Actualiteiten

13 februari 2006

Wijn luistert naar MHP en betaalt ouderen te veel betaalde premie terug

Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft de oproep van de vakcentrale MHP serieus genomen door ouderen die teveel inkomensafhankelijke zorgpremie betalen, tegemoet te komen.Lees verder

9 februari 2006

MHP blij met correctie op wga-uitkering

De vakcentrale MHP is verheugd over de toezegging van minister De Geus (Sociale Zaken) om een correctie aan te brengen op het huidige uitkeringssysteem (wga) voor gedeeltelijke arbeidsongeschikten.Lees verder

26 januari 2006

MHP pleit voor teruggave teveel betaalde premies door gepensioneerden

Lees verder

25 januari 2006

‘Gedupeerde’ Kamerleden kunnen zich melden voor MHP-zwartboek over inkomens achteruitgang

Lees verder

24 januari 2006

Zwartboek koopkrachteffecten

De MHP legt in samenwerking met de aangesloten bonden een zwartboek aan over de inkomenseffecten in 2006. Vooral de gevolgen van het nieuwe ziektekostenstelsel spelen daarin een grote rol. Steeds heeft de MHP gewaarschuwd deze wet niet op deze wijze in te voeren, omdat de financiële effecten te groot zijn. Bovendien biedt het kabinet geen ruimte om die effecten fiscaal te repareren.Lees verder

5 januari 2006

Enkele bespiegelingen in het nieuwe jaar door MHP-voorzitter Ad Verhoeven

“Zo tegen het eind van het jaar of in het begin van het nieuwe jaar voelen sommigen zich geroepen controversiële opvattingen te uiten. Neem bijvoorbeeld het VNO-NCW-voorstel – overigens afkomstig uit de arbeidsvoorwaardennota en niet uitgesproken....Lees verder

1 januari 2006

Overzicht gehanteerde premies en belastingen Miljoenennota 2008

Lees verder

31 december 2005

Overzicht premies en belastingen 2008

Lees verder

NaN

Reparatie WW & WGA kan van start

Nu tenslotte ook de Ministerraad akkoord is met de noodzakelijke regelgeving kan de reparatie van het 3e jaar WW en de WGA van start. Decentrale cao-partijen kunnen nu aan de slag om afspraken te maken over de reparatie van de opbouw en duur van de WW en WGA. De VCP is blij dat alle hobbels zijn weggenomen en de beperking van de WW gerepareerd kan worden. Hierdoor bouwen jonge werknemers sneller WW op en behouden oudere werknemers langer hun inkomenszekerheid bij werkloosheid.Lees verder

NaN

Bezuinig niet op scholing van werkenden

Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Bovendien wordt het budget aanzienlijk teruggebracht. Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers nu af te schaffen stellen werknemers en werkgevers vertegenwoordigd in CNV, VNO-NCW en MKB Nederland, VCP, NVO, NRTO, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV en KLM.Lees verder