Actualiteiten

NaN

Reparatie WW & WGA kan van start

Nu tenslotte ook de Ministerraad akkoord is met de noodzakelijke regelgeving kan de reparatie van het 3e jaar WW en de WGA van start. Decentrale cao-partijen kunnen nu aan de slag om afspraken te maken over de reparatie van de opbouw en duur van de WW en WGA. De VCP is blij dat alle hobbels zijn weggenomen en de beperking van de WW gerepareerd kan worden. Hierdoor bouwen jonge werknemers sneller WW op en behouden oudere werknemers langer hun inkomenszekerheid bij werkloosheid.Lees verder

NaN

SER bepleit verkorting termijnen kiesrecht ondernemingsraden

De SER adviseert minister Koolmees (SZW) in een briefadvies om de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor leden van ondernemingsraden te verkorten. De VCP is positief kritisch. Zij vraagt zich af of de aanpassing van de termijnen tot de gewenste effecten in de praktijk gaat leiden. Daarnaast vindt de VCP de periode om je na drie maanden kandidaat te kunnen stellen te kort. Lees verder

NaN

​Thema VCP-symposium Arbeidsmarkt 2020-2025

Op 23 november houdt de VCP zijn jaarlijkse symposium. Het thema is dit keer Arbeidsmarkt 2020-2025. Toonaangevende sprekers zetten uiteen hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit kan gaan zien, tegen de achtergrond van technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en toenemende onzekerheden.Lees verder