Actualiteiten

27 februari 2019

Pensioenactie: wat te doen op 18 maart?

Een werkonderbreking van 66 seconden, een ludieke actie, meelopen in de protestmars op 18 maart. Professionals kunnen zich op allerlei manieren roeren, zegt ACP-voorman Gerrit van de Kamp in zijn hoedanigheid van actiecoördinator van de VCP. De afgelopen weken dook zijn naam diverse keren op tijdens de acties voor een beter pensioen. En het animo om mee te doen groeit. Een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag op 18 maart met een massale pensioencursus en een protestmars moet het hoogtepunt worden van de acties.Lees verder

27 februari 2019

Belastingaangifte 2018, vanaf 1 maart weer mogelijk

Vanaf 1 maart kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2018. De belastingdienst zorgt voor een voor zoveel mogelijk vooraf ingevuld digitaal formulier. Om u ook een beetje op weg te helpen heeft de VCP voor u een paar tips op een rij gezet. Zorg dat u de vooraf ingevulde gegevens goed controleert. Hoewel de belastingdienst haar uiterste best doet om de informatie kloppend te laten zijn is het mogelijk dat er onvolkomenheden in zijn geslopen.Lees verder

26 februari 2019

Geef jonge professionals meer ruimte om hun vak uit te oefenen

De VCP komt op voor professionals in alle fasen van het leven. Beleidsmedewerker Sacha Heemskerk houdt zich onder meer bezig met jonge professionals die in het begin staan van hun loopbaan. Het magazine Financial Investigator stelde Sacha de vraag wat een werkgever in haar optiek moet doen om aantrekkelijk te zijn voor Young Professionals.Lees verder

22 februari 2019

Landelijke manifestatie op Malieveld voor goed pensioen

De acties voor een goed pensioen zullen op 18 maart een hoogtepunt bereiken met een landelijke manifestatie op het Malieveld in Den Haag. De VCP zal erbij aanwezig zijn en roept haar aangesloten organisaties op om mee te doen. "Een goed pensioen is in het belang van iedereen, daar maken wij ons sterk voor. Het kabinet moet voelen dat het ons menens is", zegt VCP-actiecoördinator Gerrit van de Kamp. Ook de komende weken zijn er diverse actiemomenten.Lees verder

21 februari 2019

Staking onderwijs: investeer in onze professionals

Investeren in professionals is investeren in de toekomst. Dat geldt zeker voor het onderwijs. Het kabinet moet dat erkennen en naar handelen, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in de aanloop naar de landelijke onderwijsstaking op 15 maart. "Professionals in het onderwijs verdienen waardering. Geef professionals ook de ruimte om hun vak goed te kunnen uitoefenen: zet in op minder werkdruk en minder regeldruk. Investeer in onze professionals, daar plukken we nu en later de vruchten van."Lees verder

20 februari 2019

Hoge Raad stelt KVMO in gelijk over dwangsom

De militaire vakbond KVMO, aangesloten bij de VCP, is in een lang lopende rechtszaak over een dwangsom in het gelijk gesteld door de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan heeft bepaald dat een dwangsom toegekend op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet als loon gezien kan worden en netto moet worden uitgekeerd.Lees verder

19 februari 2019

Persoonlijke begeleiding bij werkloosheid voor iedereen

Professionals die hun baan kwijtraken moeten kunnen rekenen op adequate persoonlijke begeleiding van het UWV, zodat ze de weg naar de arbeidsmarkt snel weer terug kunnen vinden. Dat heeft de VCP gezegd in de aanloop naar een overleg in de Tweede Kamer over de uitvoering van werk en inkomen. Het kabinet investeert in meer persoonlijke begeleiding, maar de nadruk ligt volgens de VCP te eenzijdig op mensen met een matige en zwakke arbeidsmarktpositie. De VCP pleit voor persoonlijke begeleiding naar werk voor iedereen. Lees verder

15 februari 2019

Een goed pensioen voor iedereen, daar komen wij voor op!

VCP, FNV en CNV hebben bij het Binnenhof een nieuwe protestactie gehouden tegen het pensioenbeleid van dit kabinet. Op weg naar de Ministerraad werden diverse leden van het kabinet worden geconfronteerd met de grote onvrede over het uitblijven van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een goed pensioen voor iedereen, daar komen wij voor op, zei VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

14 februari 2019

Onbegrijpelijk dat werknemers niet vaker vast contract krijgen

De VCP vindt het onbegrijpelijk dat er niet massaal vaste contracten worden aangeboden in de huidige krappe arbeidsmarkt. "Werknemers hebben behoefte aan zekerheid. Een vast contract zou de norm moeten zijn. Soms werken werknemers al jaren bij dezelfde werkgever, zonder zicht op een vast contract", zegt voorzitter Nic van Holstein naar aanleiding van nieuwe CBS-cijfers.Lees verder

13 februari 2019

Oproep aan organisaties gepensioneerden: steun onze acties

VCP, FNV en CNV hebben twee landelijke koepelorganisaties voor gepensioneerden opgeroepen de acties voor een goed pensioen te steunen. De oproep is gericht aan de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).Lees verder