Actualiteiten

17 januari 2019

Voorstel wettelijke definitie uniformering partnerbegrip samenwonenden bij pensioen

In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid een voorstel gedaan voor een wettelijke minimumdefinitie voor het partnerbegrip voor samenwonenden bij het aanvullend pensioen. Dit indien de pensioenregeling partnerpensioen aanbiedt aan samenwonenden. De VCP vindt een wettelijke minimumdefinitie een goede zaak, omdat dit ervoor kan zorgen dat mensen eenduidiger kunnen worden geïnformeerd over de vraag wanneer zij als samenwonenden wel of geen recht hebben op partnerpensioen. Lees verder

17 januari 2019

SER start online enquête over ontplooiingkansen van jongeren

Prestatiedruk, werkstress, ontwikkeling: wat zijn de kansen en knelpunten waar jongeren vandaag de dag mee te maken hebben? De politiek vroeg de SER dit te onderzoeken. Het SER-Jongerenplatform pakte de vraag op. Er is een online enquête gestart om inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen die jongeren ervaren op hun levenspad. VCP Young Professionals roept jongeren op om hun stem te laten horen door uiterlijk 25 januari deze enquête in te vullen. Lees verder

16 januari 2019

SER-handreiking voor kleine werkgevers over betrekken werknemers pensioen

Werkgevers met minder dan 50 medewerkers hebben een zorgplicht naar hun personeel als het gaat om pensioen. Zij moeten hun personeel goed informeren over pensioen en soms ook raadplegen. Niet informeren kan leiden tot aansprakelijkheid of schadeplichtigheid. Maar wanneer moeten werkgevers over pensioen praten en met wie van het personeel? De SER heeft hiervoor een handreiking ontwikkeld. De VCP is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze handreiking voor kleine werkgevers.Lees verder

15 januari 2019

Ondanks zware kritiek houdt Koolmees vast aan verruiming proeftijd

Het kabinet zet de verruiming van de proeftijd vooralsnog door, ondanks zware kritiek van vakbonden, wetenschappers en arbeidsjuristen, dat blijkt uit de eerste ronde van behandeling in de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel Wab stelt het kabinet voor om de proeftijd bij een vast contract te verruimen van twee naar vijf maanden. De VCP vindt het een ondoordacht plan en heeft zich al meerdere keren uitgesproken tegen dit voorstel. Ook de Raad van State is zeer kritisch en adviseerde zelfs om de proeftijd niet op te nemen in het wetsvoorstel.Lees verder

14 januari 2019

Meer werknemers lopen risico op een lagere transitievergoeding

De criteria voor kleine werkgevers om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding zijn per 1 januari 2019 verruimd. Bij dreigend faillissement worden dienstjaren van de werknemer van voor 1 mei 2013 niet meegeteld voor de berekening van de transitievergoeding. Met de verruiming van de criteria krijgen meer werknemers een aanzienlijk lagere transitievergoeding. De VCP vindt dit onacceptabel, werknemers betalen de rekening. Lees verder

11 januari 2019

Gemeenschappelijke verklaring van de vakbonden n.a.v. 60 jaar Benelux

In navolging van de lidstaten België, Nederland en Luxemburg willen de respectievelijke vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, VCP, LCGB, OGBL) het zestigjarig bestaan van de Benelux belichten. De vakbonden schreven een gemeenschappelijke verklaring die het nieuwe Benelux-Verdrag - dat zich richt op een uitbreiding van grensoverschrijdende samenwerking - verwelkomt. Aan de andere kant willen wij echter de regeringen waarschuwen voor de gevolgen van een doorgeslagen flexibilisering, precaire arbeidsconstructies en platformeconomieën.Lees verder

11 januari 2019

VCP in gesprek met collega's uit Zweden

Eind december was een afvaardiging van Zweedse vakbonden met onder meer PTK en Unionen op werkbezoek in Nederland. De afvaardiging bestond uit specialisten op het gebied van gezond en veilig werken voor algemeen beleid, onderwijs en industrie. Tijdens hun bezoek aan Nederland, wilden zij van de VCP weten hoe het systeem van gezond en veilig werken in Nederland geregeld is en wat de VCP hierin doet voor de achterban. Lees verder

10 januari 2019

Vrijwilligerswerk met behoud van uitkering nu mogelijk bij vakbond

Werknemers met een werkloosheidsuitkering (WW) hebben meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Door deze verruiming is het bijvoorbeeld mogelijk om vrijwilligerswerk te doen bij vakbonden, sportverenigingen, scholen, zorginstellingen en buurtcentra.Lees verder

9 januari 2019

Is uw arbocatalogus up-to-date?

De Inspectie SZW is bezig met een controle op alle arbocatalogi. De afgelopen tijd bleken vele arbocatalogi niet goed vindbaar of niet bijgehouden. Hierdoor kwam het voor dat de arbocatalogus niet meer in lijn was met wet- en regelgeving. Door bedrijven en branches wordt in dat geval gewezen naar een goedkeuring uit het verleden. Hoewel er tot nog toe geen geldigheidsduur op een arbocatalogus zit is het nog steeds van belang dat deze in lijn is met wet- en regelgeving. Lees verder

8 januari 2019

Vijf vragen aan Dick Boeijen, onze nieuwe pensioenadviseur

Sinds 1 januari is Dick Boeijen aan de VCP verbonden als adviseur pensioenen. Hij is de opvolger van Jan Tamerus, die eind vorig jaar stopte. Een eerste kennismaking. Wie is Dick Boeijen? Lees verder