER-advies over ontslagstelsel

Het ziet er niet naar uit dat er binnen de Sociaal-Economische Raad (SER), waar de vakcentrale MHP deel van uitmaakt, overeenstemming wordt bereikt over een nieuw ontslagstelsel. Werknemers- en werkgeversorganisaties botsen met name op de hoogte van de ontslagvergoeding. Voor de MHP was van begin af aan te praten over een modernisering van het ontslagrecht, maar dan wel over een stelsel, waarbij er evenwicht blijft bestaan tussen enerzijds een versoepeling van procedures en anderzijds de ontslagbescherming van werknemers.Lees verder

28 november 2006

MHP verricht aftrap op site voor informateur

Maatschappelijke en belangengroeperingen kunnen hun wensen aan de kabinets-(in)formateur bekendmaken op een website die het Haagse Adviesbureau voor Marketing en Public Relations Winkelman en Van Hessen ter beschikking heeft gesteld.Lees verder

8 november 2006

Ideeën CDA over ontslagstelsel onbegrijpelijk

Het plan van het CDA om de ontslagvergoeding te maximeren op 6,2 maanden loon heeft grote gevolgen voor iedereen die een dienstverband van meer dan twee jaar heeft opgebouwd, vindt MHP-econoom Eddy Haket.Lees verder

2 november 2006

MHP-voorzitter ondertekent Manifest voor Kennis Investeringsagenda

MHP-voorzitter Ad Verhoeven was onlangs een van de ondertekenaars van het zogenaamde manifest voor de Kennis Investeringsagenda (KIA) in Den Haag.Lees verder

27 oktober 2006

CDA-plan over ontslagvergoeding: onzinnig

De vakcentrale MHP wijst de gedachte van het CDA om de ontslagvergoeding te beperken tot maximaal 6 maanden salaris, volstrekt van de hand.Lees verder