Actualiteiten

2 oktober 2019

Pensioen in meerdere scenario's toegevoegd aan mijnpensioenoverzicht.nl

In de Wet pensioencommunicatie 2015 is vastgelegd dat vanaf 2019 deelnemers er via www.mijnpensioenoverzicht.nl op gewezen moeten worden dat de hoogte van het te bereiken pensioen niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Een aantal pensioendeelnemers heeft hierom vanaf 30 september inzicht gekregen middels een vooruitblik in wat hun pensioen straks waarschijnlijk waard is bij diverse scenario's.Lees verder

1 oktober 2019

Diversity Day: op naar een inclusieve samenleving

De arbeidsmarkt moet een afspiegeling zijn van de samenleving, maar in de praktijk zien we daar nog te weinig van. Dat zegt beleidsmedewerker Sacha Heemskerk van de VCP ter gelegenheid van Diversity Day. "Nog te vaak staan bepaalde groepen aan de kant: te weinig vrouwen, te weinig mensen met een niet-westerse achtergrond en te weinig mensen met een arbeidsbeperking. Op de arbeidsmarkt moet iedereen tot zijn recht komen."Lees verder

30 september 2019

Sprekers VCP-symposium 2019 bekend

Welke rol kan de werknemer zelf spelen om zijn eigen loopbaan en ontwikkeling vorm te geven. Die vraag zal uitgebreid aan bod komen op het VCP-symposium dat op 7 november wordt gehouden. Het symposium heeft dit jaar als thema leven lang ontwikkelen, loopbaanontwikkeling en carrièreperspectief. Leven lang ontwikkelen heeft grote relevantie voor de professional. Het wordt steeds belangrijker dat professionals en werknemers zich blijven ontwikkelen en daarbij ook zelf de regie in handen nemen.Lees verder

28 september 2019

Te weinig jongeren in medezeggenschap

In veel organisaties zijn jongeren (nog) ondervertegenwoordigd in medezeggenschap. Op dit punt valt er nog winst te behalen, zegt de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Het animo onder mensen met een flexcontract en onder jongeren is al jaren laag. Om meer inzicht te krijgen waarom jongeren al dan niet meedoen aan medezeggenschap heeft de commissie een enquête uitgezet.Lees verder

20 september 2019

Investeer in werknemers, dan komt Nederland verder

Het kabinet moet over de volle breedte investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een fatsoenlijk inkomen en gezond de eindstreep halen. Voor structurele investeringen zou nu voldoende ruimte moeten zijn, nu de rente op schatkistpapier negatief is en de overheidsfinanciën op orde zijn. Daarnaast moet fors ingezet worden op lastenverlichting. Ook verdient de (semi) publieke sector veel meer erkenning en investering. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in reactie op de Troonrede.Lees verder

20 september 2019

Brede aanpak nodig voor diversiteit in de top

In de top van het bedrijfsleven komt van diversiteit veel te weinig terecht: het aantal vrouwen en mensen met een niet westerse achtergrond in de top blijft sterk achter. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met stevige maatregelen, waaronder de verplichting om meer vrouwen op topfuncties aan te stellen. De VCP is het eens met een brede aanpak. "Een inclusieve arbeidsmarkt bereik je niet door slechts (streef)cijfers te benoemen en eenzijdig te focussen op aantallen. Alle professionals moeten tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn en daar is een brede aanpak voor nodig", zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.Lees verder

19 september 2019

2e nieuwsbrief: Uitwerking pensioenakkoord van start gegaan

Op donderdag 12 september is de zogenoemde stuurgroep voor de eerste keer bij elkaar geweest om aan de slag te gaan met het Pensioenakkoord. Het gaat om de uitwerking van het akkoord dat sociale partners en het kabinet op 6 juni jl. hebben gesloten over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Daarbij is afgesproken dat de gezamenlijke partijen een nadere uitwerking gaan geven aan de overeengekomen te bereiken resultaten en geformuleerde doelen uit het Pensioenakkoord in een stuurgroep. In juli bracht de VCP haar 1e nieuwsbrief uit. Dit betreft de 2e nieuwsbrief om u periodiek goed geïnformeerd en aangesloten te houden.Lees verder

19 september 2019

Extreem weer: geen wachtdagen, direct een WW-uitkering

Werkgevers mogen hun personeel niet onder druk zetten om door te werken als sprake is van extreme weersomstandigheden. Het zou goed zijn als werknemers dan direct een WW-uitkering krijgen, aangevuld door de werkgever, vindt de VCP. Het ministerie van SZW wil pas aan een WW-uitkering denken na vijf dagen van extreem weer.Lees verder

18 september 2019

Wie wordt de nieuwe Professional van het Jaar 2019?

De verkiezing van de Professional van het jaar 2019 komt eraan! De VCP roept haar leden graag op om kandidaten voor te dragen. Dat kan tot en met 24 oktober. De winnaar wordt op 7 november bekendgemaakt op het jaarlijkse VCP-symposium in Den Haag.Lees verder

16 september 2019

Catelijne Muller opent eerste 'Responsible AI-conferentie'

Wat is de impact van kunstmatige intelligentie op maatschappij, werk en ethiek? Om die vraag draait het op een conferentie van ALLAI, de alliantie voor kunstmatige intelligentie, op 7 oktober in Amsterdam. VCP-adviseur internationale aangelegenheden Catelijne Muller opent de bijeenkomst, in haar hoedanigheid van voorzitter van ALLAI. Op de conferentie gaan de sociale partners, bedrijfsleven, de academische wereld, burgers, beleidsmakers en NGO's met elkaar het gesprek aan. Kunstmatige intelligentie heeft ook impact op de manier waarop we ons werk doen. Een groot deel van de beroepsbevolking krijgt ermee te maken. Daarom heeft de VCP dit thema opgepakt.Lees verder