Actualiteiten

13 oktober 2006

Informatie voor kaderleden l Nummer 7, 2006

Lees verder

11 oktober 2006

“Persoonlijke begeleiding nodig voor hogeropgeleide allochtonen”

De vakcentrale MHP wil meer persoonlijke begeleiding om de positie van hogeropgeleide allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren, ondanks de positieve vooruitzichten van deze groep op de arbeidsmarkt.Lees verder

22 september 2006

Miljoenennota 2007: Commentaar van de Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP*

Lees verder

19 september 2006

MHP in een reactie op de Miljoenennota 2007:

Lees verder

19 september 2006

MHP in een reactie op de Miljoenennota 2007:

De vakcentrale MHP kan zich niet vinden in het uitgangspunt van het kabinet in een voortgezette loonmatiging in 2007. <br><br> Aldus MHP-voorzitter Ad Verhoeven in een reactie op de Miljoenennota 2007. <br><br> "Het kan zoeter", vindt hij. "<br><br> <a href="/Persberichten.asp#66 ">Lees verder</a><br><br><a href="/Aktualiteiten.asp#65">Klik hier</a> voor uitgebreid commentaar.Lees verder

13 september 2006

'Dag van de gelijke beloning'

Dinsdag 24 oktober 2006 organiseert de werkgroep 'Gelijke beloning dat werkt!' de eerste 'Dag van de gelijke beloning'. Namens de MHP heeft Eddy Haket zitting in deze commissie. Vanaf 8 september vinden activiteiten plaats voor en door werkgevers en werknemers om gelijke beloning te bevorderen voor man, vrouw, allochtoon, autochtoon, parttimer en fulltimer. Met behulp en inzet van tests en instrumenten kan eventueel beloningsverschil zichtbaar worden gemaakt. Op 24 oktober wordt dit afgesloten met een groot gelijk loon debat en met lunchdebatten in bedrijven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.gelijkloon.nl.Lees verder

13 september 2006

Geknipt voor de juiste baan

De MHP is mede-initiatiefnemer van de campagne 'geknipt voor de juiste baan'. Doel van deze campagne is om te kijken naar wat mensen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.<br> Via de website www.gekniptvoordejuistebaan.nl is allerlei informatie te vinden over reïntegratie, zoals regelgeving, best practices en activiteiten.Lees verder

13 september 2006

MHP vergelijkt verkiezingsprogramma’s

De MHP kiest voor een welvaartsvaste AOW als basispensioen. Ook vindt de vakcentrale dat de AOW-leeftijd gehandhaafd moet blijven op 65 jaar en dat geen fiscalisering van het ouderdomspensioen moet plaatshebben. Bij verschillende gelegenheden wijst MHP-voorzitter Ad Verhoeven hierop. Hoe denken de in de peilingen grootste politieke partijen hierover en over andere belangrijke sociaal-economische kwesties ? <br><br> Download hier voor een overzicht van de conceptverkiezingsprogramma's en de visie van de MHP.Lees verder

12 september 2006

Informatie voor kaderleden l Nummer 5, 2006

Lees verder

5 september 2006

Stevige kritiek MHP op WW-plan VVD

De vakcentrale MHP heeft stevige kritiek op de plannen van de VVD om de uitkeringsduur van de WW te halveren. Deze kritiek uitte MHP-voorzitter Ad Verhoeven onlangs tijdens een gesprek tussen een MHP-delegatie en een afvaardiging van VVD-kamerleden onder leiding van fractievoorzitter Mark Rutte.Lees verder