Actualiteiten

27 juni 2019

ProProf sluit eerste cao voor vrouwenvoetbal bij Ajax

Het zou mooi zijn als er voor het vrouwenvoetbal een bedrijfstak-cao komt. Dat zegt Ko Andriessen van vakbond ProProf, lid van de UOV, die op haar beurt is aangesloten bij de VCP. ProProf sloot onlangs bij Ajax de eerste cao voor vrouwen af. Andriessen spreekt een mijlpaal. "Dit is een stap naar verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal."Lees verder

27 juni 2019

VCP kritisch op eenmalige pensioenuitkering – uitwerking luistert nauw

De VCP vindt het op voorhand geen goed idee als mensen een deel van hun pensioen in een keer kunnen gaan opnemen. Het kan grote impact hebben op het latere pensioen, veel mensen staan daar niet bij stil. Dat zegt de VCP in reactie op een voorstel dat minister Koolmees (SZW) naar buiten heeft gebracht. De bewindsman wil zo'n eenmalige pensioenuitkering onder voorwaarden mogelijk maken.Lees verder

24 juni 2019

VCP: geef zelfstandigen meer bescherming

De VCP is nog niet gerust op de bescherming die het kabinet zelfstandigen denkt te kunnen bieden. Er is meer nodig voor alle ZZP'ers om voldoende inkomen te genereren en zich te kunnen verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden en pensioen op te bouwen, zo schrijft de VCP in een brief aan de Vaste Kamercommissie van SZW. Deze week praat de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet rondom het werken als zelfstandige.Lees verder

21 juni 2019

Eindelijk is er een pensioenakkoord – de uitwerking kan beginnen

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het ontwerpadvies voor een nieuw pensioenstelsel formeel vastgesteld. Dat betekent dat het pensioenakkoord, dat begin deze maand door sociale partners en kabinet werd gesloten, nu definitief is. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp zei tijdens de SER-raad dat de VCP met een scherp oog zal waken over de waarborgen en doelen die in het pensioenakkoord zijn geformuleerd. Het SER-advies gaat vooral over het aanvullend pensioen. Een stuurgroep waarin ook de VCP zitting zal nemen, gaat zich met de concrete uitwerking bezighouden.Lees verder

20 juni 2019

Eerste reactie VCP op tussenrapportage commissie Borstlap

De VCP is het eens met de commissie Borstlap dat alle werkenden – werknemers en ZZP'ers - beschermd moeten worden tegen verlies van inkomen bij bepaalde risico's. Een ministelsel of basisstelsel met een minimaal beschermingsniveau is onacceptabel, aldus de VCP in een eerste reactie op de discussienota van de commissie Borstlap, die zich buigt over de toekomst van de arbeidsmarkt. Deze discussienota lijkt voor zo'n stelsel ruimte te laten. "Dit zou betekenen dat alles boven het minimumniveau bevochten moet worden. Dan krijg je pas echt grote verschillen tussen groepen werkenden. Dat moeten we niet willen", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.Lees verder

19 juni 2019

Onrust groeit, lastenverlichting blijft achter

Maak nu eindelijk eens serieus werk van lastenverlichting. Die oproep doet de VCP aan de regeringscoalitie. "De overheid heeft al jaren een miljardenoverschot, terwijl de werknemer steeds krapper bij kas zit. Dat is niet meer uit te leggen", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. "Verlaag die torenhoge lasten nu eens. Werknemers en gepensioneerden snakken naar meer bestedingsruimte."Lees verder

18 juni 2019

VCP steunt pensioenakkoord

Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) steunt het pensioenakkoord. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp is blij met het resultaat. "Dit betekent dat binnen de VCP draagvlak is voor de ingeslagen weg. Nu ook de VCP heeft ingestemd, kan definitief een begin worden gemaakt met de uitwerking zoals genoemd in het pensioenakkoord." Lees verder

18 juni 2019

VCP jaarverslag 2018 gepresenteerd

Een nieuwe tijd, een nieuwe visie. Dat is de titel die het VCP-jaarverslag 2018 heeft meegekregen. Het jaarverslag is op dinsdag 18 juni officieel gepresenteerd aan de Algemene Vergadering door VCP-secretaris Ruud Stegers.Lees verder

15 juni 2019

Reactie VCP op raadpleging achterban FNV en CNV

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft kennisgenomen van de uitslag van de ledenraadpleging bij de FNV en CNV. Uit de raadplegingen is naar voren gekomen dat het FNV-ledenparlement en de CNV-achterban zich hebben uitgesproken voor het principeakkoord en het SER-advies. Bij de achterban van de VCP is de raadpleging nog gaande. De resultaten daarvan worden komende dinsdag bekendgemaakt.Lees verder

13 juni 2019

Informatiebijeenkomst over het pensioenakkoord

Op donderdag 13 juni organiseerde vakorganisatie De Unie, aangesloten bij de VCP, een bijeenkomst over het pensioenakkoord. De Unie deed dat samen met de VCP, de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV), VHP2 en Het Zwarte Corps (HZC). De bijeenkomst was bedoeld om uitleg te geven over het ontwerp SER-advies en het principeakkoord waarover vorige week overeenstemming werd bereikt.Lees verder