Actualiteiten

20 februari 2019

Hoge Raad stelt KVMO in gelijk over dwangsom

De militaire vakbond KVMO, aangesloten bij de VCP, is in een lang lopende rechtszaak over een dwangsom in het gelijk gesteld door de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan heeft bepaald dat een dwangsom toegekend op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet als loon gezien kan worden en netto moet worden uitgekeerd.Lees verder

19 februari 2019

Persoonlijke begeleiding bij werkloosheid voor iedereen

Professionals die hun baan kwijtraken moeten kunnen rekenen op adequate persoonlijke begeleiding van het UWV, zodat ze de weg naar de arbeidsmarkt snel weer terug kunnen vinden. Dat heeft de VCP gezegd in de aanloop naar een overleg in de Tweede Kamer over de uitvoering van werk en inkomen. Het kabinet investeert in meer persoonlijke begeleiding, maar de nadruk ligt volgens de VCP te eenzijdig op mensen met een matige en zwakke arbeidsmarktpositie. De VCP pleit voor persoonlijke begeleiding naar werk voor iedereen. Lees verder

15 februari 2019

Een goed pensioen voor iedereen, daar komen wij voor op!

VCP, FNV en CNV hebben bij het Binnenhof een nieuwe protestactie gehouden tegen het pensioenbeleid van dit kabinet. Op weg naar de Ministerraad werden diverse leden van het kabinet worden geconfronteerd met de grote onvrede over het uitblijven van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een goed pensioen voor iedereen, daar komen wij voor op, zei VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

14 februari 2019

Onbegrijpelijk dat werknemers niet vaker vast contract krijgen

De VCP vindt het onbegrijpelijk dat er niet massaal vaste contracten worden aangeboden in de huidige krappe arbeidsmarkt. "Werknemers hebben behoefte aan zekerheid. Een vast contract zou de norm moeten zijn. Soms werken werknemers al jaren bij dezelfde werkgever, zonder zicht op een vast contract", zegt voorzitter Nic van Holstein naar aanleiding van nieuwe CBS-cijfers.Lees verder

13 februari 2019

Oproep aan organisaties gepensioneerden: steun onze acties

VCP, FNV en CNV hebben twee landelijke koepelorganisaties voor gepensioneerden opgeroepen de acties voor een goed pensioen te steunen. De oproep is gericht aan de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).Lees verder

12 februari 2019

Vakbonden roepen minister Koolmees op om actie te ondernemen in het Deliveroo-dossier

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben ontsteld kennis genomen van de brief van minister Koolmees aan de Kamer. De minister geeft daarin de reactie van het kabinet ten aanzien van de gevolgen van de uitspraak van de rechter in de Deliveroo-zaak die FNV aanspande. Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) had daarom verzocht. De vakbonden roepen de minister op om onmiddellijk te starten met het innen van loonbelasting en premies bij Deliveroo. Lees verder

11 februari 2019

Ontwikkelen, zorg voor goed carrièreperspectief

Deze week sprak de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet over arbeidsmarktbeleid en een leven lang ontwikkelen. De gedachte hierachter is dit: het idee je een leven lang verbonden bent aan een en dezelfde functie ligt steeds meer achter ons. Traditionele beroepen veranderen of verdwijnen door zaken als verduurzaming en technische ontwikkelingen. Loopbaanontwikkeling is volgens de VCP daarom steeds belangrijker.Lees verder

11 februari 2019

Politiebonden blokkeren Malietoren en ministerie SZW

In Den Haag hebben de politiebonden de toegang tot het ministerie van SZW en het gebouw van de werkgeverskoepel VNO-NCW geblokkeerd, als onderdeel van de acties voor een goed pensioen. Aan de blokkade werd onder meer deelgenomen door de vakbonden ACP en VMHP, die bij de VCP zijn aangesloten.Lees verder

8 februari 2019

Burgemeester laat voorwaarden pensioenactie vallen

Het kort geding wat de politiebonden hadden aangespannen tegen burgemeester Pauline Krikke is van de baan. Ze heeft aangegeven dat de actie alsnog door kan gaan zoals de bonden hem hadden aangezegd. De burgemeester van Den Haag heeft ingezien dat ze het recht op collectief demonsteren/ actievoeren niet kan tegen houden. Lees verder

8 februari 2019

Kort geding politiebonden versus burgemeester Krikke

Op vrijdagmiddag 8 februari dient voor de Rechtbank in Den Haag een kort geding over de voor maandag 11 februari aangekondigde protestactie van de politiebonden tegen het pensioenbeleid van het kabinet Rutte III. Van burgemeester Krikke van Den Haag mag deze actie alleen doorgaan als aan vijf voorwaarden wordt voldaan. De politiebonden vinden dit een onaanvaardbare inperking van hun recht op collectief demonstreren/actievoeren.Lees verder