Sociaal akkoord

  • Sociaal akkoord (pdf)

    Sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid: Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020

  • Kabinetsbrief (pdf) met Bijlage (pdf)

    Resultaat van het sociaal overleg tussen de Stichting van de Arbeid en het Kabinet: Kamerbrief resultaten sociaal overleg en de Bijlage 'Overzicht van maatregelen'

  • MHP-inzet sociale agenda (pdf)

    De inzet van de MHP: Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief. MHP-ambitie voor de sociale agenda 2013