Actualiteiten

25 september 2018

​Protestacties universiteiten: colleges in de buitenlucht

Universitair docenten voeren deze week op een bijzondere manier actie: op een studentvriendelijke manier geven ze college in de buitenlucht. Ze eisen dat het kabinet de bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs terugdraait. Daarnaast moet er iets gedaan worden tegen de toenemende werkdruk en de overvolle colleges bij veel opleidingen. Dit brengt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Op Prinsjesdag bleek dat er nog een extra bezuiniging bij komt van 19,5 miljoen euro.Lees verder

18 september 2018

​Investeer in professionals, dan komt Nederland verder

Het kabinet moet de komende jaren over de volle breedte investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een goed inkomen hebben en gezond de eindstreep halen. Daarnaast moet er meer gedaan worden aan verdere lastenverlichting, ook lokaal. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een eerste reactie op de Miljoenennota.Lees verder

18 september 2018

​Pensioenlab op zoek naar nieuwe lichting jongeren 2018/2019. Meld je nu aan!

Aanmelden voor het PensioenLab kan weer!! Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Wil jij je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Meld je dan snel aan via www.pensioenlab.nl/aanmelden of door te mailen aan aanmelden@pensioenlab.nl!Lees verder

12 september 2018

Handreiking technologische ontwikkelingen voor OR

Robotisering, automatisering, kunstmatige intelligentie, vroeg of laat krijgen ieder bedrijf en haar werknemers ermee te maken. Technologische ontwikkelingen brengen namelijk grote veranderingen voor organisaties met zich mee, met grote gevolgen voor de mensen die er werken. Het is van belang dat een ondernemingsraad zich hier proactief op voorbereidt. De SER heeft nu een handreiking opgesteld over technologische ontwikkelingen en medezeggenschap. De handreiking is er op verzoek van de VCP gekomen.Lees verder

11 september 2018

Meer nodig om ouderen en arbeidsbeperkten aan het werk te helpen

Gemeenten moeten meer doen om 45-plussers aan werk te helpen, zoals intensieve persoonlijke begeleiding en scholing. Een aanpak op maat biedt de meeste kans op succes. In iedere gemeente zou deze extra begeleiding beschikbaar moeten zijn. Dat schrijft de VCP in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een debat morgen over de Participatiewet.Lees verder

9 september 2018

​In vijf stappen een scholingsplan voor de OR

Een ondernemingsraad (OR) kan alleen goed functioneren als zij goed geïnformeerd is en kennis heeft van belangrijke onderwerpen binnen de onderneming en van relevante wet- en regelgeving. Dat zorgt voor een sterke OR met een geaccepteerde positie. Goede scholing draagt hieraan bij en is hierom essentieel voor elke OR. Om de OR hierbij op weg te helpen heeft de SER een stappenplan opgesteld om te komen tot een scholingsplan in vijf stappen. Het plan zorgt ervoor ondernemingsraden de kennis die zij nodig hebben op peil brengen en houden.Lees verder

7 september 2018

​Loondispensatie voor arbeidsbeperkten is van tafel

Het omstreden plan van het kabinet voor loondispensatie bij mensen met een arbeidsbeperking is van de baan. Onder grote maatschappelijke druk heeft staatssecretaris van Ark (SZW) haar voorstel ingetrokken. “Een mooi resultaat dat dit slechte plan van tafel is, nu weer samen aan de slag om mensen met een beperking aan een baan te helpen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in een reactie.Lees verder

5 september 2018

​VCP-symposium: Vakbond van de toekomst

Vakbond van de toekomst, een frisse blik vooruit. Dat is het thema van het jaarlijkse VCP-symposium, dat op donderdagmiddag 29 november in Den Haag wordt gehouden. Het belooft een bruisende bijeenkomst te worden: individualisering, flexibilisering, digitalisering en de gevolgen voor werk en inkomen. Wat betekent dit allemaal voor vakbonden?Lees verder

4 september 2018

​Jongeren praten mee bij SER-verkenning ontplooiingskansen

Minister Koolmees van SZW heeft de SER gevraagd om de kansen voor jongeren om zich te ontplooien in kaart te brengen en daarbij gebruik te maken van het SER Jongerenplatform. De eerste bijeenkomst is deze maand. Namens de VCP heeft VCP Young Professionals zitting in het SER Jongerenplatform.Lees verder

31 augustus 2018

​VCP: pensioenakkoord hangt niet alleen af van AOW

De VCP geeft in reactie op berichtgeving in de media aan dat een pensioenakkoord niet alleen afhangt van de AOW en herkent niet dat er bijna sprake is van een akkoord, al wordt daar wel hard aan gewerkt. Voor het slagen van de pensioenonderhandelingen is veel meer nodig dan alleen het terugdraaien van het verhogen van de AOW-leeftijd. Het is noodzakelijk om tot goede afspraken te komen over de aanvullende pensioenen. Er kan en mag hier geen sprake zijn van een uitruil die ten koste gaat van het aanvullend pensioen van heel veel mensen.Lees verder