Actualiteiten

12 september 2019

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen volgend jaar af

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers komt. Het ministerie van SZW heeft de Stichting van de Arbeid verzocht om begin 2020 met een voorstel te komen voor zo’n verzekeringsplicht. De Stichting van de Arbeid gaat hiermee aan de slag en zal vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties betrekken bij het traject.Lees verder

11 september 2019

Geef mensen met beperking gelijke kans op baan

Mensen met een arbeidsbeperking moeten net zoveel kans hebben op de arbeidsmarkt als ieder ander. Iedere professional moet tot zijn recht komen, in alle lagen van een organisatie. De huidige kabinetsvoorstellen die meer mensen met een beperking aan werk moeten helpen schieten tekort, zegt de VCP in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

5 september 2019

Kortingen niet onvermijdelijk – minister aan zet

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) maakt zich grote zorgen over de benarde positie waar veel pensioenfondsen zich op dit moment in bevinden. De alsmaar dalende dekkingsgraden laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel. Dat duurt echter nog even, want de uitwerking van dat stelsel gaat deze maand van start. De enige die hier nu iets aan kan doen is minister Koolmees, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. De VCP roept hierom de leden van de Tweede Kamer op zich tegen de kortingen uit te spreken en vraagt de minister om te bewegen, nu het kabinet vooralsnog stil blijft.Lees verder

5 september 2019

In gesprek met mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

De Stichting van de Arbeid gaat zich buigen over verbeteringen in de WIA, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Dat gebeurt in overleg met de direct betrokkenen zelf: arbeidsongeschikten, WIA-begeleiders, werkgevers en arbeidsdeskundigen. Vandaag gaan ze samen om de tafel om tot een nieuwe aanbevelingen te komen. Lees verder

2 september 2019

VCP-symposium 2019: Loopbaanontwikkeling en carrièreperspectief

Het thema van het VCP-symposium van dit jaar is bekend: L:even lang ontwikkelen, loopbaanontwikkeling en carrièreperspectief. Het is een onderwerp dat dichtbij de VCP staat en grote relevantie heeft voor de professional. Meld je nu alvast aan voor deelname. Het VCP-symposium is op donderdagmiddag 7 november in Den Haag.Lees verder

1 september 2019

Stop Dijsselbloem en consorten!

Pensioenfondsen halen goede rendementen, maar deelnemers zien daar veel te weinig van terug. Dat kan zo niet langer, schrijft KVMO-voorzitter en VCP-algemeen bestuurslid Marc de Natris in zijn weblog. Het wordt tijd dat de politiek gaat ingrijpen om de pensioendwaling een halt toe te roepen.Lees verder

30 augustus 2019

Jonge professionals minder snel zelfstandig en vaker in onzekerheid

De SER heeft de verkenning "Hoge verwachtingen" over de ontplooiingslansen van jongeren uitgebracht. Dit is het eerste SER-product van het SER Jongerenplatform. Een uitgebreide verkenning naar belangrijke mijlpalen: studeren, de eerste baan, het eerste huis en het stichten van een gezin. De VCP wil dat er meer aandacht komt voor de problemen waar jonge professionals mee kampen, zoals onvoldoende vastigheid en te hoge werkdruk.Lees verder

20 augustus 2019

PensioenLab Academie zoekt jongeren voor pensioenfondsen

Alles weten over pensioen en het besturen van pensioenfondsen? En hoe jij als jongere je stem kan laten horen in de pensioenwereld? Bij de PensioenLab Academie leer je en oefen je met alle facetten van het vak. Met deze opleiding word je voorbereid om in een verantwoordingsorgaan of een pensioenfondsbestuur aan de slag te gaan! Lees verder

31 juli 2019

Pensioenlab gaat weer van start – meld je nu aan!

Aanmelden voor het PensioenLab kan weer! Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Wil jij je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Meld je dan snel aan. Aanmelden kan tot en met oktober.Lees verder

23 juli 2019

SER bepleit verkorting termijnen kiesrecht ondernemingsraden

De SER adviseert minister Koolmees (SZW) in een briefadvies om de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor leden van ondernemingsraden te verkorten. De VCP is positief kritisch. Zij vraagt zich af of de aanpassing van de termijnen tot de gewenste effecten in de praktijk gaat leiden. Daarnaast vindt de VCP de periode om je na 3 maanden kandidaat te kunnen stellen te kort. De SER laat de termijn voor kandidaatstelling nu in het midden. Lees verder