Bureau

Drs. Nic van Holstein; voorzitter
Portefeuille: algemene coördinatie en arbeidsverhoudingen.
Vertegenwoordigt de VCP onder meer in het bestuur van de StvA en SER-Raad en is lid van de Bankraad.
Telefoon kantoor 070 - 3 499 741
Mobiel: 06 280 274 64
n.vanholstein@vcp.nl

Mr. Klaartje de Boer; beleidsmedewerker

Portefeuille: pensioenen en medezeggenschap.

Vertegenwoordigt de VCP onder meer in diverse werkgroepen van de StvdA en de SER en is lid van het bestuur van SCOOR.
Telefoon kantoor: 070 - 3 499 743
Mobiel: 06 542 248 17
k.deboer@vcp.nl

Amerik Klapwijk MSc; beleidsmedewerker
Portefeuille: Sociaaleconomisch beleid, belastingen, innovatie, arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden.
Vertegenwoordigt de VCP onder meer in diverse werkgroepen van de StvdA en de SER en is lid van Raad van Toezicht en Advies van IAS.
Telefoon kantoor: 070 - 3 499 742
Mobiel: 06 211 449 31
a.klapwijk@vcp.nl

Sacha Heemskerk LLM, beleidsmedewerker
Portefeuille: Arbeidsmarkt en sociale zekerheid, kindregelingen, diversiteit, zorg, VCP Young Professionals
Telefoon kantoor: 070 - 3 499 744
Mobiel: 06 - 223 325 11
s.heemskerk@vcp.nl

Drs. Sal Stam, stafmedewerker in- en externe communicatie
Telefoon kantoor: 070 - 3 499 749
Mobiel: 06 412 761 52
s.stam@vcp.nl

Sandra Pierik; hoofd secretariaat
Telefoon: 070 - 3 499 745
s.pierik@vcp.nl

Hanny van Antwerpen, secretariaatsmedewerkster
Telefoon: 070 - 3 499 747
h.vanantwerpen@vcp.nl

Patricia van den Kieboom, secretariaatsmedewerkster
Telefoon: 070 - 3 499 746
p.vandenkieboom@vcp.nl

Jane Manuputty; assistent secretariaatsmedewerkster
Telefoon: 070 3 499 748
j.manuputty@vcp.nl

Adviseurs

mr. Catelijne Muller, adviseur internationale aangelegenheden.
Ir. drs. Dick Boeijen AAG, adviseur pensioenen.
Prof. dr. Albert Feilzer, adviseur stoffen.