Actualiteiten

9 oktober 2018

Verandering en vooruitgang

We roepen het niet elke dag van de daken, maar als werknemersorganisatie zijn wij een groot deel van onze tijd bezig met verandering en vooruitgang. Over een breed front is de wereld in verandering. Denk aan de arbeidsmarkt, het klimaat en de digitalisering. Grote ontwikkelingen die impact hebben op de wereld waarin wij leven en op de werknemer in het bijzonder, zo stelt VCP-voorzitter Nic van Holstein in de zeepkist column in het SER Magazine.Lees verder

8 oktober 2018

Herziene code pensioenfondsen gepubliceerd

Op 4 oktober heeft de minister de herziene Code Pensioenfondsen gepubliceerd in de Staatscourant. De Code (.pdf) draait om de drie functies van 'goed pensioenfondsbestuur': besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Er is de afgelopen maanden gewerkt aan een beleidsarme herziening van de Code Pensioenfondsen door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, waaronder de VCP. Dit na aanbeveling van de monitoringscommissie, die toezicht houdt op de naleving van de code. De VCP hoopt dat de sector dienstbaar gebruik zal gaan maken van deze herziene code.Lees verder

5 oktober 2018

Zondag 7 oktober: fatsoenlijk en veilig werk

​Het is zondag 7 oktober World Day for Decent Work. Fatsoenlijk en veilig werk lijkt vanzelfsprekend, maar het blijft belangrijk om er aandacht aan te besteden. De Inspectie SZW constateert nog altijd dat fatsoenlijk en veilig werk niet in alle bedrijven en instellingen normaal is. Werknemers moeten te lang werken, tegen een te laag loon of in onveilige situaties. Er zijn tools beschikbaar om te checken hoe fatsoenlijk en veilig er gewerkt wordt. Op Zelfinspectie.nl kunnen werkgevers checken of ze hun werknemers eerlijk, gezond en veilig werk bieden. Op VeiligVakmanschap.nl kunnen werknemers testen of ze tijdens het werk genoeg op hun gezondheid en veiligheid letten.Lees verder

4 oktober 2018

​Behoud bescherming tegen arbeidsongeschiktheid

Het is onverkoopbaar dat er verder wordt bezuinigd op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat schrijft de VCP samen met FNV en CNV in een brief aan de Tweede Kamer in de aanloop naar een debat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Het gaat om een ordinaire bezuiniging ten koste van kwetsbare mensen. De bodem van het huidige vangnet voor werknemers valt weg en dat is onacceptabel. De Tweede Kamer zou Minister Koolmees de opdracht moeten geven om met ons te bespreken hoe deze maatregelen van tafel kunnen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

4 oktober 2018

​Onderzoek: verplicht pensioensparen voor alle werkenden

Steeds meer aankomend gepensioneerden blijken moeilijk te kunnen rondkomen in vergelijking met mensen die al met pensioen zijn. Kwetsbare groepen zijn onder andere mensen met een laag inkomen of met alleen een AOW-uitkering, ZZP’ers en gescheiden mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) met als titel ‘Rondkomen na pensionering nu en in de toekomst’. De VCP herkent de uitkomsten van het onderzoek en pleit net als het Nibud voor verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden.Lees verder

1 oktober 2018

​Goed wanneer werkgevers samen met ons willen optrekken

Het is goed wanneer werkgevers het belang van vakbonden onderschrijven. Ook in de arbeidsmarkt van de toekomst zullen de sociale partners samen moeten optrekken. Dat zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in een reactie op ideeën naar buiten gebracht door werkgeversorganisatie AWVN.Lees verder

30 september 2018

Fiscale ruimte toetspunt bij ontwikkelrekening

Werknemers moeten voldoende (fiscale) ruimte krijgen om hun ontwikkeling vorm te geven. Dat zegt de VCP in reactie op de kabinetsbrief over Leven lang ontwikkelen. “Een passend fiscaal kader waarbij professionals voldoende ruimte krijgen voor eigen scholing en ontwikkeling vormt voor ons een belangrijk toetspunt”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein, die wijst op het voornemen van het kabinet om de zogeheten scholingsaftrek in 2020 af te schaffen. De VCP pleit al langer voor het idee van leer- en ontwikkelrekeningen voor werknemers.Lees verder

27 september 2018

​Nationale Werkbezoek Dag: contact met toekomstige werknemers

Werkzoekenden kunnen op 21 november gericht gaan netwerken met organisaties en bedrijven die voor hen interessant zouden kunnen zijn. Op die dag wordt de zogeheten Nationale Werkbezoek Dag gehouden. Bedrijven en organisaties kunnen hun deuren dan open zetten voor potentiele nieuwe medewerkers. Organisaties die meedoen, kunnen zelf bepalen hoe ze de dag gaan invullen: met een rondleiding, een presentatie of bijvoorbeeld een netwerkgesprek.Lees verder

26 september 2018

Professional van het Jaar 2018: meld je kandidaat nu aan!

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) kiest op 29 november de VCP-Professional van het Jaar. Dat gebeurt aan het slot van het VCP-symposium, dat in het SER-gebouw in Den Haag wordt gehouden. Vakorganisaties die bij de VCP zijn aangesloten, hebben tot 1 november de gelegenheid om kandidaten voor te dragen.Lees verder

25 september 2018

​Keuzevrijheid pensioen: terughoudendheid is vereist

De VCP vindt het niet verstandig als mensen de mogelijkheid zouden krijgen om tijdelijk geen pensioenpremie te betalen. Aanleiding is een onderzoek van de AFM, waaruit blijkt dat 40 procent van de Nederlanders voorstander is van zo’n tijdelijke premiestop. Uit het onderzoek komt naar voren dat een premiestop lang niet altijd tot welvaartwinst leidt. Mensen die het theoretisch gezien wel zouden kunnen, doen het niet. En mensen bij wie een premiestop tot een tekort leidt bij pensionering juist wel.Lees verder