Actualiteiten

20 juni 2018

Bonden dringen opnieuw aan op aanpassing rekenregels pensioen

De vakcentrales VCP, FNV en CNV hebben in een brief naar de Tweede Kamer andermaal aangedrongen op aanpassing van de rekenregels die pensioenfondsen nu gebruiken om vast te stellen of ze voldoende geld in kas hebben om de pensioenen te kunnen verhogen. De brief is verzonden in de aanloop naar een debat met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Lees verder

18 juni 2018

​Platformeconomie - Resistance is futile?

De platformeconomie biedt legio kansen, maar dreigt ook verworvenheden uit de industriële revolutie teniet te doen. Dat moeten we als samenleving niet willen, betogen Amerik Klapwijk en Catelijne Muller. Hoe bevorderen we innovatie en vooruitgang met behoud van goede (en misschien zelfs betere) banen en een zekere positie voor werkenden?Lees verder

18 juni 2018

​Goed dat wetsvoorstel fusies verplichtgestelde BPF-en is ingetrokken

In een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer van SZW wordt medegedeeld dat het Wetsvoorstel fuserende bpf’en is ingetrokken. ‘Het voorstel zou in de praktijk door alle strenge voorwaarden een papieren tijger worden, waar de sector niets aan heeft. Ook is het shoprecht nu gelukkig van tafel’, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.Lees verder

15 juni 2018

VCP niet tevreden over aanvalsplan krapte op de arbeidsmarkt

De VCP vindt dat er in het aanvalsplan ‘krapte op de arbeidsmarkt’ te weinig concrete maatregelen staan beschreven om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Nadat er jarenlang is bezuinigd door de economische crisis, is het tijd om te investeren in werknemers.Lees verder

15 juni 2018

​Meer diversiteit pensioenfondsen nodig!

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer kondigen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid aan de handen ineen te slaan om de diversiteit in de pensioenfondsbesturen te bevorderen.Lees verder

14 juni 2018

18 juni conferentie over artificiele Intelligentie: AI Europe | Stakeholder Summit

Op 18 juni organiseert het Europees Economisch en Sociaal Comité samen met de Europese Commissie een stakeholder conferentie over artificiele Intelligentie: AI Europe | Stakeholder Summit. VCP beleidsadviseur Catelijne Muller is de drijvende kracht achter deze conferentie. Ze beantwoordt alvast een aantal vragen.Lees verder

14 juni 2018

​Breed front wil snel aan tafel over loondispensatie

De VCP wil met een breed front van maatschappelijke partijen zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark aan tafel over het plan loondispensatie. Dit plan heeft negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan strijdig met mensenrechten.Lees verder

10 juni 2018

Energietransitie: investeer in professionals

De energietransitie zal alleen slagen er ook geïnvesteerd wordt in professionals. Daarom moet het kabinet geld vrijmaken voor de gevolgen van de energietransitie voor de werkgelegenheid, zodat de transitie ook echt slaagt en werknemers in de toekomst verzekerd zijn van werk en inkomen. Daarvoor pleitte VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk in een gesprek in de Tweede Kamer, waar het ‘Advies Energietransitie en werkgelegenheid’ van de SER werd besproken. Het advies verscheen eerder dit jaar.Lees verder

10 juni 2018

​Eindevent PensioenLab 2017-18 wederom een succes

Een app geïnspireerd op Tamagotchi waarmee je kunt nadenken over je pensioen. Met dat winnende idee kwamen jongeren tijdens het Eindevent PensioenLab 2017-18, dat dit jaar bij PwC in Amsterdam werd gehouden. Meer dan vijftig jongeren kwamen tijdens de bijeenkomst met adviezen aan de pensioensector en – voor het eerst – ook met prototypen voor eindproducten. Gastheren waren Jonas Teuwen namens VCP Young Professionals en Semih Eski van CNV Jongeren.Lees verder

7 juni 2018

​VCP-adviseur Jan Tamerus wint gouden Pensioen Pro Award

VCP-adviseur Jan Tamerus heeft de gouden Pensioen Pro Award gewonnen voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de pensioensector. Hij kreeg de prijs op de Pensioen Pro Jaarcongres & Awards in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De VCP heeft met trots kennisgenomen van de toekenning en feliciteert Tamerus van harte met de award.Lees verder