Actualiteiten

12 februari 2019

Vakbonden roepen minister Koolmees op om actie te ondernemen in het Deliveroo-dossier

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben ontsteld kennis genomen van de brief van minister Koolmees aan de Kamer. De minister geeft daarin de reactie van het kabinet ten aanzien van de gevolgen van de uitspraak van de rechter in de Deliveroo-zaak die FNV aanspande. Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) had daarom verzocht. De vakbonden roepen de minister op om onmiddellijk te starten met het innen van loonbelasting en premies bij Deliveroo. Lees verder

11 februari 2019

Ontwikkelen, zorg voor goed carrièreperspectief

Deze week sprak de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet over arbeidsmarktbeleid en een leven lang ontwikkelen. De gedachte hierachter is dit: het idee je een leven lang verbonden bent aan een en dezelfde functie ligt steeds meer achter ons. Traditionele beroepen veranderen of verdwijnen door zaken als verduurzaming en technische ontwikkelingen. Loopbaanontwikkeling is volgens de VCP daarom steeds belangrijker.Lees verder

11 februari 2019

Politiebonden blokkeren Malietoren en ministerie SZW

In Den Haag hebben de politiebonden de toegang tot het ministerie van SZW en het gebouw van de werkgeverskoepel VNO-NCW geblokkeerd, als onderdeel van de acties voor een goed pensioen. Aan de blokkade werd onder meer deelgenomen door de vakbonden ACP en VMHP, die bij de VCP zijn aangesloten.Lees verder

8 februari 2019

Burgemeester laat voorwaarden pensioenactie vallen

Het kort geding wat de politiebonden hadden aangespannen tegen burgemeester Pauline Krikke is van de baan. Ze heeft aangegeven dat de actie alsnog door kan gaan zoals de bonden hem hadden aangezegd. De burgemeester van Den Haag heeft ingezien dat ze het recht op collectief demonsteren/ actievoeren niet kan tegen houden. Lees verder

8 februari 2019

Kort geding politiebonden versus burgemeester Krikke

Op vrijdagmiddag 8 februari dient voor de Rechtbank in Den Haag een kort geding over de voor maandag 11 februari aangekondigde protestactie van de politiebonden tegen het pensioenbeleid van het kabinet Rutte III. Van burgemeester Krikke van Den Haag mag deze actie alleen doorgaan als aan vijf voorwaarden wordt voldaan. De politiebonden vinden dit een onaanvaardbare inperking van hun recht op collectief demonstreren/actievoeren.Lees verder

6 februari 2019

VCP-organisaties protesteren in uniform voor goed pensioen

De Tweede Kamer was op 6 februari het toneel van een stil protest voor een goed pensioen. Leden van diverse vakbonden van VCP, CNV en FNV uit diverse sectoren namen plaats op de publieke tribune tijdens een Algemeen Overleg over pensioenen. Een aantal van hen verscheen in uniform, onder wie KVMO-voorzitter Marc de Natris en VNV-bestuurder Ruud Stegers. Beiden maken deel uit van het Algemeen Bestuur van de VCP. Ook VCP-actiecoördinator Gerrit van de Kamp, HZC-voorzitter René van der Steen en voorzitter Caroline Bonekamp van de VMHP (aangesloten bij de CMHF) waren erbij aanwezig.Lees verder

5 februari 2019

Kabinetsbrief pensioenen gaat voorbij aan zorgen werkenden en gepensioneerden

De pensioenbrief van minister Koolmees is een klap in het gezicht van werkenden en gepensioneerden, zeggen de vakcentrales FNV, CNV en VCP in een uitgebreide reactie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ze roepen het kabinet op met serieuze voorstellen te komen voor een nieuw pensioenstelsel.Lees verder

2 februari 2019

11 februari Actie #goedpensioen in Den Haag

De politiebonden, waaronder de bij de VCP aangesloten ACP en VMHP, zullen op 11 februari de toegang van verschillende gebouwen in Den Haag blokkeren. Alle vakbonden van andere sectoren, zoals de bouw, metaal, vervoer, zorg en brandweer worden opgeroepen om op woensdag 13 februari hetzelfde te doen. Met de acties willen ze het kabinet en de werkgevers dwingen met nieuwe voorstellen te komen voor een goed pensioen.Lees verder

1 februari 2019

Bonden zwaar teleurgesteld over pensioenbrief kabinet

In zijn pensioenbrief aan de Tweede Kamer gaat minister Koolmees volledig voorbij aan de zorgen van werkende mensen en gepensioneerden. Hij rept met geen woord over dreigende pensioenkortingen voor miljoenen mensen en de grote moeilijkheden van werkenden om de stijgende AOW-leeftijd te halen. De minister negeert bovendien het ultimatum van de bonden, waarin ze extra geld vragen voor het oplossen van de problemen en acties aankondigen.Lees verder

1 februari 2019

Breuk in pensioenoverleg laat zich alleen lijmen met duurzame oplossing

Nu grote pensioenfondsen aankondigen dat pensioenkortingen in 2020 niet uitgesloten zijn laait de discussie over een pensioenhervorming weer op. Het geeft het kabinet een momentum om weer te verwijzen naar die 'halsstarrige' vakbonden die voor een onsje meer de breuk in het overleg zouden hebben veroorzaakt. Dit beeld is onjuist, schrijven VCP-bestuurders Ruud Stegers (VNV) en Reinier Castelein (De Unie) vandaag in een opiniestuk in Trouw.Lees verder