Actualiteiten

20 april 2006

Discussie koopkracht nadert hoogtepunt

Op 22 februari jl. heeft de MHP een zwartboek over de koopkrachteffecten aangeboden aan minister Hoogervorst en de Tweede Kamer. <br><br> In het Voorjaarsoverleg heeft de MHP het eigen onderzoek nog eens onder de aandacht van het kabinet gebracht en het kabinet opgeroepen om aanvullende, specifieke koopkrachtmaatregelen te treffen voor deze groepen. Het kabinet wilde op dat moment niet inhoudelijk reageren op het zwartboek, laat staan praten over extra maatregelen. Reden hiervoor was dat het kabinet eind april in debat gaat met de Tweede Kamer over de koopkracht 2006 en zich dan pas beleidsmatig wil uitspreken over de noodzaak van eventuele reparatiemaatregelen.Lees verder

9 maart 2006

Medezeggenschap gepensioneerden kan nog altijd beter

Lees verder

8 maart 2006

“Loonstijging kan meer dan 2%''

Lees verder

2 maart 2006

Brochure over het nieuwe zorgstelsel

Lees verder

23 februari 2006

Toetsing van koopkrachtonderzoeken

De koopkrachtonderzoeken van de vakcentrales MHP en FNV zullen worden getoetst. Deskundigen van de sociale partners (vermoedelijk alleen de vakbeweging) en rekenmeesters van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan de rapporten van MHP en FNV onder de loep nemen.Lees verder

23 februari 2006

Informatie voor kaderleden l Nummer 2, 2006

Lees verder

23 februari 2006

Open grenzen? We openen het debat !

Het kabinet heeft aan de Tweede Kamer toegezegd voor 1 april een standpunt in te zullen nemen. Maar nu al zijn werkgevers en werknemers in debat met het kabinet. Daarbij kunt ook ú uw stem laten horen.Lees verder

22 februari 2006

MHP wil reparatie koopkracht middengroepen

Minister Hoogervorst van VWS neemt op woensdag 22 februari het Zwartboek koopkrachteffecten 2006 in ontvangst. <br> Links: beleidsmedewerker van de MHP en opsteller Eddy Haket, en in het midden MHP-voorzitter Ad Verhoeven.Lees verder

16 februari 2006

Kernpunten levensloopregeling

Lees verder

15 februari 2006

Alles over levensloopregeling

Lees verder