Statuten en Beleidsuitgangspunten

Statuten
Zoals elke vereniging kent de Vakcentrale voor Professionals (VCP) statuten (.PDF) en reglementen, waarin onder meer de doelstellingen en de regels rond het lidmaatschap zijn opgenomen.

Beleidsuitgangspunten
Samen laten wij de stem van professionals horen. In deze nota worden op diverse beleidsterreinen de basisprincipes en uitgangspunten van de Vakcentrale voor Professionals kort weergegeven.

VCP-beleidsuitgangspunten (.pdf)

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (.pdf)