Actualiteiten

22 juli 2019

Geen sprake van keuze voor nabestaandenpensioen naar vijf jaarsalarissen

De VCP ontkent dat er een keus is gemaakt om het nabestaandenpensioen af te schaffen en te vervangen door een uitkering van 5 jaarsalarissen. Het klopt wel dat er op dit moment een werkgroep in de Stichting van de Arbeid aan het verkennen is of en hoe het aanvullend nabestaandenpensioen meer geüniformeerd kan worden en beter kan aansluiten op de kennis en behoeftes van pensioendeelnemers. Daarbij is vanuit werkgevers gevraagd ook een uitkering van 5 jaarsalarissen te verkennen. Het klopt echter volstrekt niet dat vakbonden en werkgevers het erover eens zijn dat een dergelijke eenmalige uitkering een wenselijke optie is, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.Lees verder

17 juli 2019

1e Nieuwsbrief: Uitwerking pensioenakkoord in september van start

Kabinet en sociale partners die samen het pensioenakkoord gaan uitwerken hebben op 9 juli jl. een goed eerste voorbereidend overleg gehad over mogelijk te volgen werkwijze. Het wordt een omvangrijk en complex project met een ambitieuze planning. Zoals tijdens de presentatie van het akkoord werd bekendgemaakt, komt er een zogeheten stuurgroep die diverse pensioenonderwerpen inhoudelijk zal gaan uitwerken. De sociale partners en dus ook de VCP zullen deel uitmaken van die stuurgroep. Lees verder

11 juli 2019

Korte zomerstop

De zomervakantie gaat beginnen. Dat betekent dat u het tijdelijk zonder VCP-nieuwsbrief moet stellen. Dit is de laatste voor de zomer, de volgende verschijnt begin september. Het bureau van de VCP zal de komende weken bemand blijven, Mocht er nieuws zijn, dan zullen wij dat zeker melden op de VCP-website. Wij wensen alle professionals een fijne vakantie!Lees verder

11 juli 2019

Medezeggenschap: fusie SCOOR en RMZO

Twee organisaties die zich bezighouden met de kwaliteit van de opleidingen voor medezeggenschap hebben hun krachten gebundeld. Per 1 juli zijn de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) samengevoegd tot de Stichting SCOOR-RMZO. Dit is een goede stap voor de verbreding en verbetering van de kwaliteitsontwikkeling van medezeggenschap, aldus de VCP. De VCP roept haar aangesloten organisaties op gebruik te maken van opleiders en opleidingsbureaus met dit keurmerk. Lees verder

4 juli 2019

​Hoog tijd voor verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zzp

Uit cijfers van het CBS blijkt opnieuw dat veel zzp'ers geen adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. 41% heeft zelfs geen enkele voorziening getroffen. Van de zzp´ers in de groep met de laagste inkomens heeft zelfs 65% geen voorziening. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) baart het al jaren zorgen dat zo weinig zzp'ers een adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. "Het is goed dat er eindelijk een verplichting komt. Met een verplichting kunnen vanwege schaalgrootte en collectiviteit, de kosten voor een dergelijke verzekering betaalbaar worden voor alle inkomenscategorieën", zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.Lees verder

1 juli 2019

VCP vraagt aandacht arbeidsrechtelijke gevolgen bevriezen AOW

De minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd kan betekenen dat mensen hun aanvullend pensioen eerder zullen moeten aanspreken. De VCP wil daarom aandacht vragen voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de afspraken die in het pensioenakkoord over de AOW zijn gemaakt. De VCP dringt aan op maatwerk, zodat werknemers van hun werkgevers de ruimte houden om eventueel toch later met pensioen te gaan. "Wij roepen werknemers op hierover het gesprek aan te gaan met hun baas", zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met de afspraken over de temporisering van de AOW.Lees verder

28 juni 2019

Klimaatakkoord toetsen op inkomenseffecten

De klimaatmaatregelen van het kabinet moeten voor iedereen financieel haalbaar zijn. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) zal het Klimaatakkoord dan ook toetsen op de effecten voor alle inkomensgroepen. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op het akkoord. De VCP zal pas met een definitief oordeel komen als zicht is hoe het akkoord voor de burger concreet uitpakt. "De transitie naar een schoner klimaat moet eerlijk verlopen", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.Lees verder

28 juni 2019

Persoonlijke dienstverlening en scholing is succesvol

Het aanbieden van persoonlijke dienstverlening, maatwerk en scholing om mensen aan het werk te helpen is succesvol. Dat zei Prof. Dr. Pierre Koning, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid, op een bijeenkomst georganiseerd door de SER en Stichting van de Arbeid. De VCP pleit al jaren voor zo´n aanpak.Lees verder

27 juni 2019

ProProf sluit eerste cao voor vrouwenvoetbal bij Ajax

Het zou mooi zijn als er voor het vrouwenvoetbal een bedrijfstak-cao komt. Dat zegt Ko Andriessen van vakbond ProProf, lid van de UOV, die op haar beurt is aangesloten bij de VCP. ProProf sloot onlangs bij Ajax de eerste cao voor vrouwen af. Andriessen spreekt een mijlpaal. "Dit is een stap naar verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal."Lees verder

27 juni 2019

VCP kritisch op eenmalige pensioenuitkering – uitwerking luistert nauw

De VCP vindt het op voorhand geen goed idee als mensen een deel van hun pensioen in een keer kunnen gaan opnemen. Het kan grote impact hebben op het latere pensioen, veel mensen staan daar niet bij stil. Dat zegt de VCP in reactie op een voorstel dat minister Koolmees (SZW) naar buiten heeft gebracht. De bewindsman wil zo'n eenmalige pensioenuitkering onder voorwaarden mogelijk maken.Lees verder