Professional van het Jaar

Professional van het Jaar

Jaarlijks reikt de VCP de award Professional van het Jaar uit. Dit om het belang van de professional en beroepseer te onderstrepen. De overwegingen om te komen tot de Professional van het Jaar zijn:

- Professionaliteit/beroepseer, bijvoorbeeld draagt het vak of beroep positief uit naar anderen.
- Gedegen en gewaardeerd in vakgebied, een expert (niet per se vakinhoudelijk) in het vakgebied.
- Maatschappelijk betrokken, bijvoorbeeld actief binnen de vakorganisaties.
- Rolmodel & inspirerend, bijvoorbeeld inspireert anderen om te komen tot daden.
- Eigenzinnig & initiatiefrijk, bijvoorbeeld ondernemend en organiseert activiteiten.
- Authenticiteit.

Om in aanmerking te komen voor de titel van de Professional van het Jaar moet een kandidaat zich op enkele van bovenstaande overwegingen onderscheiden hebben in de manier waarop hij/zij zijn functie uitoefent. Denk hierbij aan activiteiten, kwalificaties, verdiensten of gedachten over professionaliteit of het vakgebied. De kandidaat vindt het van belang om zijn/haar vak of beroep te verdiepen en/of op te komen voor de belangen van de beroepsgroep. De professional van het jaar is hierbij ook een voorbeeld. Bovendien is de kandidaat lid van een van de bij de VCP aangesloten organisaties.

Peter Visser Professional van het Jaar 2016
Peter Visser van de vakvereniging voor hoger technisch personeel VHP2 is dit jaar door de VCP uitgeroepen tot de Professional van het jaar. Tijdens het Jaarlijkse VCP-symposium kreeg hij de bijbehorende Award uitgereikt, een glazen beeldje met inscriptie. Peter Visser is momenteel programmamanager IP valorisatie bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM. Daarvoor werkte hij bij Philips.

Enorme bevlogenheid
De jury looft de enorme betrokkenheid van Peter bij Philips, waar hij als lid van de ledenraad van VHP2 betrokken was bij het maken van CAO-afspraken. Daarbij behartigde hij op een unieke manier de belangen van zowel de organisatie van Philips als de medewerkers. De jury spreekt van ‘een enorme bevlogenheid, inzet en motivatie’. Daarnaast is Peter Visser betrokken geweest bij diverse Europese samenwerkingsprojecten, waarmee hij er voor zorgde dat nieuwe technologische ontwikkelingen van de grond konden komen.

Bestuurlijk
De jury van de Professional van het Jaar looft ook het werk dat Peter buiten zijn reguliere werk doet. Hij is bestuurlijk betrokken bij scholen in de regio Eindhoven, waar hij op geheel eigen wijze mensen en partijen met elkaar weet te verbinden. Voor de vakcentrale VCP bezet hij een zetel in de regioraad van de Kamer van Koophandel Zuid.


(Foto: Milan Tettero)

Professional van het Jaar 2015
Tijdens het VCP-symposium is bekend gemaakt dat Maarten Boeren de ‘Professional van het Jaar 2015’ is. De twee genomineerden Bart Salters en Maarten Boeren werden eerst voorgesteld aan