Actualiteiten

14 mei 2019

Laat werknemers echt profiteren van economische groei

Het kabinet moet werknemers meer laten profiteren van de economische groei. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in reactie op nieuwe cijfers van het CBS. De reële lonen dalen, ondanks een sterke economie en krapte op de arbeidsmarkt. De VCP herhaalt daarom haar pleidooi voor echte lastenverlichting voor middengroepen. Lees verder

8 mei 2019

Vakbondsacties: OV opnieuw plat voor pensioen

Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden gaan op dinsdag 28 mei de hele dag staken voor een goed pensioen. In andere sectoren roepen de vakbonden alle werkenden op om de dag erna het werk neer te leggen, tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei. Op 15 mei houden de veiligheidssectoren een protestactie in Den Haag. Lees verder

5 mei 2019

VCP maakt film over pijnpunten pensioenstelsel

De VCP heeft een film gemaakt over de pijnpunten in de pensioenonderhandelingen. "De film laat klip en klaar zien waarom ja zeggen vorig jaar november geen optie was. Het gaat om knelpunten die in het pensioendebat onderbelicht blijven", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De film behandelt voor de VCP belangrijke onderdelen van de pensioenonderhandelingen, zoals pensioenopbouw, rekenrente, doorsneepremie. Lees verder

3 mei 2019

‘VCP werkt aan alternatief pensioenvoorstel’

De Telegraaf heeft gemeld dat de VCP aan een alternatief pensioenvoorstel werkt. De VCP kan bevestigen dat de VCP haar verantwoordelijkheid neemt in het pensioendebat door na te denken over concrete alternatieven. „Het denken staat niet stil", reageert VCP-voorzitter Nic van Holstein. „Maar het is te vroeg om er inhoudelijk iets over te zeggen. We zijn altijd bezig om oplossingen te bedenken, maar zoiets willen we eerst met onze partners bespreken."Lees verder

30 april 2019

VCP Young Professionals in gesprek met jonge professionals over toekomstplannen

Het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER), waar VCP Young Professionals zitting in heeft, gaat in gesprek met jonge professionals over hun toekomstplannen en belemmeringen tijdens de loopbaan. De input wordt gebruikt voor het rapport ‘Ontplooiingskansen van jongeren’ dat de SER op verzoek van het kabinet rond de zomer zal uitbrengen.Lees verder

24 april 2019

Veiligheidssectoren maken gehakt van plannen minister Koolmees

Op 15 mei, tijdens de parlementaire 'gehaktdag', maken de veiligheidssectoren, zoals politie, brandweer, defensie, douane en marechaussee, gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. De plannen gaan letterlijk en figuurlijk door de gehaktmolen, waarna we er fatsoenlijke gehaktballen van maken.Lees verder

23 april 2019

VNV: Ryanair moet miljoenen schadevergoeding aan vliegers betalen

De bij de VCP aangesloten vakbond VNV heeft al enige tijd een hoogoplopend conflict met Ryanair. De basisrechten van piloten worden door het bedrijf met voeten getreden. VNV heeft verscheidene stappen genomen, waarbij Ryanair steeds verder escaleerde. De Ryanair-vliegers wonnen een rechterlijke procedure om te mogen staken.Lees verder

22 april 2019

CBM zoekt input voor klankbordgroepen

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER is op zoek naar mensen die zitting willen nemen in klankbordpanels. De CBM wil deze panels gebruiken om mee te denken over onderwerpen die de commissie zou kunnen oppakken en de concrete uitwerking, zoals het maken van nieuwe handreikingen voor ondernemingsraden. De VCP roept u op om u op te geven voor deze panels. Lees verder

18 april 2019

Afzien van leeftijdsverhoging IOW

De VCP wil dat de leeftijdsgrens voor de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) niet wordt verhoogd. Dat schrijft de VCP in een reactie op een internetconsultatie voor wijziging van de IOW. De IOW treedt in werking na afloop van een WW- of- WGA-uitkering, zodat mensen niet hun huis hoeven op te eten. Lees verder

17 april 2019

VCP: inflatie bevestigt zorgen van mensen thuis

Nieuwe inflatiecijfers laten zien dat mensen terecht bezorgd zijn over de koopkracht. Het wordt tijd dat het kabinet deze zorgen eindelijk serieus neemt, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het CBS meldde dat de consumentenprijzen in Nederland vorige maand twee keer zo hard zijn gestegen als gemiddeld in de eurozone.Lees verder