Actualiteiten

30 april 2019

VCP Young Professionals in gesprek met jonge professionals over toekomstplannen

Het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER), waar VCP Young Professionals zitting in heeft, gaat in gesprek met jonge professionals over hun toekomstplannen en belemmeringen tijdens de loopbaan. De input wordt gebruikt voor het rapport ‘Ontplooiingskansen van jongeren’ dat de SER op verzoek van het kabinet rond de zomer zal uitbrengen.Lees verder

24 april 2019

Veiligheidssectoren maken gehakt van plannen minister Koolmees

Op 15 mei, tijdens de parlementaire 'gehaktdag', maken de veiligheidssectoren, zoals politie, brandweer, defensie, douane en marechaussee, gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. De plannen gaan letterlijk en figuurlijk door de gehaktmolen, waarna we er fatsoenlijke gehaktballen van maken.Lees verder

23 april 2019

VNV: Ryanair moet miljoenen schadevergoeding aan vliegers betalen

De bij de VCP aangesloten vakbond VNV heeft al enige tijd een hoogoplopend conflict met Ryanair. De basisrechten van piloten worden door het bedrijf met voeten getreden. VNV heeft verscheidene stappen genomen, waarbij Ryanair steeds verder escaleerde. De Ryanair-vliegers wonnen een rechterlijke procedure om te mogen staken.Lees verder

22 april 2019

CBM zoekt input voor klankbordgroepen

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER is op zoek naar mensen die zitting willen nemen in klankbordpanels. De CBM wil deze panels gebruiken om mee te denken over onderwerpen die de commissie zou kunnen oppakken en de concrete uitwerking, zoals het maken van nieuwe handreikingen voor ondernemingsraden. De VCP roept u op om u op te geven voor deze panels. Lees verder

18 april 2019

Afzien van leeftijdsverhoging IOW

De VCP wil dat de leeftijdsgrens voor de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) niet wordt verhoogd. Dat schrijft de VCP in een reactie op een internetconsultatie voor wijziging van de IOW. De IOW treedt in werking na afloop van een WW- of- WGA-uitkering, zodat mensen niet hun huis hoeven op te eten. Lees verder

17 april 2019

VCP: inflatie bevestigt zorgen van mensen thuis

Nieuwe inflatiecijfers laten zien dat mensen terecht bezorgd zijn over de koopkracht. Het wordt tijd dat het kabinet deze zorgen eindelijk serieus neemt, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het CBS meldde dat de consumentenprijzen in Nederland vorige maand twee keer zo hard zijn gestegen als gemiddeld in de eurozone.Lees verder

17 april 2019

SER over interne markt EU: meer verdieping nodig

De samenwerking binnen de Europese Unie heeft een verdiepingsslag nodig. Willen we een goed antwoord geven op zaken als migratie, digitalisering en de opkomst van China dan is er meer nodig dan economische groei alleen. Sociale rechtvaardigheid en de bescherming van de werknemer zijn minstens zo belangrijk. Dat staat in een SER-advies over de interne markt. De VCP is blij met het advies omdat erkend wordt dat economische en sociale doelen hand in hand gaan. Levensomstandigheden, werkgelegenheid, productiviteit en inkomens moeten verbeteren, stelt de SER.Lees verder

11 april 2019

Digitale vaardigheid noodzakelijk op arbeidsmarkt

Digitale vaardigheden zijn naast lezen en schrijven van steeds groter belang om mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Daar moet meer aandacht voor komen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het SER-advies 'Samen werken aan taal' dat vandaag is gepubliceerd. Naast laaggeletterdheid vraagt de SER ook aandacht voor digitale vaardigheden.Lees verder

11 april 2019

Investeer in gezondheid van de professional

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt dat bedrijven en overheid alerter moeten zijn op werkstress. Ze moeten sneller onderkennen dat veranderingen in de organisatie en bezuinigingen grote gevolgen hebben op de gezondheid van de professional en de manier waarop die zijn werk kan doen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van vandaag gepubliceerde cijfers over informatiestress door het CBS. Daaruit komt onder meer naar voren dat een op de drie mensen moeite heeft om alle informatie die op hen afkomt in de vorm van bijvoorbeeld e-mails of tweets te verwerken. Dit speelt met name onder hoger opgeleiden.Lees verder

10 april 2019

Europa publiceert ethische richtlijnen kunstmatige intelligentie

Hoe houd je kunstmatige intelligentie ethisch verantwoord? Dat is de kerngedachte van een reeks richtlijnen die de Europese Commissie heeft gepubliceerd. Bij kunstmatige intelligentie zijn het computers en algoritmen die beslissingen kunnen nemen die impact hebben op ons als mens. Maar als mens wil je er wel zeker van zijn dat die systemen deugen en betrouwbaar zijn. De richtlijnen zijn bedoeld om het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in goede banen te leiden, zodat het verantwoord wordt gebruikt.Lees verder