Actualiteiten

6 juni 2019

Pensioenakkoord: Voldoende waarborgen op verdere uitwerking

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is blij dat er na jaren van onderhandelen een totaalpakket aan maatregelen ter verbetering van onze oudedagsvoorziening tot stand is gekomen. Met name de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek lagen voor de VCP zwaar. "Wij realiseren ons dat een solide uitwerkingsproces nu het meest haalbare is gegeven de ingenomen posities", aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Lees verder

6 juni 2019

Q&A uitkomst pensioenonderhandelingen

De VCP heeft een Q&A opgesteld over de uitkomst van de pensioenonderhandelingen. De VCP is akkoord gegaan omdat de inhoud van deze deal op dit moment het hoogst haalbare is. De VCP meent nu voldoende waarborgen te hebben die nodig zijn bij de verdere uitwerking. Lees verder

4 juni 2019

Laat werknemers zelf een jobcoach kiezen

Laat mensen met een arbeidsbeperking zelf beslissen wie hen ondersteunt, dat schrijft de VCP in een reactie op nieuwe voorstellen van het kabinet. Er zijn voorstellen gedaan om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De VCP ondersteunt dit doel, maar is kritisch op een aantal voorstellen.Lees verder

31 mei 2019

VCP voorzichtig optimistisch over hervatten pensioenonderhandelingen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) reageert voorzichtig positief op de brief van minister Koolmees over een hervatting van de pensioenonderhandelingen. De VCP benadrukt dat naast de AOW ook diverse andere belangrijke onderwerpen op tafel lagen in november. ''Het gaat daarbij onder meer over het pensioencontract. De VCP heeft daartoe onlangs voorstellen voor gedaan. Een goed pensioencontract dat leidt tot stabiele pensioenen en beter zicht op indexatie voor alle generaties vormt een belangrijke basis voor een toekomstbestendig pensioenakkoord, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. We gaan daar graag het gesprek over aan.''Lees verder

29 mei 2019

WHO herziet definitie burn-out – kabinet moet meer maatregelen nemen

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft de definitie van burn-out herzien. Een burn-out wordt officieel aangemerkt als werkgerelateerd fenomeen. Volgens de VCP is dat een belangrijke stap in de erkenning van professionals met burn-outklachten die veroorzaakt zijn door hoge werkstress en werkdruk. Het aantal ziektegevallen is al jaren aan het stijgen. In tien jaar tijd is het percentage werknemers met burn-outverschijnselen gestegen van 11 naar 16. De VCP vindt dat staatssecretaris Van Ark werkgevers gerichter moet aansporen meer maatregelen te nemen om burn-outs tegen te gaan.Lees verder

28 mei 2019

Eerste Kamer stemt in met Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De VCP is kritisch over de wet en verwacht dat die niet tot meer balans op de arbeidsmarkt zal leiden. Het betekent onder meer dat het ontslagrecht wordt versoepeld door de cumulatiegrond in te voeren. Voor werkgevers wordt het makkelijker om van een werknemer af te komen. Werkgevers kunnen meerdere ontslaggronden bij elkaar vegen, in plaats van één grond goed te motiveren. Lees verder

28 mei 2019

Openbaar vervoer ligt plat door staking voor beter pensioen

Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden hebben gestaakt voor een goed pensioen. In andere sectoren roepen de vakbonden alle werkenden op om morgen het werk neer te leggen, tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei. Op 18 maart hielden FNV, CNV en VCP al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Lees verder

24 mei 2019

VCP komt met afgewogen pensioencontract

Een helder pensioencontract waarbij alle deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Dat is de kern van het pensioenvoorstel, dat is opgesteld door de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Dit is een afgewogen pensioencontract dat zou kunnen werken voor iedereen. Het borduurt voort op eerdere voorstellen; sommige keuzes zijn herzien, andere zijn nader uitgewerkt en daarmee is dit totaalplan een aanzienlijke verbetering. "Dit is een afgewogen voorstel rekening houdend met de verschillende belangen. Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid te nemen en gaan voor duidelijkheid", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Lees verder

24 mei 2019

Q&A Pensioenplan VCP - Algemeen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft na het stranden van de pensioenonderhandelingen gewerkt aan een samenhangend pensioenvoorstel. Dit is een afgewogen pensioencontract dat zou kunnen werken voor iedereen. Het borduurt voort op eerdere voorstellen; sommige keuzes zijn herzien, andere zijn nader uitgewerkt en daarmee is dit totaalplan een aanzienlijke verbetering. In deze Q&A zetten we de belangrijkste vragen op een rij.Lees verder

24 mei 2019

Jongeren lanceren manifest voor meer jonge pensioenfondsbestuurders

Jongeren hebben een manifest geschreven om meer jonge pensioenfondsbestuurders aan te stellen. Op het eindevent van PensioenLab hebben zij het manifest gelanceerd en is het massaal ondertekend, onder meer door pensioenfondsbesturen. Het is de zevende keer dat het PensioenLab jongeren faciliteert om mee te doen aan de almaar relevantere pensioendiscussie. Tientallen jongeren hebben de afgelopen periode met veel enthousiasme gewerkt aan een product op het gebied van pensioen en hebben dit gepresenteerd op het eindevent van PensioenLab. Lees verder