Actualiteiten

10 april 2019

Oproep aan Koolmees: knelpunten klein pensioen wegnemen

De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in een brief op 9 april aan minister Koolmees van SZW voorstellen gedaan met betrekking tot kleine pensioenen. De VCP onderschrijft de voorstellen. Dit omdat het van belang is dat kleine (bruto) pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming behouden, ook wanneer kleine pensioenen zijn ontstaan door een contractsbeëindiging. Met betrekking tot de afkoop van nettopensioen is de VCP van mening dat bij de evaluatie van netto pensioen bekeken moet worden of deze kleine pensioenen ook automatisch kunnen worden overgedragen, zodat ook hier de pensioenbestemming zoveel als mogelijk behouden kan blijven. Lees verder

9 april 2019

Zorg schreeuwt om meer professionele ruimte

Geef zorgprofessionals meer ruimte om hun vak uit te oefenen. Dat was de boodschap die zorgprofessionals op SER-bijeenkomst hebben meegegeven in het kader van de verkenningsaanvraag over de zorg. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door onder meer verpleegkundigen, logopedisten, basisartsen, specialisten, huisartsen en coassistenten, uit diverse sectoren zoals de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg en thuiszorg. "Zorgprofessionals hebben passie voor hun vak, zoals elke professional. Geef hun dan ook de ruimte om hun vak naar eigen inzicht uit te oefenen", zegt VCP-voorzitter Nic van HolsteinLees verder

9 april 2019

OR krijgt adviesrecht beloning bestuurder

Ondernemingsraden krijgen het recht om advies te geven over de beloningen van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven. Al geruime tijd pleit de VCP ervoor Ondernemingsraden een adviesrecht te geven. Daarnaast zou ook de vakorganisatie als partij betrokken moeten worden bij het gesprek over evenwichtig beloningsbeleid, aldus de VCP. Afgelopen week heeft een meerderheid van de Tweede Kamer voor deze wetswijziging gestemd, dat in de vorm van een amendement is ingediend door D66 en ChristenUnie. Lees verder

4 april 2019

Bart de Bart (SWOM) vicevoorzitter LCR

Bart de Bart, namens de VCP raadslid van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), is benoemd tot vicevoorzitter van deze organisatie. De LCR is een wettelijke gesprekspartner van de overheid op het terrein van werk en inkomen. Lees verder

2 april 2019

Experiment arbeidsongeschikten onaanvaardbaar

Minister Koolmees (SZW) zou moeten afzien van zijn plan om een groep arbeidsongeschikten bewust niet te helpen bij het zoeken naar werk. Dat zeggen de vakcentrales VCP, FNV en CNV in een brief aan de Tweede Kamer. Die voert morgen een debat over arbeidsongeschiktheid.Lees verder

26 maart 2019

Bonden brengen pensioeneisen over aan minister Koolmees

De voorzitters van de vakbonden FNV, CNV en VCP hebben een bezoek gebracht aan minister Koolmees in Den Haag. Zij brachten hem de boodschap die de 40.000 actievoerders voor betere pensioenen, op 18 maart lieten horen. Vooralsnog is het kabinet niet bereid om ze tegemoet te komen.Lees verder

26 maart 2019

​Bescherming zieke werknemer staat onder druk

De VCP waarschuwt dat de kwaliteit van het medisch oordeel en de bescherming van de zieke werknemer onder druk staat door het tekort aan verzekeringsartsen. Het UWV heeft flinke achterstanden bij het (her)keuren van zieke werknemers. In de praktijk is te zien dat door het tekort aan verzekeringsartsen steeds meer taken van de verzekeringsarts worden uitbesteed. Lees verder

26 maart 2019

Waarborg de kwaliteit van kunstmatige intelligentie (AI)

De VCP heeft samen met Jong Rabo een Tech Talk georganiseerd in het teken van kunstmatige intelligentie (AI). Catelijne Muller, beleidsadviseur Europese aangelegenheden van de VCP, sprak deze avond over het belang van de kwaliteit van AI. Lees verder

18 maart 2019

Pensioenacties vakbonden stilgelegd

De vakbonden reageren geschokt op het schietincident dat vanmorgen in Utrecht plaatsvond en leven mee met de slachtoffers en hun naasten. De bijeenkomsten die nog gepland stonden, waaronder die op het Malieveld in Den Haag, zijn niet doorgegaan. Alle regionale bijeenkomsten in het kader van de landelijke actiedag pensioen zijn inmiddels afgerond. De veiligheidssector besloot de pensioenactie op het Malieveld af te gelasten omdat de veiligheid van de mensen voorop staat. Lees verder

14 maart 2019

Kort geding politiebonden tegen inperken pensioenprotest

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft de politiebonden verboden om 18 maart tijdens de pensioenprotestmars langs de Tweede Kamer te lopen. De burgemeester verbiedt de route omdat de mars zou zorgen voor overlast en onveiligheid voor het winkelend publiek. De politiebonden hebben een kort geding aangespannen tegen het inperken van het pensioenprotest.Lees verder