Professional van het Jaar

Professional van het Jaar

Jaarlijks reikt de VCP de award Professional van het Jaar uit. Dit om het belang van de professional en beroepseer te onderstrepen. De overwegingen om te komen tot de Professional van het Jaar zijn:

- Professionaliteit/beroepseer, bijvoorbeeld draagt het vak of beroep positief uit naar anderen.
- Gedegen en gewaardeerd in vakgebied, een expert (niet per se vakinhoudelijk) in het vakgebied.
- Maatschappelijk betrokken, bijvoorbeeld actief binnen de vakorganisaties.
- Rolmodel & inspirerend, bijvoorbeeld inspireert anderen om te komen tot daden.
- Eigenzinnig & initiatiefrijk, bijvoorbeeld ondernemend en organiseert activiteiten.
- Authenticiteit.

Om in aanmerking te komen voor de titel van de Professional van het Jaar moet een kandidaat zich op enkele van bovenstaande overwegingen onderscheiden hebben in de manier waarop hij/zij zijn functie uitoefent. Denk hierbij aan activiteiten, kwalificaties, verdiensten of gedachten over professionaliteit of het vakgebied. De kandidaat vindt het van belang om zijn/haar vak of beroep te verdiepen en/of op te komen voor de belangen van de beroepsgroep. De professional van het jaar is hierbij ook een voorbeeld. Bovendien is de kandidaat lid van een van de bij de VCP aangesloten organisaties.

Steef Danse (BOA ACP) Professional van het Jaar 2018

Steef Danse van de vakbond BOA ACP is verkozen tot VCP-Professional van het Jaar 2018. Dat is bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse VCP-symposium in Den Haag. Steef Danse werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen. In die functie moet hij ervoor zorgen dat de veiligheid in treinen en op stations gewaarborgd is. De jury roemt Danse voor zijn bevlogenheid en vakmanschap als boa en voor zijn rol als inspirator en belangenbehartiger van zijn beroepsgroep.

Lees hier het reglement voor de verkiezing van de Professional van het Jaar.


Marijtje Jongsma (VAWO) Professional van het Jaar 2017

Marijtje Jongsma van de VAWO is in 2017 is verkozen tot VCP-Professional van het Jaar. Jongsma is als neuropsycholoog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze wordt geroemd om de manier waarop ze als professional invulling geeft aan haar onderzoekswerk en anderen enthousiasmeert. Ook is er veel waardering voor haar werk als voorzitter van de Vakbond voor de wetenschap VAWO.

Peter Visser Professional van het Jaar 2016

Peter Visser van de vakvereniging voor hoger technisch personeel VHP2 is dit jaar door de VCP uitgeroepen tot de Professional van het jaar. Tijdens het Jaarlijkse VCP-symposium kreeg hij de bijbehorende Award uitgereikt, een glazen beeldje met inscriptie. Peter Visser is momenteel programmamanager IP valorisatie bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM. Daarvoor werkte hij bij Philips.

Maarten Boeren Professional van het Jaar 2015

Tijdens het VCP-symposium is bekend gemaakt dat Maarten Boeren de 'Professional van het Jaar 2015' is. De twee genomineerden Bart Salters en Maarten Boeren werden eerst voorgesteld aan de aanwezigen. Onder luid applaus feliciteerde de voorzitter van de VCP beide genomineerden: “het is al eervol om door je eigen vakorganisatie voorgedragen te worden voor een dergelijke nominatie. Je bent een ambassadeur voor de professional."

Jolien Bueno de MesquitaProfessional van het Jaar 2014

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft tijdens haar eerste symposium 'De waarde van Professionals' Jolien Bueno de Mesquita uitgeroepen tot 'Professional van het jaar 2014'. Jolien Bueno de Mesquita is psychiater en ontving de award uit handen van SER-voorzitter Wiebe Draijer.

Er waren zeven genomineerden voor de Professional van het jaar 2014, voorgedragen door bij VCP aangesloten vakorganisaties, te weten Wine Baljet (docent Nederlands als tweede taal), Peter Breimer (Philips), Maarten Brink (brigadier politie), Jolien Bueno de Mesquita (psychiater), Guus Looij (risicomanager NS), Mandy Stoop (docent natuurkunde) en Tim Timmerman (luitenant ter zee Koninklijke Marine). Tijdens het symposium zijn vijf van de genomineerden gevraagd naar hun drijfveren in hun professie.

(Foto: D. Hol)