Actualiteiten

26 maart 2019

​Bescherming zieke werknemer staat onder druk

De VCP waarschuwt dat de kwaliteit van het medisch oordeel en de bescherming van de zieke werknemer onder druk staat door het tekort aan verzekeringsartsen. Het UWV heeft flinke achterstanden bij het (her)keuren van zieke werknemers. In de praktijk is te zien dat door het tekort aan verzekeringsartsen steeds meer taken van de verzekeringsarts worden uitbesteed. Lees verder

26 maart 2019

Waarborg de kwaliteit van kunstmatige intelligentie (AI)

De VCP heeft samen met Jong Rabo een Tech Talk georganiseerd in het teken van kunstmatige intelligentie (AI). Catelijne Muller, beleidsadviseur Europese aangelegenheden van de VCP, sprak deze avond over het belang van de kwaliteit van AI. Lees verder

18 maart 2019

Pensioenacties vakbonden stilgelegd

De vakbonden reageren geschokt op het schietincident dat vanmorgen in Utrecht plaatsvond en leven mee met de slachtoffers en hun naasten. De bijeenkomsten die nog gepland stonden, waaronder die op het Malieveld in Den Haag, zijn niet doorgegaan. Alle regionale bijeenkomsten in het kader van de landelijke actiedag pensioen zijn inmiddels afgerond. De veiligheidssector besloot de pensioenactie op het Malieveld af te gelasten omdat de veiligheid van de mensen voorop staat. Lees verder

14 maart 2019

Kort geding politiebonden tegen inperken pensioenprotest

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft de politiebonden verboden om 18 maart tijdens de pensioenprotestmars langs de Tweede Kamer te lopen. De burgemeester verbiedt de route omdat de mars zou zorgen voor overlast en onveiligheid voor het winkelend publiek. De politiebonden hebben een kort geding aangespannen tegen het inperken van het pensioenprotest.Lees verder

14 maart 2019

Nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen – diversiteit blijft nog steeds achter

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (MCPF) heeft de vijfde Nalevingsrapportage uitgebracht. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt jaarlijks hoe pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen, die in overleg met het pensioenveld is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, naleven. Lees verder

14 maart 2019

Ontwerpbesluit pensioen voor payrollwerknemers goede eerste stap

In reactie op de internetconsulatie op het ontwerpbesluit waarin pensioen wordt geregeld voor payrollwerknemers geven VCP, FNV en CNV aan dat zij het een goede eerste stap vinden. Wel zien zij liever dat het aansluiten bij de pensioenregeling van het bedrijf of bedrijfstak van de inlener van de payrollkracht de default wordt. Als aansluiten bij de pensioenregeling van het bedrijf of de bedrijfstak niet mogelijk is, steunen VCP, FNV en CNV het voorstel om aan te sluiten bij de gemiddelde premie in Nederland om te kunnen spreken van een adequate pensioenregeling.Lees verder

13 maart 2019

Pensioenactie: dit staat te gebeuren

De VCP doet op 18 maart mee aan de landelijke manifestatie voor een goed pensioen. Samen met de andere vakcentrales en onder andere de veiligheidssectoren is de VCP maandag aanwezig op het Malieveld in Den Haag. Onze boodschap aan het kabinet: kom aan onze eisen tegemoet, anders heeft praten geen zin. Werknemers willen nu en in de toekomst een goed koopkrachtig pensioen. Onze oproep is: 'Laat je horen!', in Den Haag , daar buiten of op sociale media! Voor een goed pensioen moet je nú wat doen.Lees verder

13 maart 2019

Klimaatakkoord: gevolgen moeten in balans zijn

De gevolgen van klimaatmaatregelen moeten in balans zijn om draagvlak te verwerven. De VCP zal bij de verdere uitwerking kritisch blijven toetsen wat de maatregelen concreet betekenen voor werk en inkomen. De VCP vindt dat bij de invulling van de maatregelen een belangrijke rol is weggelegd voor professionals. Deskundige werknemers spelen een sleutelrol in innovatie die nodig is om te komen tot CO2-reductie. Dat zegt de VCP voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie op de doorrekeningen van het CPB en PBL op het klimaatakkoord.Lees verder

12 maart 2019

VCP-leden voeren actie op 18 maart, en wel hierom

Diverse aangesloten organisaties van de VCP doen mee aan de landelijke actiedag voor een goed toekomstbestendig pensioenstelsel. Enkele van hen komen hier aan het woord. "Het gaat niet alleen om de AOW."Lees verder

11 maart 2019

Vakbonden: goede samenwerking met ondernemingsraden!

De samenwerking tussen vakbonden en ondernemingsraden gaat goed maar kan soms beter. Met name bij heldere afspraken en duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden. Dat kan voorkomen dat individuele werknemers, vakbonden en OR-en door werkgevers tegen elkaar worden uitgespeeld. Bovendien is het bij de nadere invulling van een cao binnen een onderneming van belang dat iedereen weet waar de ruimte voor maatwerk is. Om zulke doelen dichterbij te brengen, hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV een gezamenlijke brochure uitgebracht ter versterking van de samenwerking tussen OR-en en vakbonden. De brochure is aangeboden aan voorzitter Evert Verhulp van de CBM, de SER-commissie die medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen moet bevorderen.Lees verder