Actualiteiten

26 november 2018

Flexibilisering slaat nog verder door: ultraflex

Door het verlengen van de proeftijd zal de onzekerheid voor werknemers enorm toenemen. Daarvoor waarschuwt de VCP in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van SZW, volgende week. Ook de Raad van State is zeer kritisch en adviseerde zelfs om de proeftijd niet op te nemen in het wetsvoorstel. Het is een ondoordacht plan.Lees verder

23 november 2018

Serieuze stappen nemen voor mensen met arbeidsbeperking

De vakbonden VCP, FNV en CNV hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, dat staatssecretaris van Ark (SZW) nog flink wat zaken te verbeteren heeft aan de regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Veel mensen zitten thuis en hebben steun en begeleiding nodig om aan de slag te komen en blijven. De plannen van de staatssecretaris zijn er vooral op gericht om het eenvoudiger en beter te maken voor werkgevers. Deze plannen komen volgende week, tijdens de begrotingsbesprekingen SZW, aan de orde.Lees verder

23 november 2018

VCP nieuwsbrief over vastlopen onderhandelingen pensioenstelsel

Naar aanleiding van het mislukken van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel verschijnt vandaag een speciale VCP-Nieuwsbrief. Hierin vindt u twee persberichten die na het vastlopen van het overleg zijn verspreid: een van de VCP en een van de gezamenlijke vakbonden. Daarnaast vindt u een Q&A, waarin we dieper ingaan op de inhoud van de onderhandelingen en de standpunten van de VCP.Lees verder

21 november 2018

VCP diep teleurgesteld door vastlopen pensioenonderhandelingen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. "Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

20 november 2018

Gezamenlijke reactie vakcentrales: Kabinet mist historische kans op fatsoenlijk pensioen voor iedereen

Vanavond is het pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet vastgelopen. FNV, VCP en CNV zijn teleurgesteld dat er op dit moment niet verder wordt gepraat.Lees verder

20 november 2018

Q&A over vastlopen van de pensioenonderhandelingen

Aan de hand van vragen en antwoorden wordt toelichting gegeven over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers op 20 november 2018. In deze Q&A gaan we dieper in op de afzonderlijke onderwerpen en de standpunten van de VCP.Lees verder

20 november 2018

Kabinet brengt positieve trend leven lang ontwikkelen in gevaar

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil dat het kabinet het volgen van een nieuwe opleiding of cursus aantrekkelijker maakt. Professionals hebben vaak te maken met hoge opleidingskosten tijdens hun loopbaan. Het kabinet geeft aan dat leven lang ontwikkelen belangrijk is, maar maakt een aantal keuzes die de positieve ontwikkeling in gevaar brengen. De VCP zegt dit naar aanleiding van recente cijfers van het CBS. De VCP vraagt aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen in aanloop naar de begrotingsbehandeling SZW volgende week in de Tweede Kamer.Lees verder

19 november 2018

Onzekerheid op arbeidsmarkt blijft

De VCP heeft ernstige bezwaren tegen de kabinetsvoorstellen voor de arbeidsmarkt. Dat zegt de VCP aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van SZW, volgende week in de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel Wab wordt het voor werkgevers te makkelijk om mensen te ontslaan. Zij kunnen voortaan verschillende redenen aanvoeren om een einde te maken aan een dienstverband, de zogeheten cumulatiegrond. "Het ontslagrecht raakt hiermee uit balans", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. "Dit is niet wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Een normaal contract zou gewoon de norm moeten zijn".Lees verder

15 november 2018

Aanbeveling Stichting van de Arbeid inzake diversiteit pensioenfondsbesturen

De partijen in de Stichting van de Arbeid hebben samen met de Pensioenfederatie een aanbeveling met een plan van aanpak gepresenteerd om meer werk te maken van diversiteit in pensioenfondsen. De VCP onderschrijft dat er meer werk moet worden gemaakt van diversiteit in pensioenfondsorganen en gaat ervanuit dat de bij de VCP-aangesloten organisaties voortvarend met deze aanbeveling en het plan van aanpak aan de slag zullen gaan. Lees verder

14 november 2018

Vakbonden aan het woord op VCP-symposium

Het jaarlijkse symposium van de VCP eind deze maand gaat dit keer over de vakbonden zelf. Hoe ziet hun eigen toekomst eruit, tegen de achtergrond van zaken flexibilisering en digitalisering. Verschillende organisaties uit de achterban van de VCP komen aan het woord en gaan met elkaar het gesprek aan. Het symposium is op 29 november in het SER-gebouw in Den Haag. Aanmelden kan nog steeds.Lees verder